Auttavatko omega-3-rasvahapot ahdistukseen?

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA ovat anksiolyyttisiä eli ne lievittävät ja parantavat ahdistusta, persoonallisuushäiriötä ja pakko-oireista häiriötä (pakkoneuroosia) edellyttäen, että päiväannos on vähintään 2 000 mg. Pienemmillä annoksilla ei saavuteta toivottua hoitovaikutusta. Näin kirjoittavat taiwanilaiset ja japanilaiset psykiatrit laajassa koontitutkimuksessaan syyskuussa 2018 Amerikan lääkärilehden erikoisnumerossa JAMA Network Open. Lääkäreille suunnattu Medscape Medical News -sivusto selostaa tutkimusta laajasti. Suomalaistenkin lääkäreiden Mielenterveyden keskusliiton olisi jo korkea aika alkaa neuvoa kalaöljyn käyttöä mielenterveysongelmien täydentävässä hoidossa. Uusi kirjalliswuuskatsaus tukee tätä tutkimusta. Kyseessä ei ole "uskomushoito".

Psykiatrit analysoivat kaikki aiheesta 4.3.2018 mennessä julkaistut kliiniset tutkimukset PubMed-, Embase-, ProQuest-, ScienceDirect-, Cochrane Library-, ClinicalKey-, Web of Science- ja ClinicalTrials.gov-tietokannoista. Niitä löytyi 11 maasta yhteensä 104 artikkelia, joista 19 pätevintä kelpuutettiin mukaan analyysiin. Duplikaattijulkaisuista hyväksyttiin mukaan vain alkuperäinen. Valittuihin tutkimuksiin oli osallistunut 2 240 potilasta, joita oli hoidettu joko kalaöljyllä (n=1203) ja verrokkeja oli  1037. 16 tutkimuksessa verrokit saivat lumetta ja kolmessa kalaöljyn vaikutusta oli verrattu potilaiden omaan tilaan ennen hoidon aloittamista.

Tämä on tärkeä tutkimusaihe, sillä ahdistus on yleisin psykiatrinen oire, josta kärsii joka kolmas aikuinen jossakin elämänsä vaiheessa. Ahdistukseen liittyy usein masentuneisutta, elämänlaadun heikkenemistä ja kuoleman riskin suurenemista. Perinteisesti hoito on psykologista terapiaa, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa sekä lääkehoitoa SSRI-lääkkeillä. Lääkehoito on addiktiivista (koukuttavaa), mikä huolestuttaa usein ahdistuspotilaita, eivätkä kaikki ole lääkemyönteisiä. Kalaöljy tarjoaa turvallisemman vaihtoehdon, sanoo taiwanilainen psykiatrian professori Kuan Pin Su, yksi uuden kirjallisuukatsauksen kirjoittajista. "Kalaöljyn omega-3-rasvahapot voivat tarjota lupaavan vaintoehdon tai lisähoidon potilaille, jotka eivät saa apua perinteisistä hoidoista", Su toteaa Medscape Medical News:lle 21.9.2018. [Olen ollut häneen yhteydessä sähköpostitse, ja hän pitää E-EPAa suositeltavana kalaöljyvalmisteena ahdistukseen ja masennukseen.]

Alla oleva kaavio näyttää analyysin kulun. Samalla siitä ilmenee, kuinka suuritöisiä tällaiset kirjallisuuskatsaukset ovat.

Ahdistus-meta-analyysi

Analyysin kulku. Yhteensä 3 584 julkaisusta kelpuutettin lopulta mukaan 19 kliinistä tutkimusta, joihin oli osallistunut 2 240 potilasta.

Tässä analyysissa kalaöljyä oli saanut 1 203 potilasta (keski-ikä 43,7 vuotta), joista 55 % oli naisia. Omega-3-rasvahappojen päiväannos oli ollut keskimäärin 1 606 mg, joskin vaihteluväli oli suuri. Vaikutusjaksot olivat 3–26 viikon mittaisia. Mukana oli 1 037 verrokkia (keski-ikä 40,6 vuotta, naisia 55 %), jotka olivat saaneet kalaöljyn sijasta lumetta (16 tutkimusta). Kolmessa tutkimuksessa verrokit olivat saaneet pelkästään käypää hoitoa. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli jo käynyt ilmi, että masennuksessa parhaiten tehoaa sellainen kalaöljy, jonka EPA-pitoisuus on yli 60 prosenttia, joten tässä analyysissa tarkasteltiin erikseen yli ja alle 60-prosenttisten kalaöljyjen tehoa. Peruskalaöljy sisältää vain 21 % EPAa ja 12 % DHA:ta.

Kalaöljyä saaneiden ahdistus- ja pelkotilat vähenivät selvästi verrokkeja paremmin (näytön voima eli effect size, Hedges g, 0.374; 95% CI, 0.081-0.666; P = .01). Osallistujien alaryhmien vertailussa kävi ilmeiseksi, että kalaöljy lievensi parhaiten ahdistusta niillä, joiden oireet olivat olleet voimakkaimpia. Parhaiten kalaöljy tepsi niillä potilailla, jotka olivat nauttineet omega-3-rasvahappoja (EPA + DHA) vähintään 2 000 mg päivässä. Sitä pienemmillä päiväannoksilla ei havaittu hoitovaikutusta. Lievissä, subkliinisissä tapauksissa tehoa ei kyetty osoittamaan suurillakaan annoksilla. Yllättävä tutkimustulos oli, että ahdistuksessa yli 60 % EPAa sisältävät kalaöljyt eivät olleetkaan tehokkaampia kuin alle 60 % EPAa sisältävät. Tutkijat eivät osaa selittää, mistä se voisi johtua. He huomauttavat, että eri tutkimusten aineistot olivat heterogeenisia ja siksi tulosten yleistämisessä on syytä olla varovainen.  HUOM! Näissä tutkimuksissa ei ollut käytetty kasvien siemenöljyjen (esim. rypsiöljyn, pellavansiemenöljyn) ALA-rasvahappoa (omega-3), joka on biologisesti tehotonta verrattuna kalaöljyn omega-3:een (EPA ja DHA).

Päätelmät: Omega-3-rasvappojen nauttiminen ravintolisänä (vähintään 2 000 mg/vrk) voi hyvinkin lievittää kliinistä ahdistusta ja kalaöljystä voi olla apua sen hoidossa. Omega-3:n anksiolyyttinen vaikutus ei ole plaseboefekti ("uskomushoitoa").

Ulkopuolinen asiantuntijakommentti

Psykiatrian professori David Mischoulon (Harvardin yliopisto ja Massachusetts General Hospital) kommentoi tutkimusta Medscape Medical Newsille, että nyt julkaistu kirjallisuuskatsaus on merkittävä. "Se on ensimmäinen systemaattinen yritys arvioida tieteellisen kirjallisuuden perusteella omega-3-rasvahappojen merkityksestä ahdistuksessa. Tulokset ovat rohkaisevia", hän tiivistää. Mishoulon pitää erityisen kiinnostavana, että tarvitaan vähintään 2000 mg omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA) päivässä, jotta saadaan ahdistusta lievittävä vaikutus. Masennuksessa sitä vastoin riittää usein 1000–2000 mg päivässä, hän toteaa. Anksiolyyttinen vaikutus voi tulla eri biologisella mekanismilla kuin antidepressiivinen vaikutus, hän pohtii.

Mischoulon on yhtä mieltä Sun kanssa siitä, että kalaöljy on turvallista ja hyvin siedettyä ja että sillä on monia muitakin terveysvaikutuksia. "Lääkärit saattavat harkita kalaöljyn suosittelemista etenkin potilailleen, jotka saavat sivuvaikutuksia lääkkeistä", hän toteaa. Mischoulon on osoittanut omissa tutkimuksissaan, että E-EPA voi parantaa yksinkin vaikean masennuksen.

Su K-P, Tseng P-T, Lin P-Y, et al Association of Use of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids With Changes in Severity of Anxiety SymptomsA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open, September 14, 2018;1(5):e182327. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.2327 Free Full Text, 75 kirjalliussviitettä

Medscape Medical News 21.9.2018: PUFAs for Anxiety: The Evidence to Date

Kirjallisuuskatsaus tukee

Uusi newyorkilaisten tutkijoiden kirjallisuuskatsaus tukee tätä tutkimusta (Nutritional Neuroscoscience, Polokowski ym. 2018). Siinä tarkasteltiin 197 aiheesta julkaistua tieteellistä tutkimusta, joista kuitenkin vain kuusi (joissa oli ollut 496 potilasta) kelpuutettiin mukaan analyysiin. Tutkijoiden mukaan kalaöljyllä on ainakin neljä ahdistusta ehkäisevää ja hoitavaa vaikutusmekanismia:

  1. Kroonisen matala-asteisen tulehduksen (inflammaation) ehkäisy, vaimennus ja sammutus,
  2. vaikutus hermoperäiseen aivokasvutekijään (BDNF),
  3. stressihormoni kortisolin vaimennus ja
  4. sydämen toiminnan kohentaminen.
Review identifies potential modes of action for omega-3s and anxiety. Nutraingredients.com. 3.10.2018
Polokowski AR, Shakil H, Carmichael CL, Reigada LC. Omega-3 fatty acids and anxiety: A systematic review of the possible mechanisms at play, Nutritional Neuroscience, 2018, DOI: 10.1080/1028415X.2018.1525092

Tohtori Tolosen kommentti

Psykiatrian professori Kuan-Pin Sun työryhmä (China Medical University Hospital, Taiwan) on tutkinut pitkään kalaöljyn terveysvaikutuksia mielenterveysongelmissa. Vuonna 2008 työryhmä osoitti, että kalaöljy auttaa raskaus- ja imeytysajan masennuksessa. Turun yliopiston psykiatrian professori Raimo K. Salokangas selosti tutkimusta suomalaisille lääkäreille Duodecimissa.

Kuan-Pin Su
Kuan-Pin Su

HUOM! Monien kalaöljyvalmisteiden pakkauksissa annetaan ymmärtää harhaanjohtavasti, usein suurin kirjaimin ja numeroin, että kapselit sisältävä 1 000 mg omega-3:a, vaikka tuo 1 000 mg on kapselin kokonaispaino, ja sen sisällöstä vain osa, usein vain 30 %, on omega-3-rasvahappoja ja loput muita turhia ja tehottomia rasvahappoja. Näin ollen kuluttajan on syytä tarkistaa ja varmistaa kapseleiden EPA- ja DHA-sisältö.
Lue lisää Tohtori Tolosen Kalaöljyoppaasta