Jättitutkimus E-EPAlla on valmistunut: Tulokset ovat hienot!

Jättitutkimus E-EPA-kalaöljyllä, REDUCE-IT (NCT01492361) on nyt valmistunut.  Sillä tehtiin sydänlääkityksen historiaa. Kyseessä on satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, joka alkoi marraskuussa 2011. Siihen osallistui yli 8 000 suuren riskin naista ja miestä, joiden seerumin triglyseridit olivat koholla ja jotka söivät kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Potilaita tutkittiin 410 tutkimuskeskuksessa 11 eri maassa. Tarkoitus oli ratkaista "lopullisesti", ehkäiseekö E-EPAn käyttö sepelvaltimotautia ja sydänkohtauksia ja aivohalvauksia tässä kohderyhmässä. Näin todella kävikin: E-EPA, 4 g/vrk, vähensi sydän- ja verisuonitapahtumia peräti 26 prosenttia ja sydänkuolleisuutta 20 % pelkkään statiini-ja lumehoitoon (oliiviöljyyn) verrattuna lähes viiden vuoden vaikutusjakson aikana. Tulos oli positiivinen, joten Yhdysvaltain lääkevirasto FDA – joka oli edellyttänyt tätä tutkimusta – myöntänee E-EPAlle käyttötarkoituksen (indikaation) sydäntautien ehkäisyyn ja hoitoon.

Tämä on mailman suurin kliininen kalaöljytutkimus sydäntaudeissa JELIS-tutkimuksen jälkeen. Tulokset kumoavat täysin Helsingin Sanomien ja muiden Suomenkin tiedotusvälineiden äskettäiset uutiset, joiden mukaan kalaöljystä ei olisi mitään hyötyä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa. HUOM! Suomen 700 000 statiininsyöjästä ainakin 2/3 kuuluu "terveisiin", joilla ei ole vielä ollut sydäntautia eikä -kohtausta. Statiinien toivotaan ehkäisevän heidän sairastumistaan sydäntautiin, mutta sitä ei ole mitään takeita.

REDUCE-IT oli kansainvälinen ajassa etenevä (prospektiivinen) seurantatutkimus, jossa selvitettiin E-EPAn vaikutusta 8 179 yli 45-vuotiaalla suuren riskin aikuisella, joiden LDL-kolesterolin pitoisuus oli vaikutusjakson alussa keskimäärin 2 nmol/l (hajonta 1,06–2,59 nmol/l) ja triglyseridit vastaavasti pysyvästi koholla, keskimäärin 2,43 (1,7–5,6 nmol/l) ja joille oli määrätty statiinilääkitys. Kuten alla olevasta kaaviosta nähdään, 70 prosentilla osallistujista oli diagnosoitu sepelvaltimotauti tai tyypin 2 diabetes + vähintään yksi muu sydäntaudin riskikekijä. Ensisijaisina päätetapahtumina olivat vaikutusjakson alun jälkeen ilmenevät sydänkuolemat, kliiniset sydäninfarktit, aivohalvaukset, sepelvaltimoiden pallolaajennustarve, sairaalahoitoa vaativat epästabiilit angina pectorikset. Näiden lisäksi E-EPAn vaiktuksia tutkittiin useisiin sekundaarisiin muuttujiin, joissa niinikään havaittiin merkittäviä hyvä.vaikutuksia, joskaan(niiden yksityiskohtia ei ole vielä julkaistu.

Kuten tiedetään, statiinit eivät juuri alenna kohonneita triglyseridejä, mutta sitä vastoin E-EPA (2-4 g/vrk) alentaa niitä nopeasti ja tehokkaasti, kuten mm. suuret kliiniset ANCHOR- ja MARINE-tutkimukset sekä japanilaiset tutkimukset ovat osoittaneet. Puhdas E-EPA on ollut jopa tehokkaampaa kuin E-EPA + E-DHA -yhdistelmä. Niinpä oli perusteltua valita tutkittavaksi hoitoaineeksi pudistettu, väkevöity E-EPA, kauppanimeltäään Vascepa (ei myydä Suomessa).

REDUCE-IT -kaavio

REDUCE-IT -tutkimusasetelma (Study Design). Lähde: Reduction of Cardiovascular EventsWith EPA –Intervention Trial

Tutkimushypoteesina oli, että statiinien lisänä nautittu E-EPA, 4 grammman päiväannoksena (2 x 2 g aterioiden yhteydessä), vähentää sepelvaltimotaudin, sydänkohtausten, aivohalvausten ja kuoleman enemmän kuin pelkästään statiinien syöttäminen potilaille. E-EPAn sydäntauteja ja aivohalvauksia ehkäisevän vaikutuksen uskotaan perustuvan pääasiassa kroonisen matala-asteisen tulehduksen ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen – ei niinkään seerumin kolesterolin alentamiseen. Uutta tässä tutkimuksessa oli se, että E-EPAn päiväannos 4 grammaa päivässä lähes viisi vuotta. Vaikka päiväannos oli suurehko, E-EPA oli hyvin siedetty; aktiiviryhmän ja oliiviöljyä (4 g/vrk) saaneeen lumeryhmän välillä ei ollut eroja "sivuvaikutuksissa". Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa on annettu huonolaatuisia valmisteita ja liian pieniä päivannoksia, joilla ei ole ollut toivottua vaikutusta sydänterveyteen.

tulehdus valtimossa

Sepelvaltimotaudin pääasiallinen syytekijä on krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio). E-EPA ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa sitä, kuten JELIS-tutkimusta johtanut kardiologian professori Mitsuhiro Yokoyama sanoi jo vuonna 2005 esitellessään tuloksia Yhdysvaltain Sydänliiton (AHA) kongressissa.

Hämmästyttävän hyvät tulokset

E-EPAn käyttö vähensi viiden seurantavuoden aikana – käypään hoitoon verrattuna – 26 % sydän- ja verisuonitapahtumia, sydäninfarktit ja aivohalvaukset mukaanluettuina, sekä vähensi lisäksi 20 % sydänperäisiä kuolemia, kertoi sydänprofessori Deepak Bhatt esittäessään tutkimuksen 10.11.2018 Yhdysvaltain Sydänliiton (AHA) vuosikokouksessa Chicagossa (katso video, 2 min).

"Tulokset ylittivät reilusti odotuksemme. 26 prosentin suhteellinen väheneminen suurissa sydän- ja verisuonitapahtumissa on yhtä hyvä atorvastatiinilla – yhdellä kaikkien aikojen tehokkaimmista statiineista. E-EPAn lisääminen statiinihoitoon vastaa siis hyvin sydänpotilaiden tyydyttämättömään hoitotarpeeseen. E-EPAn käyttö on mitä vaikuttavin edistysaskel statiinien täydentäjänä", kommentoi John Thero, E-EPAa valmistavan irlantilaisen Amarin-yhtiön pääjohtaja.

"Valmiste on helppo nauttia suun kautta ja se on halpa verrattuna patentoituihin sydänlääkkeisiin. Nyt E-EPAa voivat käyttää statiinien lisänä miljoonat potilaat vähentääkseen sydän- ja verisuonitautien riskiä", Thero toteaa yhtiön tiedotteessa. Amarinin pörssikurssi kolminkertaistui päätulosten tulosten tultua julkisuuteen. Monet sydänlääkärit odottavat malttamattomina koko tutkimuksen julkaisua, jolloin he pääsevät tarkastelemaan tulosten yksityiskohtia.

REDUCE-IT-tutkimuksen tulokset esitettiin Yhdysvaltain sydänliiton (AHA) vuosikokouksessa 10.11.2018 (Chicagossa Scientific Sessions of the American Heart Association). Tulokset esitti REDUCE-IT -hankkeen päätutkija, kardiologi Deepak L. Bhatt, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts. Hän on myös Harvardin yliopiston kardiologian professori. On selvää, että sen jälkeen sydänlääkäreiden ammattilehdet – ja toivottavasti myös muut tiedotusvälineet – tulevat julkaisemaan tulokset. Jo nyt hienosta tuloksista kerrotaan lääkäreille suunnatuilla uutissivuistoilla (linkkejä alla). Etenkin kun ne kumoavat monia heikkotehoisemmista kalaöljyistä viime aikoina julkaistuja negatiivisia uutisia.

Physicians' Academy for Cardiovascular Education 25.9.2018
Medscape medical News 25.9.2018: REDUCE-IT: 25% Reduction in MACE With High-Dose EPA

Tohtori Tolosen kommentti

E-EPAlla on sydänterveydessä monia muitakin hyviä vaikutusmekanismeja kuin triglyseridien alentaminen ja tulehduksen vaimennus. E-EPA ehkäisee valtimoplakkien repeämistä ja valtimoiden tulehdusta, jolloin sydän- ja aivoinfarktien riski pienenee. Äskettäin havaittu uusi vaikutusmekanismi on sydänfibroosin eli sidekudoistumisen ehkäisy (Heidari ym. 2017, 2018). Erityisen tärkeää on myös, että E-EPA suurentaa omega-3-indeksiä, joka antaa hyvää suojaa sydän- ja valtimotauteja vastaan. Lisäksi E-EPA suojaa diabeetikon sydäntä aktivoimalla PON2-geeniä, joka vähentää plasman aterogeenistä indeksiä ja insuliiniresistenssiä,

Asiantuntijat tyrmäsivät Suomessakin uutisoidun meta-analyysin päätelmät, joissa ei ollut otettu huomioon kaikkea kalaöljyjen sydänvaikutuksista olemassa olevaa tietoa. Sen perusteella väkevöity etyyyliesteröity kalaöljy suojaa sydäntä, kuten REDUCE-IT nyt vakuuttavasti osoittaa.

Kirjallisuusviitteet:


American College of Cardiology

Reduction of Cardiovascular Events With Icosapent Ethyl–Intervention Trial - REDUCE-IT.

Tutkimus: Sydänpotilaat ottavat liian vähän lääkärin määräämää kalaöljyä

Bhatt DL, Steg G, Miller M, et al., on behalf of the REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular Risk Reduction With Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. New England Journal of Medicine 2018;Nov 10:[Epub ahead of print, Free Full Text].
Maki KC, Dicklin MR. Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Cardiovascular Disease Risk: Glass Half Full or Time to Nail the Coffin Shut? Nutrients. Review. 2018 Jul 4;10(7). pii: E864. doi: 10.3390/nu10070864.
Maki KC, Dicklin MR. Assessing Cardiovascular Disease Risk and Responses to Preventive Therapies in Clinical Practice. Current Atherosclerosis Reports. Review. 2018 Mar 20;20(5):23. doi: 10.1007/s11883-018-0725-y.
Evans MC, Stalam T, Miller M. Cardiovascular Risk Assessment in Patients with Hypertriglyceridemia. Review. Current Cardiology Reports. 2018 Jul 10;20(9):71. doi: 10.1007/s11886-018-1013-8. Free Full Text
Desnoyers M, Gilbert K, Rousseau G.Cardioprotective Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids: Dichotomy between Experimental and Clinical Studies. Review. Marine Drugs. 2018 Jul 10;16(7). pii: E234. doi: 10.3390/md16070234. Free Full Text
Chiurchiù V, Leuti A, Saracini S, et al. Resolution of inflammation is altered in chronic heart failure and entails a dysfunctional responsiveness of T lymphocytes. FASEB J. 2018 Jul 27:fj201801017R. doi: 10.1096/fj.201801017R.
Heydari B, Abdullah S, Pottala JS, et al. Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction. The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial. Circulation. 2016; 134 (5) August 2 Free Full Text
Heydari B, Abdullah S, Shah R, Francis SA, Feng JH, McConnell J, Harris W, Antman EM, Jerosch-Herold M, Kwong RY. Omega-3 Fatty Acids Effect on Post-Myocardial Infarction ST2 Levels for Heart Failure and Myocardial Fibrosis. Journal of American College of Cardiology. 2018 Aug 21;72(8):953-955. doi: 10.1016/j.jacc.2018.06.018.
Heydari B, Harris WS, Kwong RY. Letters re: Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction: The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial Circulation. 2017 Jan 10; 135(2): e13–e14.Free Full Text