Kymmenen hyvää syytä käyttää väkevöityä kalaöljyä ravintolisänä

Nykyajan elämäntyyli ja ruokatottumukset lisäävät omega-3-rasvahappojen tarvetta. Saamme ravitsemuksessamme aivan liikaa omega-6-rasvahappoja suhteessa omega-3:een. Suomalaiset saavat 80 % omega-3:staan rypsiöljystä, jonka omega-3 (ALA) on biologisesti varsin tehotonta. Se ei suojaa sydäntä kuten väitetään. Omega-3-indeksin tulee olla mielellään yli 8 %, joka antaa hyvää suojaa elintasosairauksia ja mielenterveysongelmia vastaan. Alle 4 % ennustaa suurta sairastumisen ja ennenaikaisen kuoleman vaaraa.

Ihminen ei pysty itse valmistamaa elimistössään omega-3-rasvahappoja, vaan meidän on saatava niitä koko elämän ajan – sikiökaudesta vanhuuteen – ravinnosta ja ravintolisistä. Kalaöljyn tärkeimmät omega-3-rasvahapot EPA ja DHA pitävät yllä ja parantavat hyvinvointia, kuntoa ja ehkäisevät monia kroonisia sairauksia ja vanhuus-raihnaisuusoireyhtymää (sarkopeniaa/gerasteniaa). Esitän tässä kymmenen hyvää syytä huolehtia riittävästä omega-3-rasvahappojen saannista nauttimalla ravintolisänä puhdistettua, väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä.


1. Hyvä tieteellinen dokumentaatio. Pioneeritutkijat raivasivat tien omega-3-tutkimuksille, vaikka heitä pitkään vastustettiin ja vainottiin.

Minnesotan yliopistossa työskennellyt aviopari George ja Milfred Burr alkoivat tutkia 1920-luvulla rasvojen aineenvaihduntaa koe-eläimillä ja julkaisivat vuosina 1929 ja 1930 Journal of Biological Chemistry -lehdessä aiheesta ensimmäiset tieteelliset tutkimuksensa, jotka osoittivat rasvahappojen tärkeän roolin solujen välisessä viestinnässä ja terveydelle yleensä. He loivat käsitteen "välttämättömät rasvahapot". Siihen asti rasvoja oli pidetty vain pelkkinä biologisesti tehottomina kaloripommeina. Burrien innovaatiota, kuten kaikkia uusia ajatuksia ravitsemustieteessä, vastustettiin kauan, jopa 1940- luvulle asti.

Englantilainen Oxfordin yliopiston professori Hugh MacDonald Sinclair oivalsi 1940-50-luvuilla, ensimmäisenä maailmassa, että eskimot sairastuvat vain harvoin sydän- ja verisuonitauteihin, koska he syövät niin paljon kalarasvaa, mutta eivät juuri lainkaan kasviksia eivätkä vihanneksia. Tiedeyhteisö piti Sinclairin teoriaa huuhaana. Kun hän itsepintaisesti piti siitä kiinni ja vaati asian tutkimista, hänet erotettiin yliopistosta. Hän perusti kotiinsa oman laboratorion, jossa hän jatkoi tutkimuksiaan olemalla itse koekaniinina. Lue lisää professori Sinclairin elämästä.

Vuonna 1970 tanskalaiset Jørn Dyerberg ja Hans Olaf Bang matkustivat Grönlantiin tutkimaan inuiittien ruokavaliota ja terveydentilaa. He julkaisivat tuloksensa laatulehti Lancetissa, mikä alkoi vakuuttaa läntistä tiedeyhteisöä kalarasvan terveellisyydestä. Sen jälkeen ovat tuhannet tutkimukset osoittaneet, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat hyödyksi sydämelle, aivoille, nivelille, iholle, silmille, raskaana oleville naisille ja heidän sikiöilleen sekä unen laadulle ja fyysiselle kunnolle muun muassa kuntoilussa ja urheilussa. Omega-3-rasvahappojen kenties tärkein biologinen vaikutusmekasnismi – joka selittää laajoja terveysvaikutuksia – on kroonisen matala-asteisen tulehduksen (inflammaation) ehkäisy, vaimentaminen ja sammuttaminen.

Juuri valmistunut jättisuuri kliininen REDUCE-IT -tutkimus osoitti, että sydäntapahtumat vähenevät 25 prosenttia käypään hoitoon verrattuna, kun statiineja syövät terveet henkilöt nauttivat myös 4 grammaa päivässä. Tutkimukseen osallistui viiden vuoden ajan yli 8000 statiineja syövää, tervettä henkilöä, joiden seerumin triglyseridit olivat koholla. Tulokset kumosivat kerralla kaikki epäilyt kalaöljyn hyödyistä sydänterveydelle.

valtimotauti on tuehdussairaus

Sydänlääkärit ovat nyt yhtä mieltä siitä, että valtimotautien syynä on krooninen matala-asteinen tulehdus. Sitä voidaan vaimentaa ja sammuttaa omega-3-rasvahapoilla, berberiinillä, D-vitamiinilla, karnosiinilla ja ubikinonillla. Näiden ravintolisien yhteiskäyttö parantaa taudin ennustetta ja kohentaa potilaiden kuntoa.

Uusi pitkäaikainen seurantatutkimus United States (Cardiovascular Health Study vuosilta 1992–2015 ahvistaa, että ikääntyvien ihmisten kannattaa nauttia kalaöljyä, koska se parantaa vointia ja elämänlaatua (BMJ 2018). Tulokset kumoavat kalaöljyä vähättelevien tahojen virheelliset ja asenteelliset väitteet.

Uusi kliininen kaksoissokkotutkimus: E-EPA suojaa diabeetikon sydäntä aktivoimalla PON2-geeniä, joka vähentää plasman aterogeenistä indeksiä ja insuliiniresistenssiä sekä suurentaa "hyvän" HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä. Jokaisen tyypin 2 diabeetikon tulisi käyttää E-EPAa (2 g/vrk) ravintolisänään

2. ​Omega-3-vaje länsimaisessa ruokavaliossa

Samaan aikaan kun ihmisten kiinnnostus terveellistä ravitsemusta kohtaan on lisääntynyt, rasvaisen kalaruuan syönti on vähentynyt. Lapset eivät pidä rasvaisesta kalasta. He syövät mieluummin kuivia kalapuikkoja, joissa ei ole omega-3:a juuri nimeksikään. Suomalaiset saavat vain 20 % omega-3-rasvahapoistaan kalasta, loput 80 % tulee rypsi- ja muista kasvien siemenöljyistä. Niiden omega-3-rasvahappo ALA on kuitenkin biologisesti hyvin tehotonta verrattuna EPAan ja DHA:han. Alle 10 % ALAsta muuntuu elimistössä tehokkaaseen muotoon EPAksi. Meitä huijataan mainonnassa, että rypsiöljystä ja sitä valmistetusta levitteestä muka saisi riittävästi omega-3:a.

Kasvi- ja kalaöljyjen omega-3:n vertailua

Yhdysvaltain ja monen muunkin maan sydänliitot suosittelevat syömään rasvaista kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa, jotta saisimme 500 mg päivää kohti omega-3-rasvahappoja. Käytännössä harva noudattaa tätä ohjetta, vaikka moni kuluttaja kuvittelee saavansa ruuasta riittävästi omega-3:a. Liian vähäinen saanti näkyy omega-3-indeksin mittauksissa monien maiden väestöissä ja erityisryhmissä.

3. Omega-6/Omega-3-suhde on huonontunut

Omega-6- ja omega-3-rasvahapot toimivat elimistössä toistensa vastavaikuttajina. Niiden suhteen tulisi olla 4:1, mutta länsimaissa lukema on usein paljon suurempi, jopa 15:1. Esimerkiksi suomalaisilla 10-vuotiailla koululaisilla ja yliopiston opiskelijoilla suhde on noin 7:1. Liian suuri omega-6-pitoisuus lisää kroonista matala-asteista tulehdusta, joka on syytekijänä sydän- ja verisuonitaudeissa, mielenterveyshäiriöissä, syövässä, autoimmuunitaudeissa ja erilaisissa infektioissa.

Prosessoidut valmisruoat sisältävät paljon omega-6:tta ja vain vähän omega-3:a. Valtion ravitsemussuosituksia noudattamalla ei päästä ihanteelliseen omega-6/omega-3-suhteeseen. Sitä vastoin kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä korjaa suhdetta tehokkaasti, kuten esimerkiksi äänekoskelaisten koululaisten tutkimuksessa nähtiin.

4. Omega-3 tarjoaa hyvät eväät uudelle elämälle

Jokaisen raskaana olevan ja imettävän naisen tulisi nauttia ruoan lisänä kalaöljyä. Se ehkäisee äidin raskauden aikaista ja synnytyksen jälkeistä masennusta ja edistää sikiön aivojen ja silmien normaalia kehitystä.

Kolme neljästä raskaana olevasta naisesta potee omega-3-vajetta

5. Omega-3 ehkäisee allergiota

Allergiat lisääntyvät maailmanlaajuisesti. Kolmetoista tieteellistä tutkimusta osoittaa, että äidin 10–20 viikkoa ennen synnytystä nauttima kalaöljy (0,8– 3,1 g EPAa + DHA:ta/vrk) vähentää syntyvän lapsen riskiä sairastua allergioihin koulun alkamisikään mennessä. Kuluttajat kysyvät minulta usein, entäs kalalle allergiset? Voivatko he nauttia kalaöljyä. Vastaus: Kyllä voivat, sillä kalaöljy ei sisällä allergiaoireita aiheuttavia valkuaisaineita (proteiineja). Suosittelen varmuuden vuoksi ensin puhkaisemaan kapselin ja puristamaan siitä pisaran kielen kärjelle. Ellei mitään reaktoita ilmene, voi kalaöljykapseleita alkaa käyttää normaalisti.

"Äidin raskaudenaikainen omega-3-monityydyttymättömien rasvahappojen saanti oli yhteydessä pienempään riskiin sairastua lapsuusiän astmaan. Omega-6-rasvahappoihin kuuluvan arakidonihapon (20:4n-6) saanti puolestaan oli yhteydessä suurempaan astmariskiin" kirjoitti lastenlääkäri Mirka Lumia väitöskirjassaan (Tampereen yliopisto 2014).

6. Omega-3 auttaa ihmisiä elämään pitempään ja vahvempina

Kalaöljyn säännöllinen nauttiminen koko elinajan vähentää riskiä sairastua ja kuolla ennenaikaisesti. Tuore ranskalaistutkimus osoittaa, että kalaöljyn säännöllinen käyttö vähentää ikäihmisten gerastenian riskiä. Kun omega-3-indeksi on yli 8 %, vähenee sydäntaudin ja sydänkuoleman riski suuresti, paljon paremmin kuin esimerkiksi kolesterolilääkkeillä.

Ranskalaistutkimus: Kalaöljy parantaa ikäihmisten kuntoa

7. Kalaöljy on aivoruokaa​

Ihmisen aivot ovat 60-prosenttisesti rasvaa, josta suuri osa on DHA:ta ja EPAa. Ne ovat välttämättömiä aivojen plastisuuden ja viestintäverkostojen säilyttämiseksi. Kalaöljyn säännöllinen käyttö vähentää ADHD:n, muistisairauksien, dementian ja mielisairauksien riskiä ja parantaa niiden hoitotuloksia. Harvardin yliopiston psykiatrian professori Andrew Stoll julkaisi vuonna 1999 maailman ensimmäisen tutkimuksen kalaöljyn hyödyllisistä vaikutuksista kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennukseen. Monet psykiatrit alkoivat määrätä kalaöljyä potilailleen sen jälkeen, kun tulokset julkaistiin laajasti tiedotusvälineissä. Sittemmin aihetta on tutkittu paljon eri puolilla maailmaa. Eritoten puhdistettu ja 90-prosenttiseksi väkevöity E-EPA on osoittautunut erinomaiseksi masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja skitsofrenian ehkäisyyn ja täydentävään hoitoon. Kalaöljyn nauttiminen parantaa lasten älykkyyttä.

Suomalaiset ravitsemusterapeutit suosittelivat jo vuonna 2009 E-EPAa muistihäiriöiden ja dementian ehkäisyyn ja hoitoon Ravitsemushoito-oppaassa (Duodecim. 2009).

Psykiatri Mauno Rauramo teki syksyllä 2009 aloitteen Duodecimille kalaöljyn lisäämisestä masennuksen Käypä hoito -suosituksiin. Ehdotus ei ole toteutunut, koska lääketeollisuus lahjoo psykiatrian Käypä hoito -työryhmän jäseniä. Kalaöljyn käyttö voisi näet vähentää mielialalääkkeiden menekkiä.

Aivot ja rasvahapot

Kalaöljy voi parantaa nopeasti opiskelijoiden masennuksen

Omega-3-tutkimuksia masennuksen hoidossa

8. Omega-3-indeksi suurenee nopeasti ja tehokkaasti väkevöidyllä kalaöljyllä

Omega-3-indeksin analyysi on ollut maailmalla yleisessä käytössä jo vuodesta 2004, vaikka suomalaiset lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt – maallikoista puhumattakaan – eivät näytä vieläkään tuntevan sitä, ja jotkut jopa vastustavat julkisuudessa sen mittaamista. Olen mittauttanut Espanjassa oman indeksini, joka yli 12 %, sillä olen nauttinut jo 15 vuotta joka päivä ruoan lisänä väkevöityä 90-prosenttista etyyliesteröityä kalaöljyä.

omega-3-indeksin mittaus punasolusta

Omega-3-indeksi mitataan punasolun kalvolta analysoimalla kaikki sen rasvahapot. EPAn + DHA:n suhde kaikkiin muihin rasvahappoihin on omega-3-indeksi. Kuvassa oikealla vihreät rasvahapot ovat omega-3:a, siniset muita rasvahappoja.

9. Maailman kalaölymarkkinat kasvavat

Euromonitor International arvioi, että kalaöljytuotteiden myynti maailmassa saavuttaa 3,78 miljardia euroa vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on suurinta Euroopassa, vähä-Aasiassa, Aasiassa ja latinalaisessa Amerikassa. Amerikkalaiset käyttävät jo nyt yleisesti kalaöljyä ravintolisänä.

10. Omega-3-valmisteiden kehitys ja tulevaisuus

Kalaöljyvalmisteet ovat kehittyneet viimeisten 30 vuoden aikana entistä puhtaammiksi ja väkevämmiksi, mikä on tehostanut niiden terveysvaikutuksia jopa monissa vaikeahoitoisissa kroonisissa sairauksissa, kuten mieli-, sydän- ja verisuoni- ja syöpätaudeissa.

peruskalaöljy vs E-EPA

Peruskalaöljy sisältää vain 30 % omega-3-rasvahappoja (EPAa + DHA:ta), kun taas väkevöity E-EPA sisältää EPAa 70 tai jopa 90 prosenttia. Ero on huikea. Tästä syystä lääkärit suosivat kliinisissä tutkimuksissa väkevöityjä valmisteita, joilla saadaan suuri teho pienellä päiväannoksella (verrattuna peruskalaöljyihin). Esimerkiksi psykiatrit määräävät mieluiten vahvaa E-EPAa (2 g/vrk) mielenterveyshäiriöiden hoitoon.

Suuret kliiniset E-EPA-tutkimukset (ANCHOR ja MARINE) ovat osoittaneet, että väkevöity EPA (päiväannoksilla 2 tai 4 g) korjaa tehokkaasti veren rasvahäiriöitä, joita pidetään sydän- ja valtimotautien riskitekijöinä. Yhdysvaltain lääkevirasto (FDA) myönsi vuonna 2012 E-EPAlle käyttötarkoituksen kohonneiden triglyseridien alentamiseen. Monet amerikkalaiset ja japanilaiset kardiologit suosittelevatkin E-EPAa sydän- ja valtimotautien ehkäisyyn ja hoitoon, joskin FDA vaatii vielä lisätutkimuksia ennen kuin se voi myöntää käyttöindikaatioksi sydäntautien ehkäisyn ja hoidon. Vahvoilla tehdäänkin USA:ssa parhaillaan kolesterolilääkkeitä syövillä sepelvaltimotautipotilailla kolme suurta kliinistä tutkimusta, REDUCE-IT, EVAPORATE ja STRENGTH. Niissä omega-3:n päiväannos on 4000 mg. Japanissa on käynnissä vastaavanlainen E-EPA-tutkimus nimeltään Randomized Trial for Evaluation in Secondary Prevention Efficacy of Combination Therapy-Statin and Eicosapentaenoic Acid (RESPECT-EPA). Siinä primääriset päätetapahtumat ovat äkilliset sydänkuolemat, kliiniset sydäninfarktit, sepelvaltimoiden revaskularisaatio, sairaalaan joutuminen epästabiilin angina pectoriksen vuoksi, aivoverenkierron häiriöt, fataali ja ei-fataali aivohalvaus. 

Nämä käynnissä olevat tutkimukset ja jo vuonna 2007 julkaistu japanilainen jättisuuri JELIS-tutkimus ovat mullistaneet lääkäreiden käsityksen siitä, minkälaisia päiväannoksia (2 000–4 000 mg) omega-3-rasvahappoja sydänpotilaat tarvitsevat. Tavallisilla peruskalaöljyillä ei saada aikaan vastaavia vaikutuksia. JELIS osoitti, että E-EPA on paras kalaöljy myös diabeetikoille ja metabolista oireyhtymää poteville!

Monet ei-positiiviset tutkimustulokset – joihin kalaöljyn vastustajat mielellään vetoavat – ovat johtuneet heikoista valmisteista, liian pienistä päiväannoksista ja liian lyhyistä hoitoajoista. Israelilaiset tutkijat kiinnittävät uudessa kirjallisuusanalyysissaan huomiota tähän asiaan (Tenenbaum ja Fisman 2018). He toteavat, että monissa sydänptilaiden ja diabeetikkojen ei-positiivisissa tutkimuksissa kalaöljyn päiväannos on ollut alle 2000 mg, mikä ei riitä – tarvitaan yli 2000 mg, sydänpotilaille mieluiten 4000 mg/vrk. Heikkoja valmisteita pitäisi ottaa kourallinen päivässä, jotta saisi tällaisia isoja annoksia; eivät vapaaehtoiset koehenkilöt ja tavalliset kuluttajat suostu siihen. Väkevöidyillä tuotteilla riiittää pienempikin annostelu tavoitellun tehon saavuttamiseen – etenkin jos samanaikaisesti nautitaan muitakin vuoro- ja yhteisvaikuttavia ravintolisiä (D-vitamiini, berberiini, karnosiini, magnesium, sinkki, ubikinoni, maitohappobakteerit jne.).

Lisäksi epäonnistuneissa hoitokokeissa on laiminlyöty omega-3-indeksin mittaus ennen kalaöljyhoidon testaamista. On loogista, että matalan indeksin (alle 4 %) potilaat hyötyvät selvästi enemmän kuin suuremman indeksin potilaat, joiden kalaöljyn saanti ruoasta ja ravintolisistä on jo korjannut heidän mahdollisen puutteensa (ja huonon omega-6/omega-3-suhteensa).

Kirjallisuutta

Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text