D-vitamiini, 100 µg/vrk, vähentää migreenikohtauksia

D-vitamiini, 100 mikrogrammaa (µg) päivässä, vähentää migreenikohtauksia, osoittaa tanskalaisen Aalborgin yliopiston kliininen, satunnaistettu kaksoissokkotutkimus. Se vahvistaa, että tavallisia kansansairauksia voidaan hoitaa menestyksellisesti vitamiineilla, vaikka Suomalainen Lääkäriseura on kutsunut ravintolisien käyttöä ”uskomushoidoksi”.

Aikaisemmin on jo käynyt ilmi, että migreenistä kärsivillä potilailla on usein hyvin vähän D-vitamiinia veressään, kirjoittavat Aalborgin yliopiston lääkärit. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että vaje kannattaa korjata antamalla potilaille D-vitamiinia 100 µg päivässä. Se vähentää migreenikohtauksia, eikä aiheuta mitään haittavaikutuksia. Tutkimussuunnitelma on luettavissa maksutta Yhdysvaltain terveysviraston ClinicalTrials.gov-rekisteristä NCT01695460. Siitä käy ilmi, että tutkimus aloitettiin jo syyskuussa 2012 ja saatiin valmiiksi 2015, mutta tulokset saatiin julkaistuksi vasta nyt (yli kolmen vuoden kuluttua!). Lääkärilehdillä näyttää olevan korkea kynnys julkaista vitamiinitutkimuksia. Mitä enemmän lääkärilehdissä on lääkemainoksia, sitä kielteisemmin ne suhtautuvat ravintolisiin.

Tutkimukseen kutsuttiin 36 naista ja 12 miestä (iältään 18–65 v). Ennen D-vitamiinihoitoa heitä tarkkailtiin kuukauden päivät jona aikana ilmenneet migreenikohtaukset kirjattiin. Sen jälkeen heidät arvottiin kahteen ryhmään, joista toinen (18 naista ja 6 miestä) sai 24 viikkoa eli lähes puoli vuotta päivittäin lumetta ja toinen (18 naista ja 6 miestä)  sai 100 µg D3-vitamiinia. Osallistujat raportoivat kirjallisesti kuukauden aikana ennen vaikutusjaksoa ja sen kuluessa ilmenneet migreenikohtaukset ja niiden keston, voimakkuuden (asteikolla 1–3), auran, mahdollisen pahoinvoinnin jne. Kaikkien potilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) mitattiin ennen vaikutusjaksoa ja sen jälkeen.

D-vitamiinin nauttiminen vähensi tilastollisesti merkitsevästi migreenikohtauksia: kuukaudessa vaivanneet migreenipäivät vähenivät 6,14±3,60 -> 5,72±4,52 (p < 0,001). Lumeryhmässä kohtaukset sitä vastoin lisääntyivät 3,28±3, 24 -> 4,93±3,24 24 viikon aikana. Migreenin vaikeusaste ei kuitenkaan vähentynyt D-vitamiinillakaan. D-vitamiinilisä suurensi merkitsevästi S-D-25:ttä. Mitään sivuvaikutuksia ei ilmennyt.

Johtopäätökset: D3-vitamiini (100 µg/vrk) vähensi migreenikohtauksia lumehoitoon verrattuna. Suurempia tutkimuksia kaivataan kuitenkin vahvistamaan, että D-vitamiini voi olla tehokas aine ehkäisemään aikuisten migreenikohtauksia, päättelevät tanskalaislääkärit.

Gazerani P, Fuglsang R, Pedersen JG et al. A randomized, double-blinded, placebo-controlled, parallel trial of vitamin D3 supplementation in adult patients with migraine. Current Medical Research and Opinion 2018. Accepted author version posted online: 05 Sep 2018 DOI: 10.1080/03007995.2018.1519503

Tohtori Tolosen kommentti

Tanskassa viranomaiset vastustivat vuosia yli 17,5 mikrogramman D-vitamiiniannoksia ja kielsivät niiden myymisen väittäen niitä terveydelle vaarallisiksi. Tämäkin tutkimus osoittaa, kuinka väärässä Tanskan ja muiden Pohjoismaiden ravitsemuseliitti ja terveysviranomaiset ovat olleet vuosikymmeniä.

Suomessa migreenin käypä hoito ohjeissa ei mainita vitamiineja sanallakaan. Edellisessä suosituksessa kehotettiin käyttämään ubikinonia 150 mg/vrk migreenin ehkäisyyn, mutta vuoden 2015 päivityksessä sekin ohje poistettiin. Nyt tarjotaan lääkkeitä.

Virheeelliset viranomaisohjeet koskevat muitakin ravitsemussuosituksia. Ravitsemuseliitin on ollut vaikea myöntää virheitään, mutta onneksi tanskalainen ravitsemustieteen professori Arne Astrup (Kööpenhaminan yliopisto) teki vuoden 2014 lopulla täydellisen takinkäännöksen ja laati pääkirjoituksen johtavaan ravitsemuslääketieteen lehteen American Journal of Clinical Nutrition. Siinä hän antoi "synninpäästön" voille, maidolle, juustolle ja muille meijerituotteille: Niiden haitallisuudesta valtimoille ei ole mitään tieteellistä näyttöä, päätteli Astrup. Hänen mielestään maitorasva muuttui vihollisesta ystäväksi.

Syysflunssaa on jälleen liikkeellä. Sitäkin voidaan torjua ottamalla vähintään 100 µg D-3-vitamiinia päivittäin, kuten mm. Tukholman Karoliinisen Instituutin tutkimukset osoittivat. D-vitamiini vähensi samalla antibioottien tarvetta peräti 60 prosenttia!