Karnosiini voi ehkäistä terveiden keski-ikäisten ylipainoisten ihmisten tyypin 2 diabetesta

Karnosiinista on hyötyä ravintolisänä terveille ylipainoisille keski-ikäisille aikuisille, joita uhkaa typin 2 diabetes, osoittaa kansainvälinen tutkijaryhmä. Karnosiini ehkäisee insuliiniresistenssiä ja tyypin 2 diabetesta sekä parantaa raudan aineenvaihduntaa. Tulokset vahvistavat kymmeniä aikaisempia tutkimuksia ja kuluttajien käytännön kokemuksia, joiden mukaan karnosiini suojaa tyypin 2 diabetesta ja sen lisätauteja vastaan. Karnosiini on erityisen tärkeä ravintolisä suomalaisille, joilla on tyypin 2 diabeteksen maailmanennätys (väkilukuun suhteutettuna): yli puoli miljonaa diabeetikkoa. Pelkkä verensokerin hallinta ei ehkäise diabeteksen lisätauteja; siihen tarvitaan vhh-ruokavalio sekä tehokkaita ravintolisiä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä osoitti vuonna 2016 esitutkimuksessaan, että karnosiinin nauttiminen ravintolisänä parantaa ylipainoisten ei-diabeetikkojen sokeriaineenvaihduntaa. Karnosiinin päiväannos oli silloin 2000 mg (2x1000 mg).

"Tämä esitutkimus osoitti, että karnosiinin nauttiminen ruoan lisänä voi olla tehokas keino ehkäistä tyypin 2 diabetesta", kirjoittivat tutkijat Obesity-lehdessä (de Corten ym. 2016). Seuraavana vuonna julkaistu brittitutkimus vahvisti tätä käsitystä (Cripps ym. 2017). Nyt kansainvälinen työryhmä on jatkanut karnosiinilisän vaikutusten tutkimusta terveillä ylipainoisilla ihmisillä. Tulokset ovat rohkaisevia.

Testiin valittiin 26 osallistujaa, jotka arvottiin kahteen ryhmään. Toinen sai kolme kuukautta päivittäin suun kautta yhden gramman (1000 mg) karnosiinia ja toinen sai lumetta. Koehenkilöistä mitattiin insuliniresistenssiä ja monia raudan aineenvaihduntaa osoittavia muuttujia: seerumin tai plasman ferritiini, transferriini (seerumin raudasta on yli 99 % sitoutuneena transferriiniin) liukoinen transferriinireseptori, kokonaisraudansitomiskyky ja raudan saturaatioaste. Transferriinireseptori on raudan kuljetusvalkuaisen vastaanottajamolekyyli. Se kuvastaa punasolutuotannon vilkkautta. Koholla oleva lukema viittaa vahvasti raudanpuutteeseen. 

Karnosiinin nauttiminen alensi plasman liukoista transferriinireseptoria lumehoitoon verrattuna (- 0.07 ± 0.03 mg/l, p = 0.04). Muissa muuttujissa ei ilmennyt merkittäviä eroja ryhmien kesken. Seurannan kuluessa transferriiniresptori korreloi käänteisesti virtsan karnosiinin pitoisuuteen ja positiivisesti seerumin karnosinaasi-1-entsyymin pitoisuuteen (molempien p<0,02).

Karnosiini voi muokata raudan ja sokerin aineenvaihduntaa suuren riskin ihmisillä ja vähentää insuliiniresistenssiä ja ehkäistä typin 2 diabetesta, päättelevät tutkijat. Heidän mukaansa karnosiinin antidiabeettiset vaikutukset perustuvat tulehduksen, AGE- ja ALE-tuotteiden ehkäisyyn, karbonyyliyhdisteysten eliminointiin ja antioksidanttivaikutukseen, joka säätää autonomista hermoa. Lisäksi tutkijat korostavat, että karnosiini korjaa jyrsijöiden veren rasvahäiriöitä, mikä vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tutkijat kaipaava ihmistutkimuksia, joissa tulokset vahvistettaisiin.

AGE-tuotteista

Diabeteksen lisätautien syynä pidetään pääasiassa glykaatioksi eli sokeristumiseksi kutsuttua biokemiallista reaktiota, jossa elimistön sokerit ja valkuaisaineet reagoivat keskenään epänormaalilla tavalla. Glykaatio tuottaa soluissa vanhentavia AGE-tuotteita (Advanced Glycation End products) ja myrkyllistä metyyliglyoksaalia. Karnosiini ehkäisee ja eliminoi sitä.

Kuva (yksinkertaistettu kaavakuva): Kolajuomat, paistetut, käristetyt ja grillatut ruoat sisältävät AGE-tuotteita; niiden runsas ja toistuva nauttiminen jäykistää valtimoita. AGE-tuotteita syntyy myös sisäisesti elimistön biokemiallisissa reaktioissa, syynä koholla oleva sokeripitoisuus.  Karnosiini on erinomainen anti-AGE-yhdiste, kuten näissäkin tutkimuksissa kävi ilmi.


Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat yhdessä seuraavat laitokset:

1. Monash Centre for Health Research and Implementation, School of Public Health and Preventive Medicine, Monash University, 43-51 Kanooka Grove, Clayton, Melbourne, VIC, 3168, Australia.

2. Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia.

3. Centre for Chronic Disease, College of Health and Biomedicine, Victoria University, Melbourne, Australia.

4. Department of Diabetes, Endocrinology and Nutrition, Biomedical Research Institute of Girona (IDIBGI), Girona, Spain.

5. Department of Pharmaceutical Sciences, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy.

6. Institute of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia.

7. Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University, Bratislava, Slovakia.

Baye E, Ukropec J, de Courten MPJ, et al. Carnosine supplementation reduces plasma soluble transferrin receptor in healthy overweight or obese individuals: a pilot randomised trial. Amino Acids. 2018 Aug 22. doi: 10.1007/s00726-018-2623-6.
de Courten B, Jakubova M, de Courten MP, Kukurova IJ, Vallova S, Krumpolec P, Valkovic L, Kurdiova T, Garzon D, Barbaresi S, Teede HJ, Derave W, Krssak M, Aldini G, Ukropec J, Ukropcova B. Effects of carnosine supplementation on glucose metabolism: Pilot clinical trial. Obesity (Silver Spring). 2016 Apr 4. doi: 10.1002/oby.21434. Free Full Text
Cripps MJ, Hanna K, Lavilla C Jr, et al. Carnosine scavenging of glucolipotoxic free radicals enhances insulin secretion and glucose uptake. Scientific Reports. 2017 Oct 17;7(1):13313. doi: 10.1038/s41598-017-13649-w.

Tohtori Tolosen kommentti

Vhh-ruokavalio ja karnosiinin lisäksi monet muutkin ravintolisät ehkäisevät tyypin 2 diabetesta.