Ubikinoni ja sydämen vajaatoiminta

Iranilaiset lääkärit ja terveystaloustutkijat ovat julkaisseet yhteenvedon, kirjallisuuskatsauksen siitä, mitä aikaisemmissa systemaattisissa, huolellisissa, kriittisissä kirjallisuuskatsauksissa on kirjoitettu ubikinonin eli koentsyymi Q 10:n käytöstä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa. Tieteellinen näyttö puoltaa ubikinonin nauttimista sydämen vajaatoiminnan ja sydäninfarktin hoidossa. Ubikinoni parantaa potilaan vointia ja kuntoa sekä vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Suosittelen 200–300 mg päivässä.

Tutkijat kävivät läpi systemaattisesti lääketieteelliset tietokannat Cochrane, DARE, Ovid, EMBASE, ISI Web of Knowledge ja Yhdysvaltain terveysviraston PubMed. Tutkimusten kirjallisuusviitteet ja erillistutkimusten laatukriteerit tarkistettiin huolellisesti AMSTTAR-menetelmällä. Meta-analyyseja ei tehty, koska monet erillistutkimukset olivat liian heterogeenisiä (vaihtelevia, toisistaan poikkeavia).

Seitsemän systemaattista kirjallisuuskatsausta, joissa oli arvioitu ubikinonin primaarivaikutukset, sydämen suorituskyky ja sydänindeksi (vasemman kammion pumppauskyky minuutissa suhteessa ihmisen kokoon: normaali indeksi levossa on 2,6–4,2 l/min/m2), New York Heart Associationin toiminnallinen sydämen suorituskyvyn luokitus ja parantunut eloonjäänti. 

Kaikkien näiden muuttujien huomioonottamisen jälkeen tutkijat päättelivät, että tutkimusnäyttö puoltaa ubikinonin käyttöä sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

Jafari M, Masod Mousavi S, Asgharzadeh A, Yazdani N. Coenzyme Q10 in the treatment of heart failure: A systematic review of systematic reviews RSS.  Indian Heart Journal, 2018-07-01, Volume 70, Pages S 111-S117.doi: 10.1016/j.ihj.2018.01.031.

Tohtori Tolosen kommentti

Kolesterolia alentavat statiinit estävät maksaa tuottamasta ubikinonia, jolloin sydänsolujen energian tuotanto kärsii. Statiinien haittavaikutusten (lihaskivut, -väsymys, sydänlihasvaurio jne.) uskotaankin johtuvan ubikinonin (ja D-vitamiinin) puutteesta. Sydämen vajaatoiminnasta kärsivän ihmisen veren ubikinonin pitoisuus on usein tavallista pienempi, mikä heikentää potilaan ennustetta. Esimerkiksi Lipitor alentaa veren ubikinonin pitoisuutta yli 40 % ja atorvastatiini noin 50 % (ks. kuva alla). Tästä syystä ubikinonilisän uskotaan olevan hyödyksi statiinien käyttäjille (Florkowski ym. 2015), joskaan lääkärit eivät ole siitä vielä täysin yksimielisiä ja lisää tutkimusta kaivataan. Iranilainen kliininen kaksoissokkotutkimus puoltaa ubikinonin (200 mg/vrk) käyttöä atorvastatiinin lisänä sydämen vajaatoiminnassa. Alla oleva kuva osoittaa, kuinka atorvastatiini alentaa veren ubikinonin pitoisuutta 4, 8 ja 16 viikon kuluessa. Aleneminen heikentää kaikkien ihmisen solujen energian tuottoa. Se voidaan korjata nauttimalla ubikinonia 100-300 mg päivässä.

aorvastatiini alentaa veren ubikinonia

Baselane = lähtötilanne ennen atorvastatiinin aloitusta. Ubikinonin pitoisuus alenee puoleen 4,8 ja 16 viikon kuluessa. Silloin potilaan energiantuotanto vähenee, lihaskivut, väsymys ja muut sivuvaikutukset uhkaavat ja D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) veressä vähenee.