Kalaöljy ehkäisee lääkeresistenttien potilaiden epilepsiakohtauksia

EPA- ja DHA-rasvahappojen tiedetään säätävän aivosolujen, neuronien toimintoja ja ehkäisevän epileptisiä kohtauksia. Aiheesta on julkaistu jo yli sata tieteellistä tutkimusta ja kirjallisuuskatsausta. Tiedot ovat olleet osittain ristiriitaisia, joten neurologit tutkivat asiaa edelleen. Uusi lääkeresistenteillä potilailla tehty kliininen satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus osoittaa, että kalaöljy vähentää kohtauksia jopa 39–42 prosenttia. Tutkimus julkaistaan Epilepsy and Behavior -lehdessä.

Suomessa on noin 56 000 "virallista" epileptikkoa, jotka saavat Kelalta korvausta lääkkeisiinsä. Vuosittain noin 3 000 suomalaista aloittaa epilepsialääkityksen. Jatkuvaa epilepsialääkitystä tarvitsee 36 000 henkilöä. Noin 5 000 aikuista ja 800 alle 15-vuotiasta sairastuu vuosittain epilepsiaan. Lähes joka kymmenennen suomalaisperheen lapsi kokee vähintään yhden kuumeisen tai kuumeettoman epileptisen kohtauksen.

Epilepsiaan voi sairastua missä iässä tahansa. Epilepsiaan voi liittyä kohtauksien lisäksi myös muita ongelmia ja aivojen toiminnan häiriöitä, kuten kehityksen ja oppimisen erityisvaikeuksia. Kaikille uusille potilaille tehdään pään magneettikuvaus ja otetaan aivosähkökäyrä (EEG).

Hoidon tärkein tavoite on kohtausten esto. Vaikeahoitoista epilepsiaa, jossa lääkitys ei estä kohtauksia, sairastaa 9 000 henkilöä. Noin joka viidennen epilepsiaa sairastavan lapsen kohtaukset jatkuvat useista eri lääkehoitoyrityksistä huolimatta. Epilepsialääkkeet vaikuttavat keskushermostoon, ja niillä voi olla myös sivuvaikutuksia, kuten väsymystä, ruokahalun muutosta, mielialan ja käytöksen muutoksia, vapinaa ja huimausta. Pitkään käytettyinä epilepsialääkkeet jäykistävät ja ahtauttavat valtimoita. Epilepsialääkkeet näet vahingoittavat valtimoiden sisäpinnan (endoteelin) toimintaa, mikä voi käynnistää valtimonkovettumataudin. Karbamatsepiini-niminen epilepsialääke alentaa solujen omega-3-rasvahappojen pitoisuutta.

Nämä tieteelliset havainnot puoltavat ravintolisien, kuten berberiinin, D-vitamiinin, E-EPAn, karnosiinin ja magnesiumin käyttöä epilepsian täydentävänä hoitona. Epileptikoilla esiintyy yleisesti D-vitamiinin puutetta, jopa aurinkoisessa Espanjassa (Durá-Travé ym. 2017). Syynä ovat epilepsialääkkeet, valproaatti ja levetirasetami, mikä tieto puoltaa reilua D-vitamiinilisää, etenkin täällä kaukana päiväntasaajasta. D-vitamiini ja omega-3-rasvahapot yhteis- ja vuorovaikuttavat aivoissa. D-vitamiini yhteisvaikuttaa myös magnesiumin kanssa, joten suosittelen näiden hyödyllisten ravintolisien samanaikaista käyttöä neurologisissa ja psykiatrisissa häiriöissä. Minusta on hienoa ja tärkeää, että näiden lääkkeettömien hoitojen vaikutuksia tutkitaan edelleen tieteellisesti ja tulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa on jo 108 dokumenttia epilepsiasta ja omega-3:sta, nyt julkaistu uusi tutkimus mukaan luettuna. Se antaa uutta toivoa lääkeresistenteille potilaille.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimukseen valittiin 99 lääkeresistenttiä epilepsiapotilasta. Heistä 85 oli iältään 5–16-vuotiaita ja 14 oli 17–45-vuotiaita. Heidät satunnaistettiin ryhmiin, jotka saivat vuoden ajan päivittäin joko 2, 4 tai 6 kalaöljykapselia (ja yksi ryhmistä sai lumetta). Yksi ryhmä (n=33) sai DHA-painotteisia kapseleita (417,8 mg DHA:ta ja 50,8 mg EPAa), toinen ryhmä (n=33) sai EPA-painotteisia kapseleita (385,6 mg EPAa ja 81,2 mg DHA:ta) ja kolmas ryhmä (n=33) sai lumekapseleita (auringonkukkaöljyä). Näin suuria omega-3-määriä ei saa tavallisesta ruokavaliosta.

Ensisijaisena tavoitteena oli tutkia vaikutusta epilepsiakohtausten esiintymistiheyteen, jota tiedusteltiin kuukausittain osallistujilta tai heidän vanhemmiltaan. Tulosten analyysissa huomioitiin sukupuoli, ikä, tutkimuksen alkuun mennessä esiintyneiden viikoittaisten kohtausten lukumäärä ja luonne sekä käytössä ollut epilepsialääkitys.

Viisikymmentäyhdeksän potilasta (59,6 %) noudatti ohjeita koko vuoden ajan. EPA-ryhmässä sattui kuukaudessa keskimäärin 9,7 ± 1,2 kohtausta, DHA-ryhmässä 11,7 ± 1,5 ja lumeryhmässä 16,6 ± 1,5 kohtausta. Sekä DHA- että EPA-painotteiset valmisteet ehkäisivät kummatkin kohtauksia ja lisäsivät kohtauksettomia päiviä merkitsevästi lumehoitoon verrattuna. DHA-valmiste vähensi vuoden vaikutusjakson aikana kohtauksia 39 % ja EPA-valmiste 42 %.

"Tutkimus osoitti, että EPA ja DHA vähentävät yhtä tehokkaasti epileptisiä kohtauksia lääkeresistenteillä lapsi- ja aikuispotilailla", päättelivät neurologit. 

Ibrahim FAS, Ghebremeskel K, Abdel-Rahman ME, et al. The differential effects of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) on seizure frequency in patients with drug-resistant epilepsy - A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Epilepsy and Behavior. 2018 Aug 28;87:32-38. doi: 10.1016/j.yebeh.2018.08.016.
Durá-Travé T, Gallinas-Victoriano F, Malumbres-Chacón M, Vitamin D deficiency in children with epilepsy taking valproate and levetiracetam as monotherapy. Epilepsy Research. 2018 Jan;139:80-84. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2017.11.013.

Kirkland AE, Sarlo GL, Holton KF. The Role of Magnesium in Neurological Disorders. Nutrients. 2018 Jun 6;10(6). pii: E730. doi: 10.3390/nu10060730. Review.
Dai YJ, Wu DC, Feng B, et al. Protective effect of carnosine on febrile seizures in immature mice. Neuroscience Letters. 2015 Feb 19;588:95-100. doi: 10.1016/j.neulet.2014.12.061.

Tohtori Tolosen komentti

Kerroin Ylen Kansanradiossa 11.8.2002 lapsipotilaastani, lappilaisen terveydenhoitajan pojasta, jonka epilepsia hävisi neuvomallani ravintolisähoidolla. Tauti parani niin täydellisesti, että keskussairaalan neurologit sanoivat jälkeenpäin, ettei tällä pojalla ole ollutkaan koskaan epilepsiaa. Ohjelman jälkeen monet ovat kyselleet, mihin epilepsian ravintolisähoito perustuu ja onko sitä tutkittu tieteellisesti. Vastaus: Kyllä on, ja vaikutusmekanismeja on tutkittu ja selvitetty paljonkin. Esimerkiksi englantilaisten neurologien tutkimus vahvistaa käsitystä omega-3-rasvahappojen edullisista vaikutuksista epilepsiassa. Tutkimus julkaistiin syyskuussa 2005 Epilepsy & Behaviour -lehdessä. Myös espanjalaiset neurologit suosittelevat tutkimusten perusteella kalaöljyn omega-3-rasvahappoja epilepsian täydentäväksi hoidoksi (Tejada ym. 2016). Lue lisää alla olevasta linkistä.