Berberiini vähentää eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua

Kiinalaisten tutkijoiden julkaisema rottakoe osoittaa, että berberiini vähentää eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua. Se on ikääntyvien miesten yleinen vaiva, josta kärsii enemmän kuin 2/3 yli 70-vuotiaista. Prostatan suurentuminen normaalista 15-30 ml:n tilavuudesta yli 30 ml:aan painaa virtsarakkoa ja ahtauttaa virtsaputkea, mikä puolestaan aiheuttaa tihentynyttä virtsaamisen tarvetta ja vaikeuttaa virtsaamista.

Liikakasvun kaikkia syitä ei tunneta vielä, mutta sitä lisäävät ainakin metabolinen oireyhtymä, testosteroni ja krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio). Samalla yleensä veren prostaspesifinen antigeeni (PSA) lisääntyy. Tässä kokeessa rottin injisoitiin testosteronia, joka aiheutetti eturauhasen liikakasvun. Puolet rotista sai sitten berberiiniä 20 mg/kg/vrk ja puolet (verrokit) lumetta. Vaikutusjakso oli neljä viikkoa, jonka jälkeen rottien eturauhaset tutkittiin.

Berberiinin antaminen pienensi merkitsevästi laajentuneiden eturauhasten kokoa ja painoa verrokkeihin nähden. Berberiinin vaikutus prostatasolujen määrään, rauhasen painoon ja prostataindeksiin käy ilmi artikkelin Taulukosta 1. Tutkijat esittävät myös useita berberiinin biologisia/farmakologisia vaikutusmekanismeja, jotka johtivat näin hyviin hoitotuloksiin. Artikkelin julkaisi arvostettu farmakologien ammattilehti.

Tietääkseni tämä on ensimmäinen tästä aiheesta julkaistu berberiinitutkimus, ja se puoltaa berberiinin käyttöä tämän yleisen vaivan luonnonmukaisena hoitoa. Suosittelen berberiiniä 1-1,5 grammaa päivässä.

Youn DH, Park J, Kim HL, Jung Y, Kang J, Lim S, Song G, Kwak HJ, Um JY. Berberine Improves Benign Prostatic Hyperplasia via Suppression of 5 Alpha Reductase and Extracellular Signal-Regulated Kinase in Vivo and in Vitro. Frontiers in Pharmacology. 2018 Jul 16;9:773.  doi: 10.3389/fphar.2018.00773. eCollection 2018. Free Full Text

Tärkeä kommentti

Berberiinistä on hyötyä tutkitusti myös eturauhassyövän täydentävänä hoitona (McCarty ym. 2014, Huang ym. 2014, Lu ym. 2014, Liu ym. 2015, Tiang 2015, Li ym. 2017). Berberiini vaimentaa tulehdusta ja hapetusstressiä sekä herkistää syöpäsoluja sädehoidolle ja ehkäisee sen sekä kemoterapian haittoja. Berberiinin vaikutusmekanismit eturauhassyöväsä oln kuvatu seikkaperäisesti Li ym. 2007 katsauksessa. Lisää kirjallisuusviitteitä tässä linkissä.

Li X, Zhang A, Sun H, Liu Z, Zhang T, Qiu S, Liu L, Wang X.Metabolic characterization and pathway analysis of berberine protects against prostate cancer. Oncotarget. 2017 Apr 28;8(39):65022-65041. doi: 10.18632/oncotarget.17531. Free Full Text