Nivelreuma, periodontiitti, omega-3-rasvahapot, D-vitamiini

Noin 2 000 yli 16-vuotiasta suomalaista sairastuu joka vuosi nivelreumaan. Sitä sairastaa yksi sadasta aikuisesta eli noin 50 000 aikuista suomalaista. Tauti on naisilla 2–3 kertaa yleisempi kuin miehillä. Tavallisin puhkeamisikä on 60 vuotta, mutta sairaus voi alkaa missä iässä tahansa. Nivelreuman syyt ovat vielä tuntemattomia, eikä sen lääkehoito läheskään aina tuota toivottua tulosta. Niinpä reumaläääkärit tutkivat mahdollisuuksia lieventää ja hidastaa taudin kulkua myös ravitsemuksellisin keinoin, eritoten ravintolisillä. Uusi klininen tutkimus tulee Norjasta Bergenin ja Haukelandin yliopistoista.

Kliininen 78 reumapotilaan tutkimus osoitti, että mitä korkeampi (yli 8 %) omega-3-indeksi on, sitä lievempi on taudin aktiivisuus ja sitä vähemmän potilailla esiintyy aktiivista periodontiittia eli parodontiittia (hampaiden juurikalvon tulehdusta). Tutkittujen potilaiden tauti oli kestänyt 15 (±11) vuotta. Heistä 58 prosentilla tauti oli aktiivisessa vaiheessa ja muilla remissiossa. Potilaille tehtiin hammastarkastus, jossa periodontiittia todettiiin peräti 82 prosentilla, ja 18 prosentilla se oli vakavaa (ientulehdus). Parodontiittia kutsutaan suomeksi myös nimellä hampaan kiinnityskudoksen tulehdus. Siinä ikenet vetäytyvät ja hampaat tulevat pitkiksi ja esille. Lieväasteista parodontiittia sairastaa yli puolet aikuisista ja vakava-asteista, hampaiden irtoamiseen johtavaa tilaa 10-20 prosenttia aikuisista. Reumapotilailla ja diabeetikoilla parodontiittia esintyy huomattavasti enemmän kuin muilla ihmisillä, ja se lisää merkitsevästi mm. sydänkohtauksen riskiä. Koska periodontiitti itsessäänkin on tulehdustila, se aktivoi reumaa ja diabetesta.

Tutkimuksen kulkukaavio

Tutkimuksen kulkukaavio. PUFA=pitkäketjuiset rasvahapot, S-25(OH)S= seerumin D-vitamiinin pitoisuus, joka Suomen laboratorioissa merkitään S-D-25.

Potilaiden omega-3-indeksi oli vain 14 prosentilla yli 8 % eli ihanteellinen, vaikka norjalaisten sanotaan syövän runsaasti rasvaista kalaa. Tässäkin tutkimuksessa useimmat ilmoittivat syövänsä kalaa suositusten mukaan, pari kertaa viikossa. Kyselylomakkeella kalaöljylisiä ilmoitti nauttineensa 43 potilasta (55 %), heistä 19 (44 %) vain talvikuukausina. Keskimäärin kalaöljyä oli otettu 4 päivänä viikossa. Tutkimusajankohtana 37 potilasta (86 %) sanoi käyttävänsä kalaöljylisää. Niillä, joiden omega-3-indeksi oli > 8 %, reumatauti oli vähiten aktiivinen ja heillä todettiin vähiten periodontiittia. Nivelreuma ja periodontiitti ovat kummatkin tulehdustiloja, joita kalaöljyn omega-3-rasvahapot lievittävät. Lisäksi kalaöljy tappaa suun patologisia bakteereita, tiedetään aikaisemmista tutkimuksista.

D-vitamiinivalmisteita ilmoitti nauttineensa 43 potilasta (taulukot 1 ja 2), heistä 34:llä päivannos oli ollut vaatimaton 17±6 µg. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli > 50 nmol/L 89 prosentilla ja heistä 48 prosentilla ≥75 nmol/l. D-vitamiinia nauttineiden S-D-25 oli keskimäärin 78±17 nmol/l ja nauttimattomien 68±20 nmol/l. S-D-25:lla ei todettu tässä tutkimuksessa yhteyttä reuman aktiivisuuteen eikä periodontiittiin. Nämä tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat selvästi syöneet D-vitamiinia ruoan lisänä. Suosittelen reumapotilaiden S-D-25-pitoituuden nostamista tasolle 125–150 nmol/l, jolloin saataneen parempi vaikutus.

Tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan reumapotilaan omega-3-indeksi kannattaa mitata ja jos se on alle 8 %, tulisi nauttia väkevöityä kalaöljyä, jolla vaje saadaan korjatuksi nopeasti ja edullisesti. Silloin taudin aktiivisuus lievenee ja suuhygienia paranee. Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Päivitys 17.6.2019

Egyptiläiset hammaslääkärit kirjoittivat vuonna 2014 ammattilehdessään, että kalaöljyn nauttiminen ehkäisee ja hoitaa osteoporoottisten naisten periodontiittia (Galal ym. 2014).

Uusi tutkimus vahvistaa, että kalaöljyn säännöllinen nauttiminen ehkäisee ja parantaa postmenopausaalisten naisten periodontiittia (Elgendy ja Kazem 2018).

Ubikinoni ja teepuuöljy hoitavat myös parodontiittia, osoittaa intialainen kliininen tutkimus (Raut ja Sethi 2016).

Riittävä D-vitamiinin saanti ehkäisee parodontiittia eli periodontiittia, kirjoittavat kanadalaiset hammaslääkärit ammattilehdessään (Bonnet ym. 2019).

Bonnet C, Rabbani R, Moffatt MEK, et al. The Relation Between Periodontal Disease and Vitamin D. Journal of Canadian Dental Assocociation. 2019 Mar;84:j4. Free Full Text
Galal MA, Dahaba MA, Zaki BM, Hanaa M. Elshenawy Clinical evaluation of the effect f omega-3 fatty acids on osteoprotic females having chronic periondotitis. Cairo Dental Journal. 2015; (30) 1), 1:10 Free Full Text
Beyer K, Lie SA, Kjellevold M, Dahl L, Brun JG, Bolstad AI. Marine ω-3, vitamin D levels, disease outcome and periodontal status in rheumatoid arthritis outpatients. Nutrition. 2018 Apr 4;55-56:116-124. doi: 10.1016/j.nut.2018.03.054. Free Full Text pdf
Elgendy EA, Kazem HH. Effect of Omega-3 Fatty Acids on Chronic Periodontitis Patients in Postmenopausal Women: A Randomised Controlled Clinical Study. Oral Health and Preventive Dentistry. 2018;16(4):327-332. doi: 10.3290/j.ohpd.a40957.