D-vitamiini lievittää masennusta – uusi meta-analyysi

"Masentuneet ihmiset, joiden veressä on niukasti D-vitamiinia, saavat parhaan hoitovasteen D-vitamiinilisästä, mutta D-vitamiini voi auttaa myös niitä potilaita, joiden veressä on normaali D-vitamiinipitoisuus”, sanoo Marylandin yliopiston psykiatri Marissa Flaherty Medscape Medical Newsille. Hän esitti meta-analyysin tulokset 6.5.2018 Yhdysvaltain Psykiatriyhdistyksen vuosikokouksessa. Uutinen siitä on lähetetty lääkäreille ympäri maailman ja se on herättänyt suurta kiinnostusta.

Yli 300 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii masennuksesta. Se on suurin yksittäinen syy sairauslomiin ja työkyvyttömyyteen maailmanlaajuisesti. Suomessakin on juuri uutisoitu, että sairauspoissaolot ovat lisääntyneet mielenterveysongelmien vuoksi. Kahdeksan suomalaista jää päivittäin työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi. Vaikka masennukseen on käytössä 40 eri lääkettä, vain alle puolet vakavaa masennusta sairastavista paranee niillä kokonaan. Lääkitys aiheuttaa sen, että taudilla on suuri taipumus uusiutua ja muuttua krooniseksi. Masennus maksaa yhteiskunnalle miljardi euroa vuodessa.

Merkittävä syy masennukseen ja muihin mielenterveyden ongelmiin on D-vitamiinin piilevä puute. Tieto ei ole ihan uusi, sillä suuri amerikkalainen väestötutkimus US National Health and Nutrition Examination III osoitti sen jo vuonna 2014. Joka viides masennustapaus voitaisiin ehkäistä D-vitamiinilla, osoitti THL:n tutkimus vuonna 2015. D-vitamiinin piilevä puute on yleismaailmallinen ilmiö, joka on helposti todettavissa ja korjattavissa, sanoo uutta meta-analyysia johtanut psykiatri Marissa Flaherty Medscape Medical Newsin haastattelussa 10.5.2018.

Flahertyn työryhmä analysoi vuosilta 2011–2016 viisi lumekontrolloitua kliinistä tutkimusta, joissa selvitettiin D-vitamiinihoidon vaikutusta masennukseen. Osallistuneiden potilaiden määrä vaihteli 40–746/tutkimus. D-vitamiinin päiväannokset olivat 125 mikrogramman luokkaa, D-vitamiinihoidon kesto vaihteli 3:sta 52 viikkoon, ja monet potilaat söivat myös masennuslääkettä, mm. fluoksetiinia.

Kun eri tutkimusten tulokset koottiin yhteen, kävi ilmeiseksi, että D-vitamiinihoito lievitti masennusoireita. Tohtori Flaherty sanoo: "Minusta kaikkien lääkäreiden tulisi mitata potilaittensa seerumin D-vitamiinin pitoisuus ja suositella tarvittaessa vitamiinilisää. D-vitamiinista ei ole  mitään haittaa, ja useimmilla ihmisillä on sitä veressään liian vähän”.  

Koontitutkimus herätti suurta mielenkiintoa, ja muut psykiatrit kommentoivat sitä. ”Tämä on hyvä ajantasainen kirjallisuuskatsaus. Yleisestikin matala veren D-vitamiinin pitoisuus on huono asia, ei vain masennuksessa ja myös monissa muissa taudeissa”, sanoi Gregory W. Dalack, Michiganin yliopiston psykiatrian klinikan johtaja. Hän kehotti lääkäreitä katsomaan masennuspotilaiden kokonaistilannetta, mukaan luettuina lääkitys, vitamiinit ja liikunta. Dalack huomautti, että useimmissa nyt analysoiduissa tutkimuksissa D-vitamiinia ei annettu ensisijaisena hoitona, vaan muun hoidon (masennuslääkkeiden) täydennyksenä. D-vitamiinin ei voida olettaa yksinään hoitavan masennusta, hän lisäsi. [Näissä tutkimuksissa ei annettu myöskään kalaöljyä, joka myös lievittää masentuneisuutta. D-vitamiini ja omega-3-rasvahapot tuottavat yhdessä aivoissa serotoniinia.]

Vitamin D Supplementation May Help Ease Depression

American Psychiatric Association (APA) 2018. Poster P3-096, presented May 6, 2018.