Kalaöljyn antaminen lapsille ja vanhemmille parantaa perheen harmoniaa

Kalaöljyn antaminen lapsille ja heidän kasvattajilleen vähentää aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä ja parantaa lasten ja aikuisten välistä harmoniaa, osoittaa amerikkalainen kliininen kaksoissokkotutkimus. Sen tekijät ovat maailmankuuluja amerikkalaisia psykiatreja, jotka tutkivat omega-3-rasvahappojen vaikutuksia aggressioihin, väkivaltaan ja muihin psykososiaalisiin tekijöihin. Tutkimustulos tukee useita aikaisempia, vaikka nyt asiaa onkin tutkittu ennennäkemättömällä tavalla antamalla omega-3:a sekä lapsille että kasvattajille.

Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että kalaöljyn nauttiminen vähentää lasten käytöshäiriöitä (externalizing): sopeutumisvaikeuksia, toisiin ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvaa epäsosiaalista ulospäin suuntautuvaa räjähtävää ja väkivaltaista käytöstä, joka hankaloittaa perheen ja päiväkodin arkikelämää. ADHD on yksi tämän häiriön ilmenemismuoto. Myöhemmin kuvaan voi tulla alkoholin ja huumeiden käyttöä, syrjäytymistä ja rikollisuutta. Kyseessä on tunne-elämän häiriötila.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus paljasti äskettäin, että jopa päiväkotien henkilökunta kokee työssään yhä enemmän väkivaltaa: lapset lyövät ja potkivat hoitajiaan. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että aggressiivinen käytös johtuu lapsen pahoinvoinnista. Mutta entä mistä pahoinvointi johtuu? Ilta-Sanomien kyselyn valossa näyttää siltä, etteivät psykologit ja muut kasvatusalan ekspertit tunne ravitsemushoidon hyviä vaikutuksia.

Uuden tutkimuksen tekijöistä professori Joseph Hibbeln on Yhdysvaltain terveysviraston psykiatri ja Adrian Raine on englantilaissyntyinen psykologi, joka työskentelee Yhdysvalloissa Pennsylvanian yliopistossa kriminologian ja psykiatrian laitoksessa. Molemmat ovat vakuuttuneita siitä, että lasten ja nuorten väkivaltaisuus on aivojen neurokemiallinen häiriötila, jota voidaan ehkäistä ja hoitaa ravitsemuksellisin keinoin. Heidän johtamansa aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kalaöljy hillitsee lasten aggressiivista käyttäytymistä.

Tutkimushypoteesin mukaan kalaöljyn antaminen sekä lapsille että heidän vahemmilleen (kasvattajilleen/hoitajilleen) voi vähentää kumpienkin aggressiivisuutta ja parantaa heidän vuorovaikutustaan. Asiaa tutkittiin tieteen kultaisen säännön mukaisesti suunnitellussa ja toteutetussa kliinisessä lumekontrolloidussa kaksoissokkoasetelmassa, johon osallistui 200 lasta ja 200 vanhempaa. Puolet lapsista (n=100) ja vanhemmista nautti päivittäin puoli vuotta 1 gramman omega-3-rasvahappoja (mehussa) ja puolet vanhemmista/kasvattajista (n=100) lumetta (samaa mehua, mutta ilman omega-3:a).

Vaikutusjakson alussa, 6 ja 12 kuukauden kuluttua kirjattiin fyysiset aggressiot (potkimiset, lyönnit jne.) käyttämällä perheväkivallan tutkimuksissa yleisesti käytettyä Conflicts Tactics Scalea. Huoltajat ja hoitajat raportoivat kalaöljyä saaneessa ryhmässä väkivallan ja psykologisten aggressioiden sekä lasten häiriökäyttäytymisen vähentyneen. Samalla myös aikuisten psykologiset aggressiot vähenivät, jopa siinäkin ryhmässä, joka sai lumetta.

Tämä on maailman ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa, että kalaöljyn antaminen lapsille voi vähentää vanhempien/huoltajien/hoitajien psykologista aggressiota. Havainnot osoittavat, että kalaöljyn antamisella lapsille voi olla pitkäaikaisia hyödyllisiä vaikutuksia koko perheyhteisöön, päättelevät tutkijat.

Tutkimusta selostetaan mm. Nutraingredients.com -sivustolla 8.6.2018.

Portnoy J, Raine A, Liu J, Hibbeln JR. Reductions of intimate partner violence resulting from supplementing children with omega-3 fatty acids: A randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Aggressive Behavior. 2018 May 20. doi: 10.1002/ab.21769.