Ubikinoni + seleeni ehkäisevät sydänkuolemia: 12-vuotinen seuruututkimus

Ubikinoni ja seleenin samanaikainen nauttiminen ruuan lisänä ehkäisee ikääntyvien ihmisten kuolleisutta sydäntauteihin, osoittaa 12 vuotta Ruotsissa jatkunut kaksoisskokkotutkimus. Siinä puolet osallistujista sai neljä vuotta ravintolisiä ja verrokit lumetta. Seuranta osoitti, että ravintolisien suojavaikutus jatkuu vielä vuosia niiden käytön lopettamisen jälkeenkin.

Aikaisemmin selostamani ruotsalais-norjalainen kliininen tutkimus on nyt jatkunut 12 vuotta. Siihen osallistuvilla, seleeniä ja ubikinonia saaneilla ikäihimisillä on sydänkuolleisuus edelleen merkitsevästi pienempää (28,1 %) kuin lumetta saaneilla verrokeilla (38,7 %). [Kaikilla on ollut päällä käypä hoito -ohjeiden mukainen lääkitys.] Ravintolisähoitoa annettiin alunperin 4 vuotta, mutta sen suojavaikutus jatkuu siis edelleen 12 vuoden kuluttuakin. Erityisesti ravintolisähoidosta ovat hyötyneet diabeetikot, verenpaine- ja sepelvaltimotautipotilaat ja sydämen vajaatoimintaa sairastavat.

Alla on tutkimuksen kulkukaavio:

Consort-tutkimuksen kulkukaavio

Kuva 1. Tutkimuksen kulkukaavio. Kokeeseen valittiin 675 potilaasta 443 henkilöä, jotka arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään, toinen ravintolisiä  ja toinen lumetta saaneisiin. Tässä 12 vuoden seuranta-analyysissä on elossa 221 ravintolisiä ja 222 lumetta saanutta potilasta. Seurannan aikana kuoli 121 ravintolisiä ja 141 lumetta saanutta potilasta. Ero on merkitsevä, ja se puoltaa ravintolisien käyttöä sydänpotilaiden hoidossa.

Consort-tutkimuksen eloonjäämiset

Kuva 2. Osallistujien kumulatiivinen eloonjääminen. Sininen käyrä osoittaa lumetta saaneiden ja punainen käyrä ravintolisiä saaneiden elossa pysymistä. Lumetta saaneita verrokkeja kuoli enemmän ja nopeammin.

Tulokset vahvistavat aikaisemmin 10-vuotisen seurannan raportissa julkaistut havainnot. Merkittävää on, että ravintolisien suojavaikutus on jatkunut monta vuota niiden käytön lopettamisen jälkeenkin. Tutkijat pohtivat sitä, millä biologisilla mekanismeilla ravintolisät ehkäisevät sydänkuolemia. Ubikinoni ja seleeni parantavat sydämen toimintaa, vähentävät hapetusstressiä, kroonista matala-asteista tulehdusta sekä sydänlihaksen fibroosia (sidekudoistumista), tutkijat päättelevät.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120. doi: 10.1371/journal.pone.0193120. eCollection 2018. Free Full Text
Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology 2012 May 22. Free Full Text pdf
Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, et al. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0137680. doi: 10.1371/journal.pone.0137680. eCollection 2015.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases--A clinician's point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:157-62. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.11.006.
Nutraingredients.com 25.5.2012
MedPageToday: Study Pinpoints Link Between Heart and Brain Disease (December 2015)

Tohtori Tolosen kommentti

Aloin hoitaa potilaitani 1980-luvulla seleenillä, ubikinonilla ja muilla ravintolisillä. Kansanterveyslaitoksen (nyk. THL) johto hyökkäsi ylijohtajansa Jussi Huttusen ja ravitsemusyksikön johtajansa Antti Aron johdolla julkisuudessa raivokkaasti ravintolisien käyttöä vastaan väittäen sitä humpuukiksi. Aro toivoi Diabetes-lehdessä, että ubikinoni, "tämä turha ravintolisä", pian poistuisi markkinoilta. Huttunen ja Aro ovat kumpikin jo eläkkeellä, mutta heidän manttelinperijöikseen julkisuuteen on ilmaantunut uusia ravintolisien vastustajia, kuten kuopiolainen ravitsemustieteen professori, agronomi Ursula Schwab ja turkulainen professori Juhani Knuuti, joiden kielteisiä ja vähätteleviä lausuntoja valtamedia mieluusti julkaisee.

Lääkäriseura Duodecim kutsuu edelleen ravintolisien käyttöä "uskomushoidoksi". Ubikinonia tutkineet lääkärit ovat jo kauan vaatineet sen lisäämistä sydäntautien käypä hoito -suosituksiin, mutta Duodecim kieltäytyy (koska lääketeollisuus sponsoroi seuraa ja ubikinonin käyttö vähentäisi lääkkeiden tarvetta).

Kyseessä on sitoutumisen eskalaatio. Sillä tarkoitetaan sitä, että henkilö (tai henkilöryhmä) sitoutuu tiettyyn päätökseen ja vahvistaa sitoutumistaan siihen huolimatta siitä, että uusi tieto osoittaa alkuperäisen sitoutumispäätöksen vääräksi. Vanhaan kaavaan sitoutuneet veisaavat jääräpäisesti vanhaa virttä, maksoi mitä maksoi.