Ubikinoni + seleeni ehkäisevät sydänkuolemia: 12-vuotinen seuruututkimus

Ubikinoni ja seleenin samanaikainen nauttiminen ruuan lisänä ehkäisee ikääntyvien ihmisten kuolleisutta sydäntauteihin, osoittaa 12 vuotta Ruotsissa jatkunut kaksoisskokkotutkimus. Siinä puolet osallistujista sai neljä vuotta ravintolisiä ja verrokit lumetta. Seuranta osoitti, että ravintolisien suojavaikutus jatkuu vielä vuosia niiden käytön lopettamisen jälkeenkin.

Aikaisemmin selostamani ruotsalais-norjalainen kliininen tutkimus on nyt jatkunut 12 vuotta. Siihen osallistuvilla, seleeniä ja ubikinonia saaneilla ikäihimisillä on sydänkuolleisuus edelleen merkitsevästi pienempää (28,1 %) kuin lumetta saaneilla verrokeilla (38,7 %). [Kaikilla on ollut päällä käypä hoito -ohjeiden mukainen lääkitys.] Ravintolisähoitoa annettiin alunperin 4 vuotta, mutta sen suojavaikutus jatkuu siis edelleen 12 vuoden kuluttuakin. Ravintolisistä ovat hyötyneet erityisesti diabeetikot, verenpaine- ja sepelvaltimotautipotilaat ja sydämen vajaatoimintaa sairastavat.

Alla on tutkimuksen kulkukaavio:

Consort-tutkimuksen kulkukaavio

Kuva 1. Tutkimuksen kulkukaavio. Kokeeseen valittiin 675 potilaasta 443 henkilöä, jotka arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään, toinen ravintolisiä  ja toinen lumetta saaneisiin. Tässä 12 vuoden seuranta-analyysissä on elossa 221 ravintolisiä ja 222 lumetta saanutta potilasta. Seurannan aikana kuoli 121 ravintolisiä ja 141 lumetta saanutta potilasta. Ero on merkitsevä, ja se puoltaa ravintolisien käyttöä sydänpotilaiden hoidossa.

Consort-tutkimuksen eloonjäämiset

Kuva 2. Osallistujien kumulatiivinen eloonjääminen. Sininen käyrä osoittaa lumetta saaneiden ja punainen käyrä ravintolisiä saaneiden elossa pysymistä. Lumetta saaneita verrokkeja kuoli enemmän ja nopeammin.

Tulokset vahvistavat aikaisemmin 10-vuotisen seurannan havainnot. Merkittävää on, että ravintolisien suojavaikutus on jatkunut monta vuotta niiden käytön lopettamisen jälkeenkin. Tutkijat pohtivat sitä, millä biologisilla mekanismeilla ravintolisät ehkäisevät sydänkuolemia. Ubikinoni ja seleeni parantavat sydämen toimintaa, vähentävät hapetusstressiä, kroonista matala-asteista tulehdusta sekä sydänlihaksen fibroosia (sidekudoistumista), tutkijat päättelevät. Myös kalaöljyn omega-3-rasvahapot (EPA ja DHA) ehkäisevät infarktin jälkeistä sydänfibroosia (Heidari ym. 2018).

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120. doi: 10.1371/journal.pone.0193120. eCollection 2018. Free Full Text
Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology 2012 May 22. Free Full Text pdf
Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, et al. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0137680. doi: 10.1371/journal.pone.0137680. eCollection 2015.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases--A clinician's point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:157-62. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.11.006.
Nutraingredients.com 25.5.2012
MedPageToday: Study Pinpoints Link Between Heart and Brain Disease (December 2015)
Heydari B, Abdullah S, Shah R, Francis SA, Feng JH, McConnell J, Harris W, Antman EM, Jerosch-Herold M, Kwong RY. Omega-3 Fatty Acids Effect on Post-Myocardial Infarction ST2 Levels for Heart Failure and Myocardial Fibrosis. Journal of American College of Cardiology. 2018 Aug 21;72(8):953-955. doi: 10.1016/j.jacc.2018.06.018.

Tohtori Tolosen kommentti

Aloin hoitaa potilaitani 1980-luvulla seleenillä, ubikinonilla ja muilla ravintolisillä. Kansanterveyslaitoksen (nyk. THL) johto hyökkäsi ylijohtajansa Jussi Huttusen ja ravitsemusyksikön johtajansa Antti Aron johdolla julkisuudessa raivokkaasti ravintolisien käyttöä vastaan väittäen sitä humpuukiksi. Aro toivoi Diabetes-lehdessä, että ubikinoni, "tämä turha ravintolisä", pian poistuisi markkinoilta. Huttunen ja Aro ovat kumpikin jo eläkkeellä, mutta heidän manttelinperijöikseen julkisuuteen on ilmaantunut uusia ravintolisien vastustajia, kuten kuopiolainen ravitsemustieteen professori, agronomi Ursula Schwab ja turkulainen professori Juhani Knuuti, joiden kielteisiä ja vähätteleviä lausuntoja valtamedia (Turun Sanomat, Savon Sanomat, HS) mieluusti julkaisee. Uudet tutkimukset osoittavat heidän olevan väärässä.

Ubikinoni hilitsee sydämen vajaatoiminnan kehittymistä ja pahenemista, osoittaa myös  iranilaisten sydänlääkäreiden julkaisema kirjallisuuskatsaus. He kävivät läpi ubikinonitutkimuksia monista arvostetuista lähteistä: Cochrane, DARE, Ovid, EMBASE, ISI Web of Knowledge ja PubMed. Seitsemän meta-analyysia tuki päätelmiä ubikinonin hyödyllisyydestä sydämen vajaatoiminnan ehkäisyssä ja hoidossa. Ubikinoni parantaa sydämen pumppausvoimaa, sydänindeksiä (sydämen pumppaamaa verimäärää kehon painoa kohti), New York Heart Associationin toiminnallista luokitusta ja potilaiden elossapysymistä, päättelivät kardiologit (Jafari ym. 2018). Heikentynyt sydänindeksi merkitsee sitä, etteivät aivot saa riittävästi happi- ja ravinnepitoista verta, jolloin aivosolut kärsivät ja muisti ja muut kognitiiviset toiminnot heikenevät. Muutkin uudet julkaisut tukevat käsitystä ubikinonin hyödyllisyydestä sydämen vajaatoiminnan hoidossa (Zozina ym. 2018, Moetensen ym. 2018, Huo ym. 2018), Uusien tutkimusten ja katsausten perusteella ubikinoni tulisi heti lisätä sydän- ja verisuonitautien Käypä hoito -suosituksiin.

Zozina VI, Covantev S, Goroshko OA, Krasnykh LM, Kukes VG. Coenzyme Q10 in Cardiovascular and Metabolic Diseases: Current State of the Problem. Current Cardiology Reviews. 2018 Apr 15. doi: 10.2174/1573403X14666180416115428.
Mortensen, SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al. Coenzyme Q10 Therapy Blocks the Vicious Metabolic Cycle in Chronic Heart Failure. The 17th Annual Scientific Meeting of Heart Failure Society (HFSA) of America. September 22 - 25, 2013; Orlando, Florida. Free Full Text


Huo J, Xu Z, Hosoe K, Coenzyme Q10 Prevents Senescence and Dysfunction Caused by Oxidative Stress in Vascular Endothelial Cells. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018 Jul 8;2018:3181759. doi: 10.1155/2018/3181759. eCollection 2018. Free Full Text
Jafari M, Mousavi SM, Asgharzadeh A, Yazdani N. Coenzyme Q10 in the treatment of heart failure: A systematic review of systematic reviews. Review. Indian Heart Journal. 2018 Jul;70 Suppl 1:S111-S117. doi: 10.1016/j.ihj.2018.01.031.

Lääkäriseura Duodecim kutsuu edelleen ravintolisien käyttöä "uskomushoidoksi". Ubikinonia tutkineet lääkärit ovat jo kauan vaatineet sen lisäämistä sydäntautien käypä hoito -suosituksiin, mutta Duodecim kieltäytyy (koska lääketeollisuus sponsoroi seuraa ja ubikinonin käyttö vähentäisi lääkkeiden tarvetta).

Kyseessä on sitoutumisen eskalaatio. Sillä tarkoitetaan sitä, että henkilö (tai henkilöryhmä) sitoutuu tiettyyn päätökseen ja vahvistaa sitoutumistaan siihen huolimatta siitä, että uusi tieto osoittaa alkuperäisen sitoutumispäätöksen vääräksi. Vanhaan kaavaan sitoutuneet veisaavat jääräpäisesti vanhaa virttä, maksoi mitä maksoi.