Kalaöljyä raskaana oleville: lapsen kognitiivinen ja visuaalinen kehitys paranee

Luulisi, että jokainen odottava äiti haluaisi syntyvän lapsensa parasta. Kaikki raskaana olevat naiset eivät kuitenkaan tiedä tai ymmärrä, että kalaöljyn ja D-vitamiinin riittävä nauttiminen raskauden aikana edistää lapsen kognitiivista ja visuaalista kehitystä aina aikuisuuteen saakka. Uusi maailman parhaiden tutkijoiden julkaisema 38 erillistutkimuksen meta-analyysi puoltaa kalaöljyn nauttimista odotusaikana.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että raskauden aikana nautittu kalaöljy parantaa lapsen kognitiivisia taitoja ja ehkäisee lasten käyttäytymishäiriöitä 5–6 vuoden iässä, ehkäisee lasten lihomista sekä vähentää lasten sairastumista allergioihin, astmaan ja hengitystieinfektioihin. Raskauden aikana nautittu kalaöljy ehkäisee ennenaikaista synnytystä ja erityisesti E-EPA-kalaöljy ehkäisee ja hoitaa raskaus- ja imetysajan masennusta. Nyt on koottu yhteen tutkimukset siitä, kuinka raskauden aikana nautittu kalaöljy vaikuttaa lasten henkiseen ja visuaaliseen kehitykseen kahden ensimmäisen elinvuoden aikana, mutta myös aina aikuisuuteen saakka.

Yhdysvaltain johtavien yliopistojen tutkijat kokosivat raskaana olevilla naisilla ja  heidän lapsillaan tehdyt satunnaistetut, lumekontrolloidut kaksoissokkotutkimukset kalaöljylisien vaikutuksista lasten kognitiiviseen ja visuaaliseen kehitykseen aina 18. ikävuoteen asti. Yhteensä 6 286 abstraktista ja 669 täyden tekstin artikkelista valittiin 38 tutkimusta, joissa oli yhteensä 53 interventiohaaraa. Niissä oli yhteensä 5 541 osallistujaa: äitejä ja täysaikaisesti sekä ennenaikaisesti syntyneitä lapsia. Tutkimukset oli tehty pääasiassa kehittyneissä länsimaissa, mutta mukana oli tutkimuksia myös Bangladeshista, Kiinasta, Taiwanista, Meksikosta ja Chilestä. Näissä tutkimuksissa äitien nauttimien kalaöljyvalmisteiden omega-3-annokset olivat: DHA 673 ± 547 mg/vrk ja EPA 297 ± 512 mg/vrk. Lumevalmisteet sisälsivät kasvisöljyjä. Vaikutusjaksot oli keskimäärin 21,7 ± 7,5 viikkoa.

Lasten kognitiivista kehitystä mitattiin kahdella tavalla, Bayley Scales of Infant Development mental and psychomotor developmental indexes (MDI, PDI) sekä määrittelemällä älykkyysosamäärä (IQ). Visuaalista tarkkuutta arvioitiin elekrofysiologisin menetelmin tai käyttäytymisen perusteella.

Kalaöljyn nauttiminen raskausaikana paransi lumevalmisteisiin verrattuna merkitsevästi lasten henkistä kehitysindeksiä (MDI) (21 tutkimuksessa) sekä psykomotorista indeksiä (PDI) (221 tutkimusta). Äidin nauttima kalaöljy edistää lapsen aivojen kehitystä raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ja tämä edullinen vaikutus jatkuu vielä synnytyksen jälkeenkin.

Johtopäätökset: Kalaöljyn nauttiminen raskausaikana parantaa lapsen psykomotorista ja visuaalista kehitystä. Tässä analyysissa ei havaittu eroja älykkyysosamäärissä kalaöljyn ja lumeen välillä (tosin niitä oli mitattu vain 7 tutkimuksessa).

Shulkin M, Pimpin L, Bellinger D, Kranz S, Fawzi W, Duggan C, Mozaffarian D. n-3 Fatty Acid Supplementation in Mothers, Preterm Infants, and Term Infants and Childhood Psychomotor and Visual Development: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Nutrition. 2018 Mar 1;148(3):409-418. doi: 10.1093/jn/nxx031.