Japanin syöpäkeskus: D-vitamiini voi ehkäistä monia syöpätauteja

D-vitamiinivaje altistaa monille syöpätaudeille ja kääntäen, suuri plasman D-vitamiinipitoisuus (> 76 nmol/l) suojaa syöpätaudeilta, osoittaa suuri japanilainen seurantatutkimus. Siinä verrattiin 3 301 syöpään sairastuneen ja 4 404 terveenä säilyneen verrokin P-D-25-pitoisuuksia. Tutkimuksen julkaisi Euroopan arvostetuin yleislääketieteen lehti British Medical Journal (BMJ). Tulosten perusteella Suomen viranomaisten suosittelema S-D-25-pitoisuus 50 nmol/l vaikuttaa liian pieneltä ehkäistäkseen syöpätauteja. Valtion ravitsemusneuvottelukunta – jota tällä hetkellä johtaa eläinlääkäri – on voinut aiheuttaa liian pienillä D-vitamiinin saantisuosituksillaan turhia syöpäsairauksia ja -kuolemia kymmenille tuhansille suomalaisille.

Tutkimus on nimeltään Japan Public Health Center -based Prospective Study, joka alkoi jo vuonna 1990 yhdeksässä julkisessa terveyskeskuksessa eri puolilla Japania. Tässä analyysissa seurattiin 33 736 henkilöä, jotka olivat seurannan alkaessa terveitä ja iältään 46-69-vuotiaita. 16 seurantavuoden kuluessa 3 301 henkilöä sairastui syöpätauteihin. Heille valittiin seuranta-aineistosta 4 404 terveenä säilynyttä verrokkia. Kaikkien veriplasman P-D-25 oli analysoitu seurannan alkaessa, joten nyt voitiin verrata sairastuneiden ja terveiden P-D-25:n pitoisuuksia ja päätellä niistä minkälainen yhteys P-D-25:llä on syöpäriskiin. P-D-25-vertailussa otettiin huomioon vuodenaikavaihtelut, joten tapausten verinäyte oli otettu samaan vuodenaikaan kuin verrokkien. Muitakin sekoittavia tekijöitä kontrolloitiin huolellisesti, kuten artikkelin taulukoista 1  ja 2 käy ilmi. Tässä tutkimuksessa osallistujille ei annettu D-vitamiinivalmisteita.

JPHC-study

JPHC-tutkimuksen kulkukaavio.

Osallistujat jaettiin neljään ryhmään sukupuolen ja P-D-25:n perustella. Kuhunkin kvartaaliin tuli yli 1 000 henkilöä. Kolmeen ylimpään neljännekseen (kvartaaliin) kuuluneilla S-D-25 oli keskimäärin 76 nmol/l, ja heillä oli 20-25 prosenttia pienempi riski sairastua syöpätauteihin kuin alimpaan kvartaaliin kuuluneilla. Maksasyövässä riski oli 30 % (toiseksi alin kvartaali) – 55 % pienempi (ylin kvartaali) verrattuna alimpaan neljännekseen (taulukko 3). Miehillä D-vitamiinin antama suoja oli tehokkaampi kuin naisilla. Ks. myös taulukko 4. Näihin vertailuihin ei otettu mukaan D-vitamiinivalmisteita käyttäneitä henkilöitä (n = 1 836).

Plasman suuri D-vitamiinipitoisuus vähentää riskiä sairastua syöpätauteihin, päättelivät tutkijat. Yli 80 nmolin P-D-25:n suurentuminen ei enää lisännyt syöpäriskin pienentymistä, kertoivat tutkijat heiltä sitä erikseen kysyttäessä..

"Tutkimuksemme tukee hypoteesia, jonka mukaan D-vitamiini ehkäisee syöpää", sanoo epidemiologi Sanjeev Budhathoki Japanin kansallisesta syöpäkeskuksesta Tokiossa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmeiseksi, että D-vitamiini ehkäisee rinta-, paksusuolen ja eturauhassyövän riskiä sekä lisäksi mahdollisesti 15 muutakin syöpää. Niiden suhteen eri tutkimusten tulokset ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia. Monissa tutkimuksissa on annettu aivan liian pieniä D-vitamiiniannoksia, syöpään sairastuneita on ollut kovin vähän (useimmissa vain 335–1134), ja tutkijat ovat tehneet muitakin menetelmävirheitä. Nyt japanilaiset havainnot kuitenkin tukevat sitä näkemystä, että D-vitamiini ehkäisee monia syöpätauteja eri puolilla kehoa. "D-vitamiinin syöpää estävä vaikutus ei rajoitu todennäköisesti mihinkään tiettyyn elimeen tai kudokseen", kirjoittavat tutkijat.

Artikkelin lopussa on muutama kriittinen kommentti. Lue koko juttu alla olevasta linkistä.

Budhathiki S, Hidaka A, Yamaji T, et al. for the Japan Public Health Center-based Prospective Study Group. Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and subsequent risk of total and site specific cancers in Japanese population: large case-cohort study within Japan Public Health Center-based Prospective Study cohort. BMJ 2018; 360;k671 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k671 (Published 07 March 2018)

Etelä-Saimaa-lehti uutisoi tutkimuksen 8.4.2018
Etelä-Saimaa 8.4.2018