Karnosiinia ADHD-lapsille ja autisteille

Uudet iranilaiset kliiniset tutkimukset puoltavat karnosiinin antoa ADHD:ta ja autismia poteville lapsille ja nuorille. Kahdeksan ja kymmenen viikon mittaiset satunnaistetut lumekontrolloidut kaksoissokkotutkimukset tehtiin Teheranin yliopiston lastenpsykiatrien klinikassa. Kummassakin tutkimuksessa karnosiinin päiväannos oli 800 mg ja se oli hyvin siedettyä.

ADHD-tutkimus

Iranilaiset lastenpsykiatrit tutkivat karnosiinin tehokkuutta ja turvallisuutta ADHD:ta sairastavilla lapsilla ja nuorilla, joille aloitettiin diagnoosin asettamisen jälkeen metyylifenidaattihoito (Ritalin). Ritalinilla tulee oireettomiksi vain noin 30 % potilaista. 10–30 % ei reagoi lääkkeeseen lainkaan tai voi saada siitä ikäviä sivuvaikutuksia, kuten ruokahaluttomuutta, unihäiriöitä, voimakkaita mielialan vaihteluita ja Tic-oireita.

Niinpä psykiatreja kiinnostaa tutkia ravintolisien mahdollisia hoitovaikutuksia ADHD:ssa. Ravintolisien hoitava teho ja turvallisuus on kuitenkin osoitettava pätevissä kliinisissä satunnaistetuissa lumekontrolloiduissa kaksoissokkokokeissa. Karnosiini on erityisen kiinnostava ravintolisä, josta on jo aikaisempia tutkimuksia ja hyviä käytännön kokemuksia lasten psykiatrisissa häiriöissä. Iranilaiset lastenpsykiatrit tekivät tiettävästi maailman ensimmäisen tieteen kultaisen säännön mukaisen tutkimuksen karnosiinin vaikutuksista ADHD-lapsilla ja nuorilla.

Psykiatrit kutsuivat kahdeksan viikon pituiseen kokeeseen 98 lasta ja nuorta, iältään 6–17 vuotta, joille oli asetettu äskettäin ADHD-diagnoosi, mutta joille ei ollut vielä aloitettu lääkehoitoa. Heistä kelputettiin karnosiinitutkimukseen 56 lasta, jotka kaltaistettiin ja arvottiin kahteen ryhmään. Toinen sai metyylifenidaatin lisänä karnosiinia 800 mg päivässä (2 x 400 mg) ja toinen lumetta ja metyylifenidaattia (0.5-1.5 mg/kg/vrk). Katso alla oleva kaavio.Karnoniinitutkimus ADHD

ADHD-lasten karnosiinitutkimuksen kulkukaavio. Alunperin 98 potilaasta 25 karnosiinia saanutta ja 25 verrokkia pysyi mukana vaikutusjakson loppuun asti, 8 viikkoa. Ikähaarukka oli 6–13 vuotta.

Potilaiden vanhemmat ja opettajat arvioivat lasten kehitystä Teacher- ja Parent ADHD Rating Scale-IV (ADHD-RS-IV) –menetelmillä alussa sekä 4 ja 8 viikon kuluttua. Viisikymmentä lasta ja nuorta noudatti ohjeita vaikutusjakson loppuun asti ja osallistui kaikkiin arviointeihin. Karnosiinia saaneessa ryhmässä (n=25) todettiin merkitsevää paranemista kokonais- ja tarkkaavaisuustuloksissa (Parent ADHD-RS). Tarkkaavuushäiriön oireet vähenivät nopeammin karnosiinia saaneessa ryhmässä jo neljässä viikossa (kuva). Myös kokonaisoireisto pieneni nopeammin karnosiinilla vanhempien arvioimana (kuva). Sitä vastoin Teacher ADHD-RS -pisteet eivät osoittaneet merkitseviä eroja ryhmien kesken. Myöskään sivuvaikutuksissa ei havaittu ryhmien välillä eroja.

Karnosiinista voi olla hyötyä lisähoitona lasten ADHD:ssa, päättelivät psykiatrit. He kaipaavat kuitenkin lisää tutkimuksia, karnosiinin erilaisilla päiväannoksilla.

Autististen lasten tutkimus

Karnosiinista voi olla apua myös autististen lasten lisähoitona, osoitti samassa tiedelehdessä julkaistu iranilaisten lastenpsykiatrien tekemä kliininen kaksoissokkotutkimus (Hajizadeh-Zaker ym. 2018). Siihen valituista 76 autistisesta lapsesta pysyi loppuun asti mukana 50 lasta, joille ei ollut vielä aloitettu lääkitystä. Tässä kokeessa heidät oli kaltaistettu kahteen ryhmään, joista toinen sai päivittäin 800 mg (2x400 mg) karnosiinia ja toinen lumetta ja risperidonia (2 mg/vrk).

Karnosiinia saaneiden potilaiden ylivilkkaus ja sopeutumattomuus (hyperactivity/noncompliance) vähenivät alkutilaan ja verrokkeihin nähden.

Karnosiini parantaa myös autististen lasten unihäiriöitä, osoittaa toinen tuore kontrolloitu tutkimus (Mehrazad-Saber ym. 2018). Siinä karnosiinin päiväannos oli 500 mg. Lue lisää viereiseltä palstalta.

Tulokset vahvistavat amerikkalaista neurologian apulaisprofessori Michael Chezin johdolla vuonna 2002 julkaistua kliinistä tutkimusta, jossa karnosiinin annos oli niin ikään 800 mg päivässä ja tulokset erinomaisia. Chezin antama karnosiinivalmiste sisälsi myös sinkkiä, joka tehostaa karnosiinin vaikutusta.

Karnosiinitutkimus autisteilla

Kuvio: Iranilaisten autististen lasten karnosiinitutkimuksen kulkukaavio. Alunperin tutkimukseen kutsuttiin 76 lasta, joista 21 karnosiinia ja 21 lumetta saanutta lasta pysyi mukana loppun asti, 10 viikkoa.

Tohtori Tolosen kommentti

Lanseerasin karnosiinin Suomeen helmikuussa 2003 oltuani yhteydessä amerikkalaiseen neurologian apulaisprofessori Michael Cheziin, joka oli hoitanut yli tuhatta autistista lasta karnosiinilla hyvällä menestyksellä ja julkaissut aiheesta kliinisen tutkimuksen Journal of Child Neurology -lehdessä (2002). Olen saanut sen jälkeen monia yhteydenottoja autististen ja ADHD-lasten vanhemmilta, jotka vahvistavat professori Chezin havainnot: Karnosiinista on usein merkittävää apua lapsen neuropsykologisessa kehityksessä. Suosittelen valitsemaan karnosiinivalmisteen, jossa on mukana sinkkiä, se on tehokkainta.

Ne, joita kiinnostaa tietää, kuinka karnosiini vaikuttaa aivoissa, voivat lukea psykiatrien pohdinnat alla olevista maksuttomista artikkeleista.

Nyt tiedämme, että myös D-vitamiinista on apua neurologisissa ja psykiatrisissa häiriöissä. Vitamiinin tarve on moninkertainen verrattuna viranomaissuositukseen, joka on annettu vain riisitautia ja luukatoa ajatellen. Lue lisää viereiseltä palstalta.

 Kirjallisuusviitteet:

Ghajar A, Aghajan-Nashtaei F, Afarideh M, Mohammadi MR, Akhondzadeh S. l-Carnosine as Adjunctive Therapy in Children and Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2018 Feb 22. doi: 10.1089/cap.2017.0157. Free Full Text
Hajizadeh-Zaker R, Ghajar Al, Bita M, et al. l-Carnosine As an Adjunctive Therapy to Risperidone in Children with Autistic Disorder: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. February 2018, 28(1): 74-81. https://doi.org/10.1089/cap.2017.0026 / Free Full Text pdf
Ghajar A, Khoaie-Ardakani MR, Shahmoradi Z, et al. L-carnosine as an add-on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: A double-blind, randomized placebo-controlled trial. Psychiatry Research. 2018 Feb 3;262:94-101. doi: 10.1016/j.psychres.2018.02.012.
Mehrazad-Saber Z, Kheirouri S, Noorazar SG. Effects of L- Carnosine Supplementation on Sleep Disorders and Disease Severity in Autistic Children: A Randomized, Controlled Clinical Trial. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 2018 Feb 11. doi: 10.1111/bcpt.12979.