Tutkimus käynnissä: Berberiini + bifidobakteerit uusien diabeetikkojen hoidossa

Berberiiniä on käytetty Kiinassa diabeteksen hoidossa hyvällä menestyksellä yli tuhat vuotta. Kiinan entisessä pääkaupungissa Xi´anissa on parhaillaan käynnissä maailman ensimmäinen kliininen kaksoissokkokoe, jossa esidiabeetikoille ja vasta diagnosoiduille tyypin 2 diabeetikoille annetaan berberiiniä ja bifidobakteereja erikseen tai yhdessä. Vaikutusjakso on 16 viikkoa.

Koehenkilöitä on 300, jotka on kaltaistettu neljään eri ryhmään:

  1. lume,
  2. pelkkä berberiini (2 g/vrk),
  3. pelkkä bifidobakteeri,
  4. berberiini+bifidobakteeri.

Primaari päätetapahtuma on paastoverensokerin pitoisuus. Sekundaariset päätetapahtumat: 2 tunnin sokerirasituksen ja suolistoflooratutkimuksen tulokset. Suolistoflooraa tutkitaan siksi, että ennestään tiedetään diabeetikoilla olevan siinä häiriöitä. Diabeetikoilla on usen myös vuotava suoli. Näiden vikojen korjaaminen saattaa hillitä taudin kulkua.

Hankkeen taustalla on aikaisempi tutkimus, jossa vastadiagnosoiduilla tyypin 2 diabeetikoilla HbA1c ("pitkä sokeri") aleni kolmessa kuukaudessa berberiinihoidolla (1,5 g/vrk) noin 9,5 prosentista noin 7,5 prosenttiin eli lähes normaaliksi. Paastoverensokeri aleni 10,6:sta 7 mmoliin/l ja aterianjälkeinen verensokeri 20:sta 11 mmoliin/l. Triglyseridit alenivat 1,13:sta 0,9 mmoliin/l. Tutkimus osoitti, että berberiini tasapainottaa tehokkaasti verensokeria ja rasvoja (Yin ym. 2008). Tämä havainto käynnisti vilkkaan berberiinitutkimuksen diabeteksen hoidossa. Kanadassakin tutkijat suosittelevat nykyään berberiiniä tyypin 2 diabeetikoille (Chang ym. 2015).

Berberiini on tehokkaampi kuin metformiini

Kuva: Berberiini alentaa metformiinia tehokkaammin seuraavia muuttujia: "pitkä sokeri" (HbA1c), paastoverensokeri (FPG), aterianjälkeinen verensokeri (PPG) ja plasman paastoinsuliini (FPI). Tiedot artikkelista Yin ym. Metabolism 2008;57(5):712–717. Berberiini sopii hyvin täydentämään metformiinia, jota voidaan tarvita vähemmän. Berberiini voi olla jopa tehokkaampaa ja turvallisempaa kuin metformiini, sanovat asiaa tutkineet diabeteslääkärit.
Ming J, Xu S, Liu C, Liu X, Jia A, Ji Q. Effectiveness and safety of bifidobacteria and berberine in people with hyperglycemia: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2018 Jan 26;19(1):72. doi: 10.1186/s13063-018-2438-5.

Tutkimussuunnitelma: Effectiveness and Safety of Berberine Hydrochloride and Bifidobacterium in People With Abnormal Glucose Level
Yin J, Zhang H, Ye J. Traditional chinese medicine in treatment of metabolic syndrome. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2008 Jun;8(2):99-111. Free Full Text
Chang W, Chen L, Hatch GM. Berberine as a therapy for type 2 diabetes and its complications: From mechanism of action to clinical studies. Biochemistry and Cell Biology 2015;93: 1–8. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimus on tärkeä senkin vuoksi, että verensokerin kohoaminen esidiabeteksessa ja diabeteksessa nopeuttaa kognitiivisten taitojen heikkenemistä. Kukapa nyt haluaisi menettää muistiaan, oppimis- ja mieleenpainamiskykyään sekä hoksottimiaan ennenaikaisesti? Lue lisä uudesta tutkimuksta alla olevasta linkistä:

Faster Cognitive Decline Tied to Hyperglycemia – Link was seen un those with diabetes and prediabetes. MedpageToday 25.1.2018