Kalaöljy hidastaa liian nopeaa leposykettä

Nopea leposyke (yli 72/minuutti) ennustaa ennenaikaista sydänkuolemaa. Siksi on hyvä tietää, että yli 50 pätevän kliinisen tutkimuksen mukaan kalaöljy hidastaa liian nopeaa sykettä keskimäärin 2,2 lyöntiä minuutissa. Tulokset esitetään Euroopan johtavassa ravitsemuslääketieteen lehdessä.

Sveitsiläiset ja kiinalaiset tutkijat kävivät läpi PubMed- ja Cochrane-tietokannat, joista he kelpuuttivat analyysiin 51 pätevää kliinistä tutkimusta kalaöljyn vaikutuksesta sydämen syketiheyteen. Näihin tutkimuksiin oli osallistunut noin 3 000 henkilöä, joista puolet oli saanut kalaöljyä ja puolet (verrokit) lumetta. Tulosten yhteenveto osoitti vahvan yhteyden kalaöljyn käytön ja nopean sykkeen hidastumisen välillä. Verrattaessa erikseen DHA- ja EPA-rasvahappojen vaikutusta, ilmeni, että DHA alensi sykenopeutta enemmän kuin EPA.

Nopea leposyke lisää äkillisen sydänkuoleman riskiä. Niinpä sydäntutkijoita kiinnostaa, miten liian nopeaa sykettä voitaisiin hidastaa tehokkaasti ja turvallisesti ilman lääkkeitä. Kalaöljy on noussut esille siksi, että sen uskotaan monien tutkimusten perusteella ehkäisevän ja vähentävän sydänkohtauksia ja -kuolemia. Ennestään tiedetään, että omega-3-rasvahapot ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää sepelvaltimotaudissa ja muissa pitkäaikaissairauksissa.

Professori Dariush Mozaffrianin johdolla vuonna 2005 julkaistu 30 kaksoissokkotutkimuksen ja 1 678 osallistujan meta-analyysi vuosilta 1966–2005 osoitti, että kalaöljy hidastaa nopeaa pulssia keskimäärin 1,5 lyöntiä minuutissa. Sen jälkeen aiheesta on julkaistu 21 erillistutkimusta. Niiden lisäksi kymmenessä tutkimuksessa on selvitetty erikseen DHA- ja EPA-rasvahapojen vaikutusta nopean sykkeen alentamisessa.

Uuteen meta-analyysiin kelpuutettiin toukokuuhun 2017 mennessä aiheesta julkaistut kliiniset kaksoissokkotutkimukset. Meta-analyysi antaa asiasta luotettavamman kuvan kuin yksittäiset tutkimukset, joissa saattaa olla suunnittelu- ja asetelmavirheitä ja muita sekoittavia tekijöitä.

Meta-analyysin kulku

Meta-analyysin kulku. Kaikkiaan 8 992 julkaisusta kelpuutettiin 51 lopuliseen analyysiin. Niissä oli noin 3 000 osallistujaa.

Kalaöljy alensi sykenopeutta keskimäärin 2,23 lyöntiä/minuutti (vaihteluväli eri tutkimuksissa 0–10). Tarkasteltaessa erikseen DHA:lla ja EPAlla tehtyjä tutkimuksia kävi ilmeiseksi, että DHA alensi sykettä keskimäärin 2,47 lyöntiä/min ja EPA 1,19 lyöntiä/min. Sykenopeuden hidastamista kutsutaan lääkäreiden kielenkäytössä negatiiviseksi kronotrooppiseksi vaikutukseksi. Perinteisistä sydänlääkkeistä digitaliksella on negatiivinen kronotrooppinen (ja positiivinen inotrooppinen, supistusvoimaa lisäävä) vaikutus, jonka ansiosta sydämen hapenkulutus vähenee ja hyötyosuus kohenee.


Hidayat K, Yang J, Zhang Z, Chen GC, Qin LQ, Eggersdorfer M, Zhang W. Effect of omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation on heart rate: a meta-analysis of randomized controlled trials. Review. European Journal of Clinical Nutrition. 2017 Dec 28. doi: 10.1038/s41430-017-0052-3. Free Full Text pdf