Sydäntaudit, masennus ja kalaöljy

Sydäntaudit ja masennus ovat yleisimpiä kansantauteja, joiden ehkäisy ja hoito eivät ole toivotulla tasolla huolimatta laajasta statiinien ja masennuslääkkeiden käytöstä. Nämä kaksi sairausryhmää yhteis- ja vuorovaikuttavat, sillä niillä on yhteisiä syytekijöitä, muiden muassa hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus. Niitä voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa monilla ravintolisillä, joista tässä uutisessa käsitellään kalaöljyn omega-3-rasvahappoja.

Aloittaessani 35 vuotta siten potilaitteni hoidon ravintolisillä vastustivat kollegat sitä ankarasti, koska he eivät ymmärtäneet, että samat ravintolisät voivat olla hyödyllisiä monissa eri sairauksissa, esimerkiksi sydäntaudissa, masennuksessa ja syövässä. Lääkärit on koulutettu uskomaan monofarmasiaan: kuhunkin tautiin on olemassa oma lääkkeensä, esimerkiksi sokeritautiin insuliini, eikä sitä voi eikä saa antaa muille potilaille. Päinvastoin kuin useimmat täsmälääkkeet, ravintolisät ovat monivaikutteisia eli pleiotrooppisia. Hyviä esimerkkejä tästä ovat berberiini, D-vitamiini, kalaöljy, karnosiini, magnesium, maitohappobakteerit, ubikinoni ym. Niinpä ne ehkäisevät monia erilaisia sairauksia ja auttavat niiden hoidossa.

Sydäntauteja potevilla ihmisillä on usein samanaikaisesti myös masennusta. Noin 20–45 prosenttia sydänpotilaista on masentuneita, mikä on paljon enemmän kuin muussa väestössä. Sydäninfarktin sairastaneilla esiintyy masennusta jopa kolme kertaa enemmän kuin muulla väestöllä. Noin 23 000 suomalaista saa sydäninfarktin joka vuosi. Suuri osa heistä on tyypin 2 diabeetikkoja.

Masentuneilla ihmisillä on useita patofysiologisia muutoksia eri elimissä, sillä masennus on biologinen sairaus. Heillä voi olla kohonnut verenpaine, epänormaali pulssi, veren viskositeetin muutos, suurentunut verisuonten virtausvastus ja lisääntynyt plasman volyymi ja häiriö hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akselin (HPA-akselin) hormonitoiminnoissa. Lisäksi heidän elimistössään on tavallista enemmän tulehdussytokiinejä ja tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja, alentunut sydämen rytmin vaihtelukyky. Masentuneet ihmiset tupakoivat muita enemmän, liikkuvat ja ulkoilevat muita vähemmän, he ovat apaattisempia ja heillä on alentunut itsetunto ja aloitekyky. Näin kirjoittaa kroatialaisen Zagrebin yliopiston tohtori Matea Raič kirjallisuuskatsauksessaan Psychiatria Danubina -lehdessä. Muista tutkimuksista tiedetään, että masentuneilla potilailla on yleensä tavallista pienempi omega-3-indeksi, jota voidaan helposti ja edullisesti kohentaa kalaöljyllä. 

Joka kymmenes käynti lääkärin vastaanotolla johtuu masennuksesta, toteavat Illinoisin yliopiston tutkijat Mansoor D. Burhani ja Marc M. Rasenick tuoreessa kirjallisuuskatsauksessaan. Masennus aiheutti vuonna 2010 Yhdysvalloissa 216,5 miljardin dollarin vuotuiset kulut, kun mukaan lasketaan taudin hoitokulut, työkyvyttömyys ja tuotannon aleneminen. Masennus tulee siis erittäin kalliiksi yhteiskunnalle.

Tutkijat ihmettelevätkin, ettei sen ehkäisyyn ja hoitoon ole kehitetty tehokkaita keinoja. Taudin hoito keskittyy pääasiassa lääkitykseen ja erilaisiin psykologisiin (kongitiivisiin) hoitoihin, joiden teho on kuitenkin kehno: vain alle 60 prosenttia potilaista saa niistä merkittävää apua. Terapiaa saavista pääsee remissioon noin 40 % ja lääkitystä saavista 46 %, kirjoittavat tutkijat. Yleisesti käytetty lääke, serotoniinin takaisinoton estäjä (SSRI) sitalopraami,tepsii tutkimusten mukaan vain 47 prosentilla sitä saavista ja remissioon pääsee sillä 28–33 prosenttia. Heitä pitää lääkitä 6–12 viikkoa ennen kuin he alkavat havaita positiivista vaikutusta. Lisäksi SSRI-lääkkeillä on monia ikäviä sivuvaikutuksia. Lääkitys ei ole riittävän tehokasta ja turvallista. Tarvitaan siis täydentäviä hoitomuotoja, joiden tulee olla paitsi tehokkaita myös turvallisia, päättelevät Burhani ja Rasenick. He suosittelevat kalaöljyn omega-3-rasvahappojen käyttöä, mitä pätevät kliiniset psykiatrien julkaisemat tutkimuksetkin puoltavat.

Väkevöity ja puhdistettu kalaöljy auttaa molempiin tauteihin

Kalaöljyä on kaupan monenlaisia peruskalaöljyistä väkevöityihin puhdistettuihin valmisteisiin, joiden rasvahappokoostumusta on parannettu poistamalla turhia ja tehottomia ainesosia. Alla on esimerkkejä erilaisista valmisteista, joissa on eri suhteissa EPAa (punainen viipale), DHA:ta (sininen viipale) ja muita kuin omega-3-rasvahappoja.

Kalaöljyjen koostumuksia

Kuvan lähde: Monissa kalaölyvalmisteissa on mukana tyydytettyjä ja muita ei-toivottuja rasvoja, jotka heikentävät omega.-3:n hyviä vaikutuksia. Mason ym. 2017.

Peruskalaöljyn ja E-EPAn erot käyvät ilmi alla olevasta kuvasta.

Peruskalaöljyn ja E-EPAn omega-3-osuudet

Kuva. Peruskalaöljy sisältää noin 50 erilaista rasvahappoa. Vain 21 % on EPAa (punainen viipale) ja 9 % DHA:ta (sininen viipale). Ruskea viipale kuvaa tyydytettyjä rasvahappoja, loput värit muita turhia ja haitallisia rasvahappoja. Muut kuin omega-3-rasvahapot haittaavat biologisia vaikutuksia, jolloin ei saadakaan toivottua tulosta. E-EPA ja muut puhdistetut ja väkevöidyt kalaöljyvalmisteet sisältävät 70 tai jopa 90 % omega-3:a ja mukana on yleensä D3-vitamiinia, joka tehostaa toivottua vaikutusta.

Sydänlääkärit ja psykiatrit tutkivat ja suosivat puhdistettujen ja väkevöityjen kalaöljyvalmisteiden käyttöä, sillä niillä saadaan aikaan tehokas vaikutus melko pienellä päiväannoksella. Yhdysvalloissa niitä kutsutaan nimellä Prescription Omega-3´s (Rx Omega-3s), koska ne ovat siellä reseptilääkkeitä (EU-maissa ravintolisiä). Sydänlääkäri Adina Gutstein (Cardiovascular Medical Associates, Philadelphia) ja sairaanhoitaja Tina T. Copple (Diabetes and Glandular Disease Clinic, San Antonio, Texas) korostavat näiden vahvojen kalaöljyjen etuja muihin valmisteisiin sairaanhoitajien ammattilehdessä (2017). Erityisesti he korostavat sitä, ettei E-EPA suurenna seerumin LDL-kolesterolin pitoisuutta, kuten DHA:ta sisältävät valmisteet. Kardiologit määräävät väkevöityjä kalaöljyjä yleensä 2-4 grammaa päivässä, jota saataisiin toivottu vaikutus; E-EPAlla uskotaan olevan pleiotrooppisia vaikutuksia, jotka suojaavat sydäntä (Nelson ym. 2017). Harvardin yliopiston kardiologien tuoreen tutkimuksen mukaan väkevöity kalaöljy tehostaa statiineja syövien sydänpotilaiden sydänterveyttä. CANTOS-tutkimus vahvisti, että kroonisen tulehduksen vaimentaminen ilman kolesterolin alenemista tehostaa statiineja syövien sepelvaltimopotilaiden hoitoa. Kalaöljy, etenkin E-EPA hyvä anti-inflammatorinen aine. Psykiatrit puolestaan ovat vakuuttuneita, että EPA on DHA:ta tehokkaampaa masennuksen hoidossa. Tehokkain EPA-valmiste on E-EPA, josta on tislattu pois DHA ja muutkn turhat ja haitalliset rasvahapot. EPAa tulee nauttia vähintään 2 grammaa (2000 mg) kunnes masennus on väistynyt, ja sen jälkeen 1000 mg päivässä, jottei tauti uusiudu. Vaikka E-EPA ja E-EPA+E-DHA-valmisteet eroavatkin toisistaan jonkin verran, ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Toisin sanoen niitä voidaan käyttää yhtaikaa, jolloin lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

E-EPA suojaa valtimoita

Kalaöljyn EPA-rasvahappo – jota on eniten väkevöidyssä E-EPAssa – ehkäisee valtimoiden ahtautumista ja kovettumista sekä valtimopaakkujen repeämistä ja veritulppia pleiotrooppisten (monipuolisten) vaikutustensa ansiosta, uskovat kardiologit. EPA alentaa kohonneita triglyseridejä, LDL-kolesterolia (ja sen hapettumista) ja apolipoproteiineja sekä vaimentaa hapertusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta.
Raič M. Depression and Heart Diseases: Leading Health Problems. Psychiatria Danubina. 2017 Dec;29 (Suppl 4):770-777. PubMed

Burhani MD, Rasenick MM. Fish oil and depression: The skinny on fats. Journal of Integrative Neuroscience. 2017;16(s1):S115-S124. doi: 10.3233/JIN-170072.

Gutstein AS, Copple T. Cardiovascular disease and omega-3s: Prescription products and fish oil dietary supplements are not the same. Journal of American Association of Nurse Practitioners. 2017 Dec;29(12):791-801. doi: 10.1002/2327-6924.12535.

Nelson JR, True WS, Le V, Mason RP. Can pleiotropic effects of eicosapentaenoic acid (EPA) impact residual cardiovascular risk? Review. Postgraduate Medicine. 2017 Nov;129(8):822-827. doi: 10.1080/00325481.2017.1385365. Free Full Text pdf