Kalaöljy statiinien lisähoitona sepelvaltimotaudissa

Useimmat lääkärit uskovat kolesterolia alentavien lääkkeiden, statiinien, parantavan sepelvaltimotautiin sairastuneiden potilaiden ennustetta, ja siksi statiineja määrätään potilaille rutiininomaisesti. Statiinien yleinen käyttö aloitettiin Suomessa vuonna 1994 ja nykyisin niitä syö noin 700 000 suomalaista. Harvardin yliopiston sydäntautiklinikassa on tutkittu, hillitseekö väkevöidyn etyyliesteröidyn kalaöljyn käyttö statiinien lisänä valtimoita ahtauttavien paakkujen suurentumista. Tulokset puoltavat väkevöidyn kalaöljyn nauttimista statiinien lisänä. Mitä pikemmin, sitä parempi, sanovat kardiologit. Uusi meta-analyysi vahvistaa Harvardin tuloksia.

Vaikka statiinien uskotaan vähentävän sydäntapahtumia, niitä ilmenee kuitenkin suurella osalla sepelvaltimotautia sairastavista potilaista. Syynä on se, että valtimoiden plakit jatkavat kasvamistaan ja ahtauttavat suonta, vaikka LDL-kolesterolin pitoisuus alenee tavoitetasolle. Niinpä sydänlääkärit etsivät uusia keinoja taudinkulun hillitsemiseksi. Uuden polven väkevöidyt kalaöljyt ovat nyt valokiilassa. Japanilaiset kardiologit osoittivat jo yli 10 vuotta siten, että E-EPA-kalaöljy (1 800 mg/vrk) vähensi statiinihoitoa saaneiden potilaiden sydänkohtauksia lähes 20 % ja niiden uusimisia 40 %. Tutkimusta johtanut kardiologian professori Mitsuhiro Yokoyama sanoi jo tuolloin, että E-EPAn vaikutus perustuu tulehduksen vaimentamiseen, ei niinkään kolesterolin alentamiseen. Nyt Harvardin yliopiston Beth Israel Deaconess Medical Centerin kardiologit selvittivät 285 potilaan aineistossa, lisääkö etyyliesteröidyn kalaöljyn nauttiminen suurena 3 360 mg:n päiväannoksena statiinihoidon tehoa sepelvaltimotaudin hoidossa 30 kuukauden kuluessa. Tutkimuksen nimi on HEARTS (Slowing HEART Disease With Lifestyle and Omega‐3 Fatty Acids). Tulokset vahvistavat professori Yokoyaman näkemystä: Sepelvaltimotauti on tulehdustauti, jota tulee hoitaa kalaöljyllä.

Kelvollisuukriteerit täyttäneillä potilailla oli kaikilla vähintäään 50 prosenttisesta ahtautunut sepelvaltimo (yksi tai useampia). Potilaat arvottiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=142) sai päivittäin 2,5 vuoden ajan statiinien lisänä lumekapseleita ja toinen (n=143) kalaöljykapseleita. Niiden päiväannos, 4 gramman painoista kapselia, sisälsi 3 360 mg omega-3-rasvahappoja (1 860 mg EPAa ja 1 500 mg DHA:ta). Siis monin verroin enemmän kuin mitä ruokavaliosta ja peruskalaöljyistä saadaan. Potilaiden keski-ikä oli 63 vuotta, ja heidän LDL-kolesterolinsa oli keskimäärin alle 2 mmol/l. Tutkimusasetelma oli kaksoissokko. Tutkimuksen kulku käy ilmi alla olevasta kaaviosta. Kalaöljyryhmästä 14 ja verrokeista 21 potilasta ei syönyt kapseleitaan ohjeen mukaan vaikutusjakson loppuun asti.

Harvardin kalaöljytutkimus

Potilaiden sepelvaltimot kuvattiin tietokone-varjoainekuvauksessa, coronary computed tomographic angiography (CCTA) alussa sekä 6 viikon ja 3, 6, 9, 12, 18, 24 ja 30 kuukauden kuluttua. Kokeen alussa plakkien volyymeissä ei ollut eroja ryhmien välillä. Hoidon aikana nuorempien, alle 64,2 vuotiaiden, kalaöljyä saaneiden, pientä statiiniannosta syövien potilaiden plakit eivät lisääntyneet/kasvaneet, kuten verrokeilla tapahtui. Verrokkien fibroottiset sidekudosplakit suurenivat, kun sitä vastoin kalaöljyryhmässä ne eivät kasvaneet lainkaan. Suurta statiiniannosta saavilla potilailla ei havaittu eroja kalaöljy- ja lumeryhmien välillä.

Väkevöity kalaöljy, 4 garmman päiväannoksena, tehosti pienen statiiniannoksen vaikutusta fibroottisten paakkujen kasvun hillinnässä. Lisäksi kalaöljyä saaneilla esiintyi seurannan aikana merkitsevästi vähemmän tartuntatauteja, lihaskipuja ja nivelten korjausleikkausten tarvetta. Verrokeista 11, mutta kalaölyä saaneista vain yksi tarvitsi polvi- tai lonkkanivelleikkauksen. Tulos on merkittävä, sillä tekonivelleikkaukset ovat kalliita operatioita. Kalaöljy ei aiheuttanut enempää sivuvaikutuksia kuin lume (taulukko).

Kalaöljyjen omega-3-pitoisuksia

Kuva: Kalaöljyjen omega-3-rasvahappojen määrissä on suuria eroja. Sydänlääkärit suosivat väkevöityjä etyyliesteröityjä valmisteita, jotka sisältävät 90 % omega-3-rasvahappoja, kuten esim. E-EPA (oikealla). Peruskalaöljyssöä on vain 30 % omega-3-rasvahappoja ja 70 % muita rasvoja (vasen kuva), Peruskalaöljyä pitäisi ottaa kourallinen, jotta saisi saman omega-3-määrän kuin parista väkevöidystä kapselista.

Väkevöidyn kalaöljyn käyttö kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa taudin vaiheessa, päättelevät kardiologit. Jos potilas ei siedä suurta statiiniannosta, sitä voi pienentää ja täydentää kalaöljyllä, jolloin valtimoplakkien eteneminen hidastuu yhtä lailla kuin suurilla statiiniannoksilla, ehdottavat lääkärit. Koska plakkien volyymi ennustaa taudin pahenemista, kalaöljy kannattaa ottaa mukaan hoitoon, sillä se parantaa potilaan ennustetta. Tutkijat korostavat, että kalaöljyn päiväannos 3,36 grammaa antaa paremman vasteen kuin pienemmät annokset, joita on kokeiltu monissa aikaisemmissa ei-positiivisissa tutkimuksissa. Tutkimuksen julkaisi Yhdysvaltain Sydänliiton (AHA) tiedelehti. Myös Kansasin yliopiston kardiologit kirjoittavat positiivisesti kalaöljyn sydänterveyttä edistävistä vaikutuksista (Benes ym. 2018).

Alfaddagh A, Elajami TK, Ashfaque H, et al. Effect of Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids Added to Statin Therapy on Coronary Artery Plaque in Patients With Coronary Artery Disease: A Randomized Clinical Trial. Journal of American Heart Association. 2017 Dec 15;6(12). pii: e006981. doi: 10.1161/JAHA.117.006981. Free Full Text
Benes LB, Bassi NS, Kalot MA, Davidson MH. Evolution of Omega-3 Fatty Acid Therapy and Current and Future Role in the Management of Dyslipidemia. Review. Cardiology Clinics. 2018 May;36(2):277-285. doi: 10.1016/j.ccl.2017.12.009.

Tohtori Tolosen kommentti

Sepelvaltimotauti on luonteeltaan tulehdustauti, kuten tuore CANTOS-tutkimus vakuuttavasti osoitti. Kalaöljy on erinomainen tulehdusta ehkäisevä, vaimentava ja sammuttava aine, mikä selittää sen mainiota tehoa sepelvaltimotaudin hoidossa. Väkevöidyllä etyyliesteröidyllä kalaöljyllä on helppo nostaa omega-3-indeksi ihanteelliselle tasolle, yli 8 prosentin. Se antaa erinomaista suojaa sydämelle ja koko ihmiselle.

Harvardin tutkimus täysin uutta etelä-korelaiasten farmakologien julkaisemaa koontitukimusta samasta aiheesta, kalaöljyn käytöstä statiinien lisänä. Sekin puoltaa väkevöityjen etyyliesteröityjen kalaöljyjen käyttöä 2-4 gramman päiväannoksina statiinien lisänä veren rasvaprofiilin korjaamisessa (Choi ja Chae 2018).

Choi HD, Chae SM. Comparison of efficacy and safety of combination therapy with statins and omega-3 fatty acids versus statin monotherapy in patients with dyslipidemia: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Dec;97(50):e13593. doi: 10.1097/MD.0000000000013593. Free Full Text