Näin seleeni ja ubikinoni suojaavat ikääntyvää sydäntä

Ubikinoni löydettiin naudan sydämestä yli 60 vuotta sitten. Sen jälkeen siitä on julkaistu lähes 4 000 tieteellistä tutkimusta. Etenkin sydänlääkärit eli kardiologit ovat tutkineet sitä paljon ja antavat sitä monissa maissa potilailleen, sillä ubikinoni suojaa sydäntä sepelvaltimotaudilta, sydänkohtauksilta ja vajaatoiminnalta. Nyt ruotsalaiset ja norjalaiset kardiologit ovat havainneet ubikinonin ja seleenin yhdistelmän ehkäisevän ikääntyvän sydänlihaksen sidekudoistumista, mikä selittää uudella tavalla näiden ravintolisien vaikutusta sydäntautien ja -kuolleisuuden vähentämisessä.

Linköpingin yliopiston ja Tukholman Karoliinisen Instituutin yhteiseen kaksoissokkotutkimukseen osallistui 443 tervettä henkilöä, iältään 70–88 vuotta. Ubikinonin ja seleenin yhdistelmää – orgaanista seleeniä 200 mikrogrammaa ja ubikinonia 200 mg – annettiin 221 terveelle ikääntyvälle ruotsalaiselle päivittäin neljä vuotta. Heille oli kaltaistettu 222 verrokkia, jota saivat identtisen näköisiä lumevalmisteita. Aidot ravintolisät paransivat lumehoitoon verrattuna merkitsevästi sydämen toimintaa ja vähensivät sydänkuolleisuutta. Lue lisää.

Nyt kardiologit analysoivat 122 aktiivihoitoa ja 101 lumetta saaneen verrokin biomarkkereita, jotka osoittavat sydänlihaksen sidekudoistumista (fibroosin muodostusta). Fibroosi tarkoittaa sidekudosta, jota muodostuu elimeen, kun sen omat solut kuolevat. Fibroosia kertyy yleisimmin elimiin, joissa oman solukon uusiutuminen on hidasta tai olematonta. Tällaisia ovat sydän, keuhkot, maksa, munuaiset ja haima. Fibroosin muodostuminen paksuntaa ja jäykistää sydänlihasta ja aiheuttaa vajaatoimintaa. Fibroosia syntyy kaikissa sydäntaudeissa, minkä vuoksi sen ehkäisy on elintärkeää.

"Fibroosi on keskeinen muutos ikääntymisessä, joten me tutkimme ubikinonin ja seleenin yhdistelmän vaikutusta kahdeksan fibrogeenista aktiviteettia osoittavaan veren biomarkkeriin", kirjoittaa ruotsalais-norjalainen kardiologiryhmä artikkelissaan. Nämä biomarkkerit ovat katepsiini S, endostatiini, galektiini 3, Growth Differentiation Factor-15 (GDF-15), matriksin metalloproteinaasit (MMP:t) 1 ja 9, kudoksen metalloproteinaasi 1:n kudosestäjä (TIMP 1) ja Suppression of Tumorigenicity 2 (ST-2). Biomarkkereiden pitoisuudet analysoitiin verestä 6 kuukauden ja 3,5 vuoden kuluttua. Aktiiviset ravintolisät vähensivät lumehoitoon verrattuna merkitsevästi kaikkien biomarkkereiden, paitsi ST2:n, pitoisuuksia veressä.

Tulokset merkitsevät sitä, että seleeni ja ubikinoni (yhdessä) ehkäisevät sidekudoksen muodostusta sydänlihaksessa, jolloin sydämen toimintakyky säilyy tai jopa paranee (kuten aikaisemmissa julkaisuissa on kerrottu, linkit alla), mikä selittää näiden ravintolisien suotuisia vaikutuksia sydämessä, päättelevät tutkijat.

Oulussa tutkitaan sydänlihaksen fibroosia

”Sydänlihassolut ovat järjestyneet ikään kuin jonoihin supistumaan oikeassa suunnassa. Solujen väleihin muodostuva fibroosi haittaa synkroniaa supistuksessa ja estää sähkönjohtumista”, kertoo kardiologian osastolla Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologian osastolla fibroosia tutkiva erikoislääkäri Juhani Junttila Oulun ylioppilaslehdesssä. ”Lihas johtaa sähköä, mutta fibroosi ei. Kun sähkö ei pääse johtumaan, voi syntyä rytmihäiriö, eräänlainen oikosulku. Silloin sähkö tekee silmukoita. Se etsii uuden reitin ja palaa takaisin”, kuvailee Junttila. "Rytmihäiriöt voivat olla fataaleja eli johtaa kuolemaan. Tällaista kuolemaa eivät välttämättä edellä minkäänlaiset oireet", Junttila toteaa.

Myös etyyliesteröity kalaöljy ehkäisee fibroosin muodostusta sydänlihaksessa etenkin sydäninfarktin jälkeen (Heydari ym. 2016, 2018). Havainto puoltaa E-EPAn käyttöä sydänpotilaiden hoidossa.

Suomessa Kansanterveslaitoksen (nyk. THL) ex-ylijohtaja Jussi Huttunen ja ravitsemusyksikön johtaja Antti Aro tekivät 1980-luvulla emämunauksen hyökätessään julkisuudessa seleenin ja ubikinonin käyttöä vastaan. Sama kielteinen linja jatkuu nyt THL:ssa, mikä on omiaan lisäämään sairastuvuutta, ennenaikaisia sydänkuolemia ja terveydenhuollon kustannuksia.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Svensson E, Johansson P, Larsson A. Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors. 2017 Dec 8. doi: 10.1002/biof.1404.
Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology 2012 May 22. Free Full Text pdf
Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, et al. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0137680. doi: 10.1371/journal.pone.0137680. eCollection 2015.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases--A clinician's point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:157-62. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.11.006.

Heydari B, Abdullah S, Pottala JV, et al. Effect of omega‐3 acid ethyl esters on left ventricular remodeling after acute myocardial infarction: the OMEGA‐REMODEL Randomized Clinical Trial. Circulation. 2016;134:378–391. FREE Full Text
Heydari B, Abdullah S, Shah R, Francis SA, Feng JH, McConnell J, Harris W, Antman EM, Jerosch-Herold M, Kwong RY. Omega-3 Fatty Acids Effect on Post-Myocardial Infarction ST2 Levels for Heart Failure and Myocardial Fibrosis. Journal of American College of Cardiology. 2018 Aug 21;72(8):953-955. doi: 10.1016/j.jacc.2018.06.018.