Keskisuomalaisten reumapotilaiden D-vitamiinitilanne

Suomalaiset reumapotilaat potevat vielä melko yleisesti D-vitamiinin puutetta, ilmenee Jyväskylän keskussairaalan reumaklinikan uudesta tutkimuksesta. Siinä mitattiin 3 202 potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus vuosina 2011–2015, jolloin viralliset ”asiantuntijat” toitottivat julkisuudessa, ettei Suomessa enää esiinny vitamiinien puutostiloja ja ettei ravintolisiä tarvita. Reumaprofessori Heikki Isomäki kirjoitti Helsingin Sanomissa jo vuonna 2001, että D-vitamiinin saantisuositus (tuolloin 5 µg/vrk) on 50 kertaa liian pieni reuman ehkäisyn ja hoidon kannalta. Hänen mielipiteensä kaikui kuuroille korville. Uudet tutkimukset osoittavat hänen olleen oikeassa ja aikaansa edellä. Reumaliitto on jämähtänyt 1970-luvun käsityksiin.

Jyväskylässä tutkituilla potilailla todettiin nivelreuma (n = 1 386), epäspesifinen nivel- tai lihaskiputila (n = 413) taikka sidekudostulehdus, kuten fibromyalgia, (n = 213). Potilaiden ikähaarukka oli 15–91 vuotta, keski-ikä 54 vuotta. Kaksi kolmasosaa (68 %) oli naisia. Tutkijoiden mukaan hanke tehtiin, koska D-vitamiinin tarpeesta käydään vilkasta julkista keskustelua meillä ja muualla. Esimerkiksi Sveitsissä suuri osa reumapotilaista potee D-vitamiinin puutetta.
Reumataudit ja D-vitamiini: Sveitsiläistutkimus

Jyväskylän tulokset osoittivat että

  • S-D-25 oli keskimäärin 78 nmol/l (ihannepitoisuus reumapotilaalle on 125–150 nmol/l)
  • Vakava D-vitamiinin puute (S-D-25 < 25 nmol/l) todettiin 51 potilaalla (1,6 prosentilla)
  • Lähes joka viidennellä (18 %) oli huomattava D-vitamiinivaje (S-D-25 < 50 nmol/l)
  • Joka kolmannella (32,7 %) S-D-25 oli 50–75 nmol/l.
  • Lähes puolella potilaista oli "optimaalinen" S-D-25 (>75 nmol/l).
  • Puutetta esiintyi eniten nuorilla, ylipainoisilla ja vain vähän liikkuvilla potilailla
  • Noin joka kolmas potilas kävi seurantatutkimuksessa, jolloin todettiin, että 64 % niistä, joilla oli ollut D-vitamiinin puute, oli alkanut nauttia D-vitamiinilisiä, joilla S-D-25 oli noussut >75 nmol/l. Yhdellä kolmasosalla oli edelleen puutetta. Vanhimmilla potilailla oli parhaat S-D-25-lukemat.

S-D-25:n jakauma

Grafiikka osoittaa potilaiden (n = 3 202) seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) jakauman. Suuri osa jäi viitearvon alarajan (75 nmol/l) alapuolelle. Ihmiset on peloteltu niin, etteivät kaikki uskalla ottaa riittävästi D-vitamiinia, vaikka verikoe osoittaa puutetta.

Reumapotilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus kannattaa mitata, toteavat tutkijat. Tutkimusraportin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tukea muista uusista tutkimuksista

Matala seerumin D-vitamiinin pitoisuus (alle 50 nmol/l) lisää punahukkaa sairastavien potilaiden munuaisvaurioiden riskiä, kertoivat Johns Hopkins University School of Medicinen lääkärit Amerikan reumalääkäreiden kongressissa marraskuussa 2017. Punahukka on reumatauti.

Low vitamin D linked to higher risk of renal disease in lupus. American College of Rheumatology. Public Release: 4-Nov-2017

Brittiläisen Birminghamin yliopiston tuore kliininen tutkimus – jonka julkaisi 21.10.2017 Journal of Autoimmunity – osoittaa, että riittävä seerumin D-vitamiinin pitoisuus voi vähentää nivelreuman riskiä. Tämä on ensimmäinen tukimus, jossa kuvataan D-vitamiinin vaikutusta reumapotilaiden veressä ja tulehtuneiden nivelten nivelnesteessä (synoviassa). Tulokset osoittivat, että vaikka D-vitamiini voi ehkäistä inflammaatiota, se menettää tehoaan kun tulehdus on käynnistynyt. Seuraa D-vitamiinin insensitiviteetti (herkkyyden puute). 

"Tutkimme reumapotilaiden tulehtuneesta nivelnesteestä otettujen immuunisolujen reaktioita D-vitamiinin aktiivimuotoon", kertoo professori Martin Hewison. "Tulehtuneissa nivelissä D-vitamiini oli vähemmän aktiivista verrattuna terveisiin niveliin", hän tiivistää.

"Riittävä seerumin D-vitamiinin pitoisuus estää tulehduksen alamista nivelissä", vahvistaa tutkimusta johtanut tohtori Louisa E. Jeffrey. "Niinpä jo sairastuneille reumapotilaille ei riitä tavanomainen D-vitamiiniannos, vaan he tarvitsevat huomattavasti suurempia määriä", hän toteaa.

Tutkimus tukee täysin reumaprofessori Heikki Isömäen jo vuonna 2001 esittämää näkemystä, että nivelreuman ehkäisyyn ja hoitoon kannattaa nauttia 250 mikrogrammaa (µg) päivässä D3-vitamiinia. Reumaliitto ei ole reagoinut Isomäen ohjeeseen millään lailla. Liiton ravitsemusohjeet laatinut ravitsemusterapeutti Laura Heikkilä näyttää kuvittelevan, että D-vitamiinin saantisuositus (10/20 µg/vrk) koskisi myös reumapotilaita. Tosiasiassa näin ei ole vaan reumapotilaiden tarve on pajon suurempi.

Italialais-amerikkalainen tutkimus vahvistaa, että D-vitamiini aktivoi tulehdusta vaimentavia molekyylejä tulehdus- ja immunisoluissa sekä ihmisillä että koe-eläimillä (Colotta ym. 2017). Matala S-D-25 korreloi autoimmuuneihin ja tulehduksellisiin tuloihin eläimillä ja ihmisillä ja D-vitamiinilisä on hyödyksi.

Suosittelen, että reumapotilas nostaa S-D-25-pitoisuutensa 125-150 nmoliin/l (turvallinen yläraja on 250 nmol/l), se vähentää kipuja ja lisätautien (mm. sydänkohtauksen) riskiä ja parantaa taudin kulkua. Suosittelen myös muita tautia hillitseviä ravintolisiä, klikkaa alla olevaan linkkiin kohdassa Lisätietoa.

Nikiphorou E, Uksila J, Sokka T. A cross-sectional study of vitamin D levels in a large cohort of patients with rheumatic diseases. Clinical Rheumatology, 2017. Free Full Text pdf
Colotta F, Jansson B, Bonelli F. Modulation of inflammatory and immune responses by vitamin D
Modulation of inflammatory and immune responses by vitamin D. Journal of Autoimmunity 2017 Dec; 85: 78–97 Abstract