Omega-3-indeksi, painoindeksi, ikä ja verensokeri

Sydänlihaksen omega-3-indeksin tulee olla vähintään 8 prosenttia, jolloin se suojaa valtimonkovettumiselta ja sydäntaudeilta. Erityistä suojaa tarvitsevat diabeetikot ja muut, joiden verensokeri on koholla. Parhaan suojan sydänterveydelle antaa etyyliesteröity kalaöljy.

Omega-3-rasvahapot ovat kasvavan kiinnostuksen kohteina sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa. Omega-3:n tiedetään ennestään ehkäisevän verihiutaleitten kokkaroitumista veritulpaksi. Niiden tiedetään myös alentavan kohonneita veren triglyseridejä ja lisäävän "hyvää" HDL-kolesterolia. Lisäksi omega-3-rasvahapot ehkäisevät vakavia rytmihäiriöitä. Niinpä omega-3-rasvahapot vähentävät sydänperäisen kuoleman vaaraa jopa tehokkaammin kuin kolesterolia alentavat lääkkeet. Punasolujen rasvahappoja analysoimalla voidaan määrittää ns. omega-3-indeksi (EPA + DHA), jonka uskotaan kuvastavan sydän- ja verisuonitaudin riskiä paremmin kuin kolesterolin. Indenksin isä on professori William S. Harris.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, painoindeksin, tupakoinnin, ruokavalion ja diabeteksen osuutta omega-3-indeksiin. Tutkijat mittasivat 163 aikuisen punasolujen rasvahapot. Kukaan koehenkilöistä ei ollut ottanut kalaöljyvalmisteita ruoan lisänä.

Punasolujen keskimääräinen omega-3-indeksi (EPA+DHA) oli tässä aineistossa 4,9 +/- 2.1 %. Monimuuttuja-analyysissa neljä seikkaa vaikutti merkitsevästi indeksiin: kalan syönti, ikä, painoindeksi ja diabetes. Omega-3-indeksi nousi 0,24 %-yksikköä jokaista kuukaudessa nautittua kala-ateriaa kohti. Indeksiä nosti tonnikalan tai muun paistamattoman kalan syönti. Kalan omega-3-rasvahapot tuhoutuvat paistettaessa, huomauttavat tutkijat. Myös ikä korreloi positiivisesti omega-3-indeksiin: Se nousi 0,5 prosenttiyksikköä jokaista 10 elinvuotta kohti. [Selitys: vanhemmat ihmiset ilmeisesti söivät enemmän rasvaista kalaa kuin nuoremmat]. Diabeetikkojen indeksi oli keskimäärin 1,13 prosenttiyksikköä muita pienempi. Painoindeksi korreloi käänteisesti omega-3-indeksiin. Jokaista kolmea painoindeksin nousevaa pykälää kohti omega-3-indeksi laski 0,3 prosenttiyksikköä. Löydökset selittävät uudella tavalla diabeetikkojen ja ylipainoisten henkilöiden riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiehin. Sukupuoli, etninen alkuperä ja tupakointi eivät assosioituneet omega-3-indeksiin. Tutkijat suosittavat omega-3-rasvahappoja ruoan lisänä, koska ne ehkäisevät sydän- ja verisuonitauteja. Yhdysvaltain terveysviraston psykiatrit suosittavat kalaöljyä 3,5 g/vrk, koska se suojaa myös neuropsykiatrisilta häiriöiltä (Hibbeln ym. 2006).

Sands SA, Reid KJ, Windsor SL, Harris WS. The impact of age, body mass index, and fish intake on the EPA and DHA content of human erythrocytes. Lipids. 2005;40(4):343-7 [PubMed
von Schacky C. Prostaglandins Other Lipid Mediat. The Omega-3 Index as a risk factor for cardiovascular diseases. 2011 Jun 24. [Epub ahead of print]
Harris WS, Von Schacky C. The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med. 2004 Jul;39(1):212-20. [PubMed]
Harris WS, Sands SA, Windsor SL et al. Omega-3 Fatty Acids in Cardiac Biopsies From Heart Transplantation Patients. Correlation With Erythrocytes and Response to Supplementation. Circulation. 2004 Sep 7 [Epub ahead of print] [PubMed]
Hibbeln JR, Nieminen LRG, Blasbalg TL. Healthy intakes of n–3 and n–6 fatty acids: estimations considering worldwide diversity. Am J Clin Nutr 2006 83: 1483S-1493S. [Abstract] [Free Full Text]

Tohtori Tolosen kommentti

Etyyli-EPAn käyttö (1 000 mg/vrk) nostaa jo kuukaudessa seerumin, punasolujen ja sydänlihassolujen EPA-pitoisuutta yli 100 %. Kalaöjyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät tulehdusta (inflammaatiota), mikä liittyy kaikkiin kroonisiin sairauksiin, etenkin valtimoiden kovettumiseen sekä biologiseen vanhenemiseen. Vanhenemisen syynä on telomeerien kuluminen.

Kaikki kalaöljyt eivät ole puhtaita omega-3-valmisteita, vaikka etiketistä voisi niin päätellä. Peruskalaöljyissä on omega-3:a vain noin puolet ja loput ovat muita omega-6, -7- ja 9-rasvahappoja ja tyydyttyneitä rasvoja. Niinpä kuluttajan on hyvä tutkia valmisteiden rasvahappopitoisuuksia. Hyvälaatuinen ja puhdas kalaöljy on sydänpotilaalle vähintään yhtä tärkeä hoitoaine kuin lääkitys. Birminghamin ylipistoklinikan sydänläkäreiden raportin mukaan hyvin puhdistettu kalaöljy vähentää merkittävästi sydänkuoleman vaaraa. Suomen puhtain ja tehokkain kalaöljy on etyyli-EPA.

Suomalaisten lasten ja aikuisten omega-6/omega-suhde
Kalaöljyn tarve ja saanti ruoasta
Näin valitset itsellesi hyvän omega-3 -valmisteen
Kalaöljy sydämen suojana – tri Tolosen katsaus
Tulehdus kroonisten tautien aiheuttajana ja ylläpitäjänä