Kliininen kaksoissokkotutkimus: Ubikinonia diabeetikoille

Tyypin 2 diabeteksen hoito Suomessa on retuperällä. Pelkkä verensokerin seuraaminen ja kohonneen lukeman alentaminen ei riitä, sillä diabeetikon elimistössä myllertävät hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus. Ne aiheuttavat monia lisätauteja. Iranilaiset diabeteslääkärit ovat julkaisseet uuden kliinisen lumekontrolloidun kaksoissokkokokeen, joka osoittaa ubikinonin olevan hyödyllinen ravintolisä tyypin 2 diabeetikoille. Ubikinoni paransi merkitsevästi insuliiniherkkyyttä ja sokeritasapainoa sekä vähensi hapetusstressiä ja valkuaisaineiden sokeristumista (glykaatiota). Näin ubikinoni vähentää diabeteksen komplikaatioiden riskiä ja parantaa potilaan ennustetta.

Tutkimuksen valittiin 50 tyypin 2 diabeetikkoa, jotka kaltaistettiin kahteen ryhmään. Niistä toinen (n=25) sai 12 viikkoa ubikinonia 100 mg päivässä ja toinen (n=25) sai lumekapseleita. Verikokeita otettiin alussa ja 12 viikon kuluttua, ja niistä analysoitiin monia seikkoja (Glolarni ym. 2017.

Ubikinonia saaneiden potilaiden seerumin insuliinipitoisuudet alenivat merkitsevästi lähtötilanteeseen ja verrokkeihin nähden (-3,4 ± 6,8 vs +0,8 ± 6,4 µIU/mL, p = 0.02), samalla kun insuliiniresistenssi väheni (-1,0 ± 2,0 vs +0.2 ± 1.8, p = 0.03) ja ”pitkä sokeri” eli HbA1c aleni (-1,1 ± 1,0 vs –0,1 ± 0,2%, p < 0.001) samoin kuin kvantitatiivinen insuliiniherkkyysindeksi (+0,009 ± 0,01 vs –0,006 ± 0,01, p = 0.01).

Lisäksi ubikinoni alensi merkitsevästi plasman malonialdehydin (MDA) pitoisuutta (-0,6 ± 0,5 vs +0,5 ± 1,0 µmol/L, p < 0.001) ja AGE-tuotteita (Advanced Glycation Endproducts) (-316,4 ± 380,9 vs +318,6 ± 732,0 AU, p < 0.001) verrattuna lumehoitoon. [AGE-tuotteita syntyy elimistössä sokereista, rasvoista ja valkuaisaineista normaalissa aineenvaihdunnassa etenkin vanhemmiten.] Sitä vastoin ubikinoni ei vaikuttanut merkitsevästi paastoverensokeriin, veren rasvoihin tai matriksin metalloproteiini-2:een (MMP-2).


Yksinkertaistettu kaavakuva: Sokeristumista eli glykaatiota tapahtuu ulkoisesti ruoanvalmistuksessa ja sisäisesti elimistön biokemiallisissa reaktioissa. Kolajuomat, paistetut, käristetyt ja grillatut ruoat sisältävät AGE-tuotteita - niiden runsas ja toistuva nauttiminen jäykistää valtimoita. Ubikinoni ehkäisee AGE-tuotteiden syntyä elimistössä.


Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti
, että 12 viikon ubikinonihoito (100 mg/vrk) sai aikaan suotuisia muutoksia diabeetikkojen sokeriaineenvaihdunnassa, MDA:ssa ja AGE:ssa. MDA kuvastaa hapetusstressiä ja AGE elimistölle myrkyllisiä sokeristumistuotteita. Kumpikin aiheuttaa elinmuutoksia eli diabeteksen komplikaatioita. Ubikinoni siis ehkäisee niitä, päättelivät tutkijat. Tulokset vahvistavat lukuisia aikaisempia tutkimuksia samasta aiheesta. Klikkaa alla olevaan linkkiin:
Ruotsin huippusairaala: "Ubikinoni voi parantaa diabeetikon ennustetta"

Uusi, toisen iranilaisen yliopiston julkaisema 68 diabeetikkonaisen kaksoissokkotutkimus vahvisti tässä havaitut edulliset muutokset. Lisäksi kävi ilmeiseski, että ubikinoni (100 mg/vrk) lisää adiponektiiniä ja parantaa sen ja leptiinin suhdetta (A/L-suhdetta). Tämäkin tutkimus viittaa siihen että diabeetikkojen kannattaa bauttia 100 mg ubikinonia päivässä, sillä se vähentää lisätautien riskiä ja parantaa ernnustetta (Gholami ym. 2018).

Ubikinoni parantaa myös alkoholista riippumatonta rasvamaksaa, osoittaa iranilainen kliininen kaksoissokkotutkimus (Farsi ym. 2015). Tässäkin tutkimuksessa annos oli 100 mg päivässä. Alkoholista riippumaton rasvamaksa on yleinen diabeetikoilla ja ylipainoisilla ihmisillä (Suomessa sitä potee jo miljoona ihmistä). Muutkin kliiniset tutkimukset puoltavat ubikinonin nauttimista ravintolisänä tyypin 2 diabeteksen lisähoitona (Raygan ym. 2015, Zaheni ym. 2014).

Gholami M, Zarei P, Sadeghi Sedeh B, Rafiei F, Khosrowbeygi A. Effects of coenzyme Q10 supplementation on serum values of adiponectin, leptin, 8-isoprostane and malondialdehyde in women with type 2 diabetes. Gynecological Endocrinology. 2018 Jun 22:1-5. doi: 10.1080/09513590.2018.1481944.
Gholnari T, Aghadavod E, Soleimani A, et al. The Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Glucose Metabolism, Lipid Profiles, Inflammation, and Oxidative Stress in Patients With Diabetic Nephropathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Journal of American College of Nutrition. 2017 Nov 7:1-6. doi: 10.1080/07315724.2017.1386140.
Farsi F, Mohammadshahi M, Alavinejad P, et al. Functions of Coenzyme Q10 Supplementation on Liver Enzymes, Markers of Systemic Inflammation, and Adipokines in Patients Affected by Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. Journal of American College of Nutrition. 2015 Jul 9:1-8. PubMed
Raygan F, Rezavandi Z, Dadkhah Tehrani S, et al. The effects of coenzyme Q10 administration on glucose homeostasis parameters, lipid profiles, biomarkers of inflammation and oxidative stress in patients with metabolic syndrome. European Journal of Nutrition. 2015 Sep 18. [Epub ahead of print]
Zahedi H, Eghtesadi S, SeifiradS et al. Effects of CoQ10 Supplementation on Lipid Profiles and Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes: a randomized, double blind, placebo-controlled trial. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014, 13:81  doi:10.1186/s40200-014-0081-6