Maitohappobakteerit auttavat laihtumaan

Maitohappobakteerien nauttiminen ravintolisänä auttaa lihavia ihmisiä laihtumaan 3–12 viikossa, osoittaa norjalaisen Vestfold Hospital Trustin lihavuuden tutkimusyksikön julkaisema koontitutkimus. Siinä tarkasteltiin 15 erillisen kaksoissokkotutkimuksen tuloksia maitohappobakteerien käytön vaikutuksista lihavien tai ylipainoisten ihmisten painoon, painoindeksiin (BMI), kehon rasvamäärään ja rasvaprosenttiin.

Kirjallisuudesta löytyi 800 tutkimusta, joista 15 kelpuutettiin lopulliseen analyysiin. Näihin tutkimuksiin oli osallistunut 957 henkilöä (63 % naisia), joiden painoindeksi oli keskimäärin 27,6 ja jotka olivat nauttineet maitohappobakteereita ruuan lisänä 3–12 viikkoa. Tutkimusten valinta näkyy alla olevassa kuvassa.

tutkimuksen kulkukaavio

800 tutkimuksesta kelpuutettiin 15 lopulliseen analyysiin.

Maitohappobakteerit vähensivät jonkin verran painoa, painoindeksiä ja kehon rasvamäärää verrattuna lumevalmisteisiin.

Tulokset tukevat kahta aikaisempaa meta-analyysia, joissa oli päädytty samanlaisiin tuloksiin. Toisessa niistä oli annettu sekä pre- että probiootteja. Toinen käsitti 25 erillistutkimusta ja yli 1 900 lihavaa henkilöä, jotka söivät probiootteja (tai lumetta) vähintään kaksi kuukautta (Zhang ym. 2016). Tutkimukset puoltavat pre- ja probioottien käyttöä painonhallinnan tukena.

Borgeraas H, Johnson LK, Skattebu J et al. Effects of probiotics on body weight, body mass index, fat mass and fat percentage in subjects with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity Reviews 2017, doi: 10.1111/obr.12626. Free Full Text
Zhang Q, Wu Y, Fei X, Effect of probiotics on body weight and body-mass index: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2016;67, 5, 571-580 Abstract