D-vitamiinivaje altistaa lapsia tyypin 1 diabetekselle

Suomalaisilla on tyypin 1 diabeteksen maailmanennätys. Noin 40 000 lasta sairastaa tyypin 1 diabetesta. Yhtenä ilmeisenä syytekijänä on liian niukka D-vitamiinin saanti. Laaja kansainvälinen tutkimus, jonka julkaisijoina on useita suomalaisia tutkijoita, vahvistaa käsitystä, että D-vitamiinivaje heikentää immuunijärjestelmää ja altistaa tyypin 1 diabetekselle. Asiaa tutkittiin kuudessa eri keskuksessa 8 676 eurooppalaisen ja amerikkalaisen lapsen aineistossa. Tutkimuksen julkaisi Yhdysvaltain diabetesliiton tiedelehti Diabetes.

Riittävän D-vitamiinin saannin turvaaminen voi ehkäistä lasten sairastumista tyypin 1 diabetekseen, sanoi tutkimusta johtanut epidemiologian professori Jill Norris (Colorado Schollf of Public Health) Nutraingredients.comille. Hänen kansainvälinen työryhmänsä selvitti seerumin D-vitamiinin pitoisuuden ja D-vitamiinireseptorigeenien yhteyttä haiman insuliinia tuottavien Langerhansin saarekkeiden toimintaan, tarkemmin sanoen saarekkeiden autoimmuniteettiin (AI). Haiman insuliinin eritys vähenee ja lakkaa, kun elimistön immuunijärjestelmä hyökkää haiman beetasoluja vastaan ja tuhoaa niitä. Silloin ihminen tulee loppuiäkseen riippuvaiseksi insuliinipistoksista.

D-vitamiinin merkityksestä tyypin 1 diabeteksessa on taitettu peistä jo monta vuotta, toteavat tutkijat. Suomessa valtion ravitsemustoimikunnan D-vitamiinityöryhmän puheenjohtaja, professori Christel Lamberg-Allardt on lausunut julkisuudessa (mm. MTV3:ssa ja sanomalehti Pohjalaisessa), ettei D-vitamiinilla ole mitään tekemistä diabeteksen kanssa. Uusi tutkimus osoittaa hänen olleen perusteellisesti väärässä. Tulokset näet osoittavat, että seerumin suuri D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) vähentää diabetekselle alttiiden lasten AI-riskiä.

Tutkimus on osa laajaa kansainvälistä TEDDY-hanketta (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young), jota Yhdysvaltain terveysvirasto johtaa ja rahoittaa. Tavoitteena on etsiä ja löytää tekijöitä, joilla voidaan vähentää lasten sairastumista diabetekseen. Tähän tutkimukseen valittiin 8 676 lasta, joilla oli perinnöllisistä syistä suurentunut riski sairastua diabetekseen. Heistä otettiin vauvaiästä alkaen 3–6 kuukauden välein verinäytteitä, joista tutkittiin mahdollista AI:tä ja analysoitiin S-D-25-pitoisuus.

AI todettiin 376 lapsella, ja kullekin hestä valittiin kolme verrokkia, yhteensä 1 041 lasta, joilla ei ollut AI:ta. AI-lasten S-D-25 oli verrokkeja pienempi, ja lisäksi heillä oli muutos D-vitamiinireseptorigeenissä.

Tämä on maailman ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa suurempien S-D-25-lukemien liittyvän pienempään perinnölliseen AI-riskiin, kirjoittavat tutkijat. Jokainen 5 nmolin/l lisäys vähensi merkitsevästi AI-riskiä. He haluavat selvittää jatkossa, voiko D-vitamiinin anto ravintolisänä ehkäistä AI-vauriota ja tyypin 1 diabetesta.

Jill M. Norris, Hye-Seung Lee, Brittni Frederiksen, Iris Erlund, Ulla Uusitalo, Jimin Yang, Åke Lernmark, Olli Simell, Jorma Toppari, Marian Rewers, Anette-G. Ziegler, Jin-Xiong She, Suna Onengut-Gumuscu, Wei-Min Chen, Stephen S. Rich, Jouko Sundvall, Beena Akolkar, Jeffrey Krischer, Suvi M. Virtanen, William Hagopian and for the TEDDY Study Group. Plasma 25-Hydroxyvitamin D Concentration and Risk of Islet Autoimmunity. Diabetes 2017 Oct; db170802. https://doi.org/10.2337/db17-0802

Tohtori Tolosen kommentti

Uusien tyypin 1 tapausten määrä suureni jyrkästi joka kerta sen jälkeen, kun D-vitamiinin saantisuositusta pienennettiin arkkiatri Arvo Ylpön vuonna 1925 antamasta suosituksesta 112,5 mikrogrammaa (µg) päivää kohti. Nykyinen suositus on vain 10 µg/vrk. Syytä suosituksen pientämiseen ei tiedetä. Ainakaan se ei johdu mistään haittavaikutuksista. Liian pienen suosituksen takana on Valtion ravitsemusneuvottelukunta.Diabetes ja lasten D-vitamiinin saantisuositus

Lähde: Elina Hyppönen ym. Lancet.

"Suomen paras D-vitamiiniasiantuntija" professori Christel Lamberg-Allardtvaltion ravitsemusneuvottelukunnan D-vitamiinityöryhmän puheenjohtajapelottelee tiedotusvälineissä, että yli 50 µg/vrk muka aiheuttaa myrkytyksen ja että 50 nmol/l riittää kaikille (vaikka itse kirjoitti jo vuonna 2008 tiedelehdessä, että diabeetikkolasten S-D-25-lukeman tulee olla 160 nmol/l). Hän väittää, ettei D-vitamiinia tarvitse ottaa lainkaan ruoan lisänä. Lapset saavat mieluummin sairastua diabetekseen kuin ottaa D-vitamiinia!

THL:n julkaisema uusi FINNRISKI-tutkimus osoittaa, että suomalaisten D-vitamiinin saanti on edelleen liian vähäistä.