Maailman Terveysjärjestön WHO:n meta-analyysi ja kirjallisuuskatsaus omega-3-rasvahapoista

Maailman terveysjärjestö on julkaissut kattavat meta-analyysit ja kirjallisuuskatsaukset ajassa etenevistä (prospektiivisista) tutkimuksista vuodesta 1947 toukokuuhun 2017, joissa on selvitetty kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutuksia aikuisten kokonaiskuolleisuuteen, sydän- ja verisuoniterveyteen, rintasyöpään, mielenterveyteen, haavaiseen paksusuolen tulehdukseen ja tyypin 2 diabetekseen. Tulokset kumoavat julkisuudessa esitettyjä vähätteleviä lausuntoja kalaöljyn terveysvaikutuksista.

Tulokset pähkinänkuoressa:

Omega-3-rasvahappojen runsas saanti ruuasta vähentää

 1. 7 % sydän- ja verisuonitauteja (8 tutkimusta, 314 786 henkilöä)
 2. 26 % kuolemaan johtavia sepelvaltimotaudista johtuvia sydänkohtauksia (fataaleja infarkteja) (6 tutkimusta, 249 756 henkilöä)
 3. 32 % äkillisiä sydänkuolemia (3 tutkimusta, 191 531 henkilöä)
 4. 57 % sydäninfarktin riskiä (1 tutkimus, 41 578 henkilöä)
 5. 18 % kuolemaan johtavia aivohalvauksia (1 tutkimus, 60 298 henkilöä)
 6. 21 % ikääntyvien ihmisten kognitiivisten taitojen heikkenemistä (1 tutkimus, 4 809 henkilöä).

  Alla esimerkki omega-3-rasvahappojen annos-vaste-suhteesta. Vaakasuora viiva kuvaa sitä, ettei riski pienene eikä suurene. Aleneva yhtenäinen viiva kuvaa riskin pienenemistä päiväannoksen suuretessa.

  WHO-analyysi
  Grafiikka osoittaa, että omega-3:n päivittäisellä annoksella on valtava merkitys sydänkohtausten riskin vähentämisessä. Riski pienenee merkitsevästi, kun päiväannos ylittää 1 750 mg, kuten esimerkiksi japanilaisessa JELIS-tutkimuksessa, jossa E-EPAn annos oli 1 800 mg/vrk. Näin suurta päiväannos on käytännössä mahdoton saada tavallisesta ruokavaliosta ja perinteisistä kalaöljyvalmisteista (joissa on vain 30 % omega-3:a).

Omega-3-rasvahappojen runsas nauttiminen (ravintolisänä) vähentää*

 1. 7 % kokonaiskuolleisuutta (9 tutkimusta, 485 078 henkilöä)
 2. 11 % fataaleja sydän- ja verisuonitauteja (10 tutkimusta, 470 113 henkilöä)
 3. 19 % fataaleja sepelvaltimotauteja (10 tutkimusta, 340 586 henkilöä)
 4. 57 % fataalin sydän- ja verisuonitaudin riskiä (1 tutkimus, 18 244 henkilöä)
 5. 61 % aivoverenvuodosta johtuvia aivohalvauksia (2 tutkimusta, 20 069 henkilöä)
 6. 28 % haavaisen paksusuolitulehduksen riskiä (1 tutkimus, 170 805 henkilöä).
  *prosenttiluvut ovat eri tutkimuksista – joissa on annettu eri vahvuisia kalaöljyävalmisteita erilaisina päiväannoksina – yhdistettyjä  keskiarvoja. Uusilla väkevöidyillä, puhdistetuilla valmisteilla saadaan parempi vaikutus, kun valmisteet sisältävät enemmän omega-3-rasvahappoja, ja niiden päivannos on suuri (ks yllä oleva grafiikka).
  World Health Organization: Effects of polyunsaturated fatty acids intake and risk of all-cause mortality, cardiovascular disease, breast cancer, mental health, and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. 2017 Free Full Text 181 kirjallisuusviitetä.

WHO:n raportti tukee mm. hollantilaisen Wageningenin yliopiston yli 20 000 henkilön 11-vuotista seurantatutkimusta vuodelta 2010, jossa  runsas kalaöljyn nauttiminen puolitti sydänkuoleman riskin.