Omega-3:n oletettu ja todellinen saanti ovat ristiriidassa

Suuri osa ihmisistä uskoo syövänsä niin terveellisesti, ettei ravintolisiä tarvita. Ravitsemustieteilijät ja -terapeutit pönkittävät tätä käsitystä, joka koskee myös kalaöljyä. Totuus on kuitenkin toisenlainen, osoittaa Saksassa ja Yhdysvalloissa tehty 200 henkilön tutkimus, jossa mitattiin punasolujen omega-3-indeksi (O3-I). Sitä verrattiin ihmisten käsityksiin omega-3-rasvahappojen saannistaan. Tulosten mukaan 99 prosentilla tutkituista käsitykset olivat virheellisiä: heillä oli liian pieni omega-3-indeksi sydäntautien ehkäisyn kannalta.

Saksalaiset ja amerikkalaiset kardiologit ja ravitsemustieteilijät mittasivat 200 aikuisen (18–80 v) O3-I:n ja selvittivät heidän käsityksiään ruokavalionsa terveellisyydestä. Yli puolet tutkituista tiesi, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat hyödyksi sydämen ja aivojen terveydelle (ks artikkelin kuva 1). Saksalaisista 26 % ja amerikkalaisista vain 10 % uskoi tarvitsevansa kalaöljyvalmisteita ravintolisinä.

Omega-3-indeksejä

Grafiikka: A Amerikalaisten ja B saksalaisten omega-3-indeksien jakaumat. Suurin osa tuloksista oli huonoja tai keskinkertaisia. Hyviä, vähintään 8 %:n indeksejä oli vain muutamia.Lähde. Thuppal ym. 2017.

 O3-1:n mittaukset osoittivat, etteivät ihmiset olleet osanneet syödä riittävästi omega-3-rasvahappoja. Amerikkalaisten O3-1 oli keskimäärin 4,3 % ja saksalaisten 5,5 %, kun sydäntä suojaava lukema on yli 8–11 % tai yli. Yksilöiden väliset erot olivat suuria. Katso eri henkilöiden O3-I:n jakaumat eri luokkiin artikkelin kuvasta 2. Omega-3-indeksien perusteella 99 prosentilla tutkituista henkilöistä oli suurentunut sydäntaudin riski. Suuren riskin kategoriaan sijoittui 40 % amerikkalaisista ja 10 % saksalaisista. Keskisuuren riskin luokkaan kuului noin kolmannes tutkituista, 30 % amerikkalaisista ja 27 % saksalaisista, vaikka he olivat kuvitelleet syövänsä riittävästi omega-3-rasvahappoja.

Omega-3-indeksi riskialueet

Kuva osoittaa sydän- ja verisuonitaudin riskialueet omega-3-indeksin suhteen. Alle 4 % merkitsee suurta ja yli 8 % pientä riskiä. Japanilaisten omega-3-indeksi on paljon suurempi kuin eurooppalaisten ja amerikkalaisten. Japanissa 90 % väestöstä syö kalaa vähintään kerran viikossa; keskimääräinen saanti siellä on 85 g/vrk, mikä antaa noin 900 mg omega-3-rasvahappoja. RBC = Red Blood Cell eli punasolu.

Tutkijoiden päätelmät: Ihmiset tunsivat omega-3:n lähteet ravinnossa ja he olivat tietoisia omega-3:n hyödyllisyydestä, mutta siitä huolimatta aniharvat söivät niitä kylliksi niin että omega-3-indeksi oli riittävän suuri (8–11 %) antaakseen suojaa sydän- ja verisuonitaudeilta. Tämä ristiriita ruokavalion oletetun ja todellisen terveellisyyden välillä estää useimpia ihmisiä saamasta ihanteellista määrää kalaöljyn omega-3-rasvahappoja.

Ristiriitaa lisäävät myös viranomaisten ja ravitsemustieteilijöiden ja jopa lääkäreiden julkisuudessa esittämät virheelliset väitteet, joiden mukaan kalaöljyä ei tarvitsisi nauttia ruuan lisänä. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä

Thuppal SV, von Schacky C, Harris WS, Sherif KD, Denby N, Steinbaum SR, Haycock B, Bailey RL.Discrepancy between Knowledge and Perceptions of Dietary Omega-3 Fatty Acid Intake Compared with the Omega-3 Index. Nutrients. 2017 Aug 24;9(9). pii: E930. doi: 10.3390/nu9090930. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Alla oleva kuva osoittaa yli 23 000 euroopplaisen omega-3-indeksin jakauman suhteessa ihannearvoon (Zahlbereich 8–11 %). Vain joka viides oli tavoitetasossa.

eurooppalaisten omega-3-indeksit

Omega-3-Indeksit 23.615 eurooppalaisen henkilön punasoluista (Omegametrix, Martinsried, Deutschland).  <2 %:lla ei mitattavissa, muutamalla yksilöllä >20 %. n (< 8 %) = 17.984 (76,15 %); Tavoitetasossa (Ziehlbereich) oli 4831 henkilöä (20,45 %); yli 11 % oli 799:lla (3,38 %). Tästä nähdään, että valtaosalla eurooppalaisista on liian pieni omega-3-indeksi. Lähde v. Schacky 2019, 2020.

von Schacky C. Omega-3 index in 2018/19 [published online ahead of print, 2020 May 11]. Proceedings of Nutritional Society. 2020;1‐7. doi:10.1017/S0029665120006989 Free Full Text

Suomessa on sama tilanne: omega-3:n kuviteltu saanti ei vastaa todellisuutta. Suomalaiset saavat  nimittäin 80 % omega-3:staan ALA:na kasveista (rypsistä) valmistetuista levitteistä ja vain 20 % kalasta. ALA (alfalinoleenihappo) on toki omega-3:a, mutta toimiakseen elimistössä sen on ensin muututtava EPAksi ja DHA:ksi. Muuntuminen on heikkoa, vain 5–10 prosentin luokkaa. Lue lisää alla olevasta linkistä.

D-vitamiinin suhteen vallitsee vastaava tilanne: Suuri osa ihmisistä kuvittelee saavansa sitä riittävästi, mutta verikokeet osoittavat muuta. Seerumin ihanteellinen S-D-25:n pitoisuus on 125–150 nmol/l. Se antaa suojaa infektioita, autoimmuunitauteja (allergiat, astma, MS, psoriaasi, reuma ym.), luukatoa, sydäntauteja, syöpää ja muita sairauksia vastaan ja hillitsee niiden kulkua.

punasolun kalvon rasvahappoja

Kuva: Punasolun kalvoilla on monenlaisia rasvahappoja, jotka ovat kiinni fosfolipidipallukassa. Vastakkain olevat fosfolipidit rasvahappoineen muodostavat solun kalvon. Mitä enemmän kalvolla on omega-3-rasvahappoja suhteessa muihin rasvahappoihin, sitä pienempi on sairastumisen ja ennenaikaisen kuoleman riski.

Punasolujen omega-3-rasvahappojen riittävä määrä (O3-I) on välttämätön myös lapsen ja nuoren normaalille fyysisille ja psyykkiselle kehitykselle (Parks ym. 2017). Erilaisissa mielenterveyden häiriöissä vallitsee usein omega-3:n vaje, joka olisi helppo ehkäistä ja korjata tehokkailla kalaöljyvalmisteilla. Ranskalaisen Lyonin yliopistosairaalan geriatrien julkaisema tutkimus vahvistaa, että veren vähäiset EPA- ja DHA-pitoisuudet liittyvät ikääntyvien ihmisten kognitiivisten taitojen heikkenemiseen (Haution-Bitker ym. 2018). Tulokset puoltavat väkevöidyn kalaöljyn käyttöä ikäihmisten ravintolisänä.

Parks CA, Brett NR, Agellon S, Lavery P, Vanstone CA, Maguire JL, Rauch F, Weiler HA. DHA and EPA in red blood cell membranes are associated with dietary intakes of omega-3-rich fish in healthy children. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2017 Sep;124:11-16. doi: 10.1016/j.plefa.2017.08.003.

Haution-Bitker M, Gilbert T, Vignoles A,  Associations between Plasmatic Polyunsaturated Fatty Acids Concentrations and Cognitive Status and Decline in Neurocognitive Disorders. Journal of Nutrition, Health and Aging. 2018;22(6):718-725. doi: 10.1007/s12603-018-1010-z.