Sydämen vajaatoiminta ja D-vitamiinivaje

Kaksi kolmannesta brasilialaisista yli 60-vuotiaista sydänpotilaista potee D-vitamiinin puutetta (S-D-25 < 75 nmol/l), ilmenee sydänlääkäreiden julkaisemasta kliinisestä tutkimuksesta. Potilaat asuivat lähellä päiväntasaajaa trooppisella alueella, jossa aurinko paistaa lähes joka päivä ympäri vuoden. D-vitamiinin puute olisi helppo ehkäistä ja korjata nauttimalla ruoan lisänä riittävästi D-vitamiinia.

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on vahva näyttö siitä, että D-vitamiinilla on tärkeä merkitys sydämen normaalille toiminnalle, ja että D-vitamiinivaje altistaa sepelvaltimotaudille, sydämen vajaatoiminnalle ja muille sydän- ja verisuonitaudeille. Asiasta saatiin uutta tietoa brasilialaisen Federal University of Pernambuco (UFPE) -yliopiston sydäntautiklinikan huolellisesti tehdystä kliinisestä tutkimuksesta.

Aineistona oli 137 yli 60-vuotiasta potilasta, joita oli hoidettu sydänklinikassa elokuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana. Potilaista 91,2 prosentilla oli verenpainetauti, 35 prosentilla sepelvaltimotauti, 27,7 prosentilla rytmihäiriö ja vasemman kammion laajentuma (Taulukko 2). Artikkelin taulukko 1 näyttää potilaiden sosiodemograafiset tiedot. Useimmat olivat ylipainoisia tai lihavia, monilla oli veren rasvahäiriö ja kohonnut verenpaine, jotka luonnehtivat metabolista oireyhtymää. Testosteronivajetta eli andropaussia todettiin 73 prosentilla miehistä.

Potilaiden seerumista mitatiin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) ja terveydentilaa selvitettiin myös tekemällä ekkokardiografia (sydämen kaikuluotaustutkimus), Mini-Mental State Examination, the Geriatric Depression Scale ja Health ABC scale, jolla arvioidaan sydämen vajaatoimintaa (Figure 2). 22,6 prosentilla katsottiin olevan dementiaa ja 31,4 %:lla eriasteista masentuneisuutta.

Normaalina D-vitamiinipitoisuutena pidettiin ≥75 nmol/l. Sen alle jäi 65 % potilaista, huolimatta asuinalueen aurinkoisesta trooppisesta ilmastosta. [Tämäkin tulos osoittaa, että on täyttä pötyä väittää, että 15-20 minuuttia päivittäin aurinkoa kasvoille ja käsivarsille antaisi riittävästi D-vitamiinia Suomessa.]

D-vitamiinivaje ja sydämen vajaatoiminta

Kuva: Vain joka kolmannella brasilialaisella sydänpotilaalla on veressään riittävästi D-vitamiinia (S-D-25 75 nmol/l). Kaksi kolmannesta (65 %) potee hypovitaminoosia eli vajetta, josta 38 % on lievää (insufficiency) ja 62 % vakavaa (deficiency). Mitä suurempi vaje, sitä vakavampi sydämen vajaatoiminta.

D-vitamiinivajetta potevista 78,7 prosentilla oli 12-kertaisesti suurentunut sydämen vajaatoiminnan riski verrattuna potilaisiin, joiden S-D-25 oli yli 75 nmol/l. Miehillä riski oli 15,3 kertaa suurempi kuin naisilla. Lihavien riski oli nelinkertainen normaalipainoisiin nähden. Rytmihäiriöistä kärsivillä riski oli 3,6 kertainen muihin verrattuna. Ylipaino ja lihavuus siis liittyivät sydämen vajaatoimintaan. Samoin lihavuus liittyi D-vitamiinivajeeseen, mikä on osoitettu monissa aikaisemmissakin tutkimuksissa. Rasvaliukoisena D-vitamiini kiinnittyy rasvakudokseen, eikä sitä riitä paljoa vereen kiertämään. Näin ollen D-vitamiinivaje liittyy sydämen vajaatoimintaan. D-vitamiinivaje liittyi myös sydämen vasemman kammion vajaatoimintaan, mikä näkyi kaikuluotauksessa. Vajaatoiminta oli monilla subkliinistä eli piilevää, eivätkä potilaat olleet siitä tietoisia.

Yli puolella potilaista oli sydämen vajaatoiminnan riski, joka liittyi voimakkaasti D-vitamiinivajeeseen, ylipainoon, lihavuuteen, rytmihäiriöihin ja miessukupuoleen. Mitä pienempi seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli, sitä vakavampi oli sydämen vajaatoiminta ja sydänkuoleman riski, kirjoittavat sydänlääkärit. Tutkimus todisti, että D-vitamiinivajetta esiintyy lähellä päiväntasaajaa aurinkoisessa Brasiliassa ja se lisää ikääntyvien ihmisen riskiä sairastua sydämen vajaatoimintaan, päättelevät kardiologit.  Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tutkimuksen tekivät seuraavat tutkimuslaitokset:

  1. Post-graduate Program in Neuropsychiatry, Federal University of Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife-PE, Brazil.
  2. Department of Cardiology-Hospital das Clínicas, Federal University of Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife-PE, Brazil.
  3. Department of Speech and Hearing Therapy, Federal University of Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego,1235, Cidade Universitária, Recife-PE, Brazil.
  4. Post-graduate Program in Therapeutic Innovation, Federal University of Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife-PE, Brazil.
  5. Department of Infectology-Hospital das Clínicas, Federal University of Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego,1235, Cidade Universitária, Recife-PE, Brazil.
Porto CM Silva VL, da Luz JS, et al. Association between vitamin D deficiency and heart failure risk in the elderly. ESC Heart Failure. 2017 Aug 17. doi: 10.1002/ehf2.12198. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

D-vitamiini ehkäisee sydän- ja muita kuolemia, osoitti vuonna 2012 julkaistu suuri eurooppalainen LURIC-tutkimus. Mitä suurempi seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on, sitä pienempi on kuoleman riski. S-D-25:n tulisi olla 125–150 nmol/l, mikä Suomessa edellyttää vähintään 100 µg:n päivittäistä saantia. Eli 10 kertaa viranomaissuositusta enemmän. Tutkimusten mukaan myös ubikinoni ehkäisee ja hoitaa sydämen vajaatoimintaa.