Kalan ja kalaöljyn syönti vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä

Kalaruoan terveellisyydestä vallitsee yksimielisyys, mutta kalaöljyn käytöstä ravintolisänä on esitetty ristiriitaisia käsityksiä. Suomessa erityisesti kuopiolaiset ravitsemustieteilijät ovat vähätelleet julkisuudessa kalaöljyn hyötyjä ja jopa pelotelleet sen olevan terveydelle vaarallista. Nyt 23 itsenäistä, ajassa etenevää erillistutkimusta ja yli miljoona ihmistä käsittävä kirjallisuuskatsaus ja koontitutkimus (meta-analyysi) vahvistaa, että kalaöljyn nauttiminen pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Mitä suurempi päiväannos, sitä parempi teho. Uusi amerikkalainen kirjallisuuskatsaus vahvistaa, että kalaöljy nauttiminen ruoan lisänä vähentää sydänkuolleisuutta 8 %. Tulokset kumoavat mm. kuopiolaisten ravitsemustieteilijöiden esittämiä asenteellisia ja virheellisiä väitteitä.

Analyysiin valittiin 23 ennen maaliskuuta 2017 julkaistua satunnaistettua erillistutkimusta, joihin oli osallistunut yli miljoona henkilöä (ks. kuvio 1). Heistä oli kuollut seurantojen aikana 79 276 ihmistä. Kaksitoista tutkimusta oli tehty Yhdysvalloissa, 6 Euroopassa ja 5 Aasiassa. 22 tutkimuksessa selvitettiin 985 126 osallistujan kalaruuan syöntiä ja verrattiin sitä kuolleisuuteen. Yli kolme kertaa viikossa kalaa syöneiden kuolemanriski oli kuusi prosenttia muita pienempi. Kalan syöntimäärät luokiteltiin kolmeen ryhmään: alle 1 kerta viikossa, 1–3 kertaa viikossa ja yli 3 kertaa viikossa. 150 grammaa päivää kohti syöneillä oli pienin kuolemanriski (artikkelin kuvio 3). Kalaruoan syönnin annos-vaste-suhde päti vain USA:ssa ja Aasiassa, mutta ei Euroopassa julkaistuissa tutkimuksissa.

Kuudessa tutkimuksessa 430 579 ihmistä oli saanut kalaöljyä ruuan lisänä. Näissä tutkimuksissa oli seurannan kuluessa kuollut yhteensä  26 093 henkilöä. Kalaöljyä eniten syöneiden kuolemanriski oli 14 % pienempi kuin vähän syöneiden. Annos-vaste-analyysi voitiin tehdä 323 827 osallistujasta ja 20 454 kuolemantapauksesta. Tulos osoitti, että jokainen 200 mg:n päiväannoksen lisäys vähensi kuolemanriskiä seitsemän prosenttia. Siis, mitä suurempi kalaöljyn päiväannos oli, sitä parempi oli sen teho.

Kalaöljytutkimus

Kuvio 1. kertoo kuinka analyysiin valittiin 23 tutkimusta, joissa oli selvitetty kalaruoan ja kalaöljyvalmisteiden merkitystä kokonaiskuolleisuuteen. Lopulliseen kvantitatiiviseen analyysiin kelpuutettiin 23 tutkimusta. Meta-analyysin katsotaan antavan yksittäisiä tutkimuksia luotettavamman kuvan tutkittavasta asiasta, tässä tapauksessa ennenaikaisen kuoleman riskistä.

Johtopäätökset: Sekä runsas kalaruuan syönti että kalaöljyn nauttiminen ravintolisänä korreloivat käänteisesti kokonaiskuolleisuuteen. Havainnolla voi olla suuri merkitys kansanterveydelle, päättelevät tutkijat. Julkaisun voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Meta-analyysin tekivät seuraavat tutkimuslaitokset Kiinassa ja Isossa-Britanniassa:

1. Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, Hangzhou, China.
2. MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge, Cambridge, UK.
3. Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, Hangzhou, China. Email: duoli@zju.edu.cn; duoli@qdu.edu.cn.
4. Institute of Nutrition and Health, Qingdao University, Qingdao, China.
Wan Y, Zheng J, Wang F, Li D. Fish, long chain omega-3 polyunsaturated fatty acids consumption, and risk of all-cause mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis from 23 independent prospective cohort studies. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2017;26(5):939-956. doi: 10.6133/apjcn.072017.01. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Kalaöljyn käyttö ravintolisänä vähentää sydänkuolemia, osoittaa uusi amerikkalainen kirjallisuuskatsaus (Maki ym. 2017), jossa analysoitiin 14 erillistutkimusta ja yli 36 000 potilasta. Keskimäärin kalaöljyn syönti vähensi sydänkuolemia kahdeksan prosenttia, mutta 17 % niillä, joiden troglyseridit tai LDLkolesteroli olivat koholla. Analyysin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Maki KC, Palacios OM, Bell M, Toth PP. Use of supplemental long-chain omega-3 fatty acids and risk for cardiac death: An updated meta-analysis and review of research gaps. Journal of Clinical Lipidology. 2017 Aug 2. pii: S1933-2874(17)30395-1. doi: 10.1016/j.jacl.2017.07.010. Free Full Text

Meta-analyysit tukevat myös Frost & Sullivanin raporttia (2016), jonka mukaan kalaöljyn käyttö kaikkien yli 55-vuotiaiden keskuudessa säästäisi terveydenhuollon kustannuksissa EU:ssa viidessä vuodessa 1.328 miljardia euroa eli 34 637 euroa sydänkohtausta kohti. Lue koko raportti alla olevasta linkistä.
Healthcare Cost Savings of Omega 3 Food Supplements in the European Union

Espanjalaiset tutkijat selostavat erinomaisessa kirjallisuuskatsauksessaan kalaöljyn omega-3-rasvahappojen "omics"-vaikutuksia elimistössä. Ne selittävät uudella tavalla, kuinka omega-3:t ehkäisevät ja hillitsevät sydän- ja verisuonitauteja, insuliiniristestenssiä, tyypin 2 diabetesta, metabolista oireyhtymää ym. kroonisia sairauksia (Méndex ym. 2017). Artikkelin voi lukea maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Méndez L, Dasilva G, Taltavull N, Romeu M, Medina I. Marine Lipids on Cardiovascular Diseases and Other Chronic Diseases Induced by Diet: An Insight Provided by Proteomics and Lipidomics. Marine Drugs. 2017 Aug 18;15(8). pii: E258. doi: 10.3390/md15080258. Review.