Magnesium alentaa riski-ihmisten kohonnutta verenpainetta

Magnesiumin nauttiminen ravintolisänä alentaa merkitsevästi kohonnutta verenpainetta henkilöillä, jotka potevat insuliiniresistenssiä, esidiabetesta tai muita kroonisia tarttumattomia sairauksia, osoittaa amerikkalaisten ja israelilaisten tiedemiesten yhdessä julkaisema meta-analyysi eli koontitutkimus. Sen mukaan magnesiumia kannattaa syödä ravintolisänä etenkin, jos kuuluu riskiryhmään tai on jo sairastunut. Meta-analyysin julkaisi maailman johtava ravitsemuslääketieteen lehti American Journal of Clinical Nutrition.

Meta-analysiin kelpuutettiin 11 kaksoissokkotutkimusta, joihin oli osallistunut 543 henkilöä. Heille oli annettu joko magnesiumia tai lumetta keskimäärin 3,6 kuukautta (vaihteluväli 1–6 kk). Magnesiumin päiväannos oli 365–450 mg/vrk elementaalisena magnesiumina. Kaikkien osallistujien verenpaine oli mitattu ennen vaikutusjakson alkua ja sen lopussa.

Magnesiumin nauttiminen alensi merkitsevästi sekä systolista että diastolista verenpainetta alkulukemiin ja verrokkeihin nähden. Systolinen verenpaine aleni magnesiumilla keskimäärin 4,18 mmHg ja diastolinen 2,27 mmHg. Magnesiumilla voi olla synerginen yhteisvaikutus verenpainelääkeiden kanssa, kirjoittavat tutkijat.

Johtopäätökset: Magnesium alentaa verenpainetta henkilöillä, joilla on insuliiniresistenssi, esidiabetes tai muu ei-tarttuva pitkäaikaissairaus. Tutkijat suosittelevat magnesiumin käyttöä ravintolisänä näissä tiloissa, sillä magnesiumilla on "suuri kliininen merkitys". Magnesium voi vähentää aivohalvausten määrää 6–12 %, kirjoitavat tutkijat. Määrä on huomattava, sillä noin 18 000 suomalaistakin saa tänäkin vuonna aivohalvauksen. Monella tauti uusiutuu myöhemmin. Magnesiumin piilevä puute on yleinen väestössä, mutta vaje on helppo korjata edullisesti.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat yhdessä seuraavat tutkimuslaitokset:

  1. Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Indiana University, Bloomington, IN;
  2. Department of Epidemiology, Richard M Fairbanks School of Public Health, Indiana University, Indianapolis, IN;
  3. Research and Science Information Outreach, Center for Magnesium Education and Research, Pahoa, HI; and
  4. Leviev Heart Center, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer and the Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Magnesium pills may improve blood pressure in at risk populations. Nutraingredients.com 27.7.2017

Dibaba DT, Xun P, Song Y, Rosanoff A, Shechter M, He K. The effect of magnesium supplementation on blood pressure in individuals with insulin resistance, prediabetes, or noncommunicable chronic diseases: a meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition. 2017 Jul 19. pii: ajcn155291. doi: 10.3945/ajcn.117.155291.

Tohtori Tolosen kommentti

Tämäkin tutkimus saattaa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin noloon asemaan, sillä Duodecim on vähätellyt ja ivannut vuosikausia ravintolisien käyttöä "uskomushoidoksi". Tällaisen disinformaation levittäminen lääkärikunnalle on vähentänyt lääkäreiden kiinnostusta ravintolisillä tehtyihin päteviin tutkimuksiin ja yksittäisten kuluttajien positiivisiin kokemuksiin. Lääkäreiden kielteisen asenteen johdosta potilaat eivät uskalla edes kertoa lääkärille käyttämistään ravintolisistä.