Berberiinivalmiste korjaa veren rasvahäiriöitä

Italiassa käytetään ja tutkitaan berberiiniä vilkkaasti. Uusi kliininen kaksoissokkotutkimus vahvistaa, että berberiiniä, punariisiä, kitosaania ja ubikinonia sisältävä ravintolisä korjaa 12 viikossa veren rasvahäiriön. Berberiinillä voi korvata synteettiset kolesterolilääkkeet statiinit, jotka aiheuttavat paljon ikäviä sivuvaikutuksia.

Tutkimuksessa testattiin 12 viikon ajan valmistetta, joka sisälsi 200 mg berberiiniä, 3 mg monakliinia K:ta (punariisin aktiivinen ainesosa), 10 mg kitosaania ja 10 mg ubikinonia (CoQ10). Alunperin 41 koehenkilöstä valittiin 30, jotka saivat tutkittavaa aktiivivalmistetta ja yhdeksän, jotka saivat samannäköistä lumetta. Näin lopulliseen analyysiin tuli 39 henkilöä, keski-ikä 52 ± 11 vuotta ja painoindeksi 27 ± 4 kg/m2. Vähän yli puolet (54 %) tutkituista oli naisia. Koehenkilöiden non-HDL-kolesterolin pitoisuus oli keskimäärin 4,4 mmol/l. Se lasketaan vähentämällä kokonaiskolesterolista HDL:n pitoisuus. Alla oleva kaavio kertoo tutkimuksen kulusta. Randomized = satunnaistettiin.

BBR-tutkimus

Koehenkilöistä mitattiin alussa, 4 ja 12 viikon kuluttua suuri määrä muuttujia (taulukko 1), mm. veren rasvoja, tulehdussytokiineja, suolistohormoneja, PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) sekä endoteliaalisten progenitorisolujen (EPC) määrä. EPC kuvastaa valtimoiden seinämien vaurioita ja alkavaa sepelvaltimotautia. Alussa ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Aktiivivalmiste alensi lumehoitoon verrattuna merkitsevästi kohonnutta non-HDL-kolesterolia 15 % (−30 ± 20 mg/dl, p = 0,012), LDL-kolesterolia 17,5 % (−31 ± 18 mg/dl, p = 0,011) ja apolipoproteiini (Apo) B:tä (−14 ± 12 mg/dl, p = 0,030). Nämä muutokset ilmenivät jo kuukauden kuluessa. HDL-kolesterolissa, triglyserideissä, paastoverensokerissa, HbA1c:ssä, vyötärön ympärysmitassa, painoindeksissä, tulehdussytokiineissä, hormoneissa, PCSK9:ssa ja EPC:ssä ei havaittu muutoksia kummassakaan ryhmässä (taulukko 2). Vaikutusjakson aikana aktiiviainetta saaneessa ryhmässä ilmeni kolme [ravintolisästä riippumatonta] sairaustapausta (kaaviossa SAE, serious adverse effect), joiden osalta koe keskeytyi: yksi  sairastui Epstein Barr -virusinfektion aiheuttaman sydänlihastulehdukseen (myokardiittiin), yksi ohutsuolen tulehdukseen (duodeniittiin) ja yhdellä havaittiin kovan fyysisen treenauksen jälkeinen oireeton kreatiinifosfokinaasin suureneminen, joka vaati sairaalahoitoa.

"Testattu ravintolisä voi olla potentiaalinen hoitoaine veren rasvahäiriöistä kärsivien potilaiden [sydän- ja valtimotautien] primaariehkäisyssä", päättelevät tutkijat. Raportin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Spigoni V, Aldigeri R, Antonini M,  et al. Effects of a New Nutraceutical Formulation (Berberine, Red Yeast Rice and Chitosan) on Non-HDL Cholesterol Levels in Individuals with Dyslipidemia: Results from a Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Study. International Journal of Molecular Sciences. 2017 Jul 12;18(7). pii: E1498. doi: 10.3390/ijms18071498.


Tohtori Tolosen kommentti

Myös E-EPA-kalaöljy korjaa tehokkaasti ja turvallisesti veren rasvahäiriöitä, osoittavat suuret kliiniset ANCHOR- ja MARINE -tutkimukset (lue lisää alla olevasta linkistä). Berberiinin ja E-EPA:n yhtaikainen käyttö antaa vielä paremmin hoitotuloksen kuin kumpikaan yksinään.
E-EPA korjaa veren rasvahäiriötä