Koontitutkimus: Kalaöljy parantaa insuliiniherkkyyttä metabolisessa oireyhtymässä

“Resistenssi” tarkoittaa vastustamista. Insuliiniresistenssi merkitsee sitä, että elimistö vastustaa insuliinin vaikutusta verensokerin tasapainottamisessa. Insuliiniherkkyys on siis heikentynyt. Insuliiniresistenssi kuuluu tyypin 2 diabeteksen, Alzheimerin taudin ja muidenkin ikääntymiseen liittyvien sairauksien syytekijöihin. Sen tähden insuliiniresistenssin ehkäisy ja hoito ovat ensiarvoisen tärkeitä terveyden vaalimisessa. Kalaöljy lisää metabolista oireyhtymää potevien ihmisten insuliiniherkkyyttä, vahvistaa 17 satunnaistetun kaksoissokkotutkimuksen ja 672 henkilön meta-analyysi eli koontitutkimus. Se puoltaa kalaöljyn käyttöä metabolisen oireyhtymän ehkäisyssä ja hoidossa.

Kalaöljyn käyttö ravintolisänä ehkäisee ja parantaa metabolista oireyhtymää, sydän- ja verisuonitauteja, tyypin 2 diabetesta ja monia syöpätauteja, kirjoittavat meta-analyysin tekijät. Kalaöljyn vaikutuksesta insuliiniherkkyyteen ja -resistenssiin on kiistelty pitkään,  joten tutkijat päättivät analysoida aiheesta julkaistut pätevät tutkimukset ja vetää niistä johtopäätökset. Toisin sanoen, onko kalaöljyn käytöstä hyötyä insuliiniherkkyyden parantamisessa ja insuliiniresistenssin ehkäisyssä ja hoidossa.

Aiheesta löytyi vuosilta 1995-2014 lähes 500 tieteellistä englanninkielistä tutkimusta, joista analyysiin valittiin 17. Niihin oli osallistunut 672 ihmistä (kaavio alla). Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen  päiväannokset olivat 1–4 grammaa ja vaikutusjaksojen pituus 4–24 viikkoa (katso artikkelin taulukko 1). Koko aineiston analyysissa kalaöljylisät eivät vaikuttaneet insuliiniherkkyyteen (lumehoitoon verrattuna), mutta metabolista oireyhtymää potevilla insuliiniherkkyys parani 47 % jo 4–12 viikossa (katso taulukko 3).

Kalaöljy-insuliisiherkkystutkimuksia

Kuvia: Meta-analyysin aineiston valinta. Kaikkiaan 498 julkaistusta tutkimuksesta analyysiin kelpuutettiin 17 kaksoissokkotutkimusta. Se kertoo siitä, kuinka haastavia ja suuritöisiä tällaiset tutkimukset ovat.

Kalaöljy käyttö ravintolisänä voi olla tärkeää tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä, päättelevät tutkijat. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä. Sen viesti on merkittävä, sillä Suomessa on noin 250 000 tyypin 2 diabeetikkoa ja toinen mokoma esidiabeetikkoja, jotka saavat diabetes-diagnoosin lähivuosina. Diabetes lisää riskiä sairastua syöpään, sydänkohtauksiin, munuais-, hermosto-, silmänpohja- ja muistisairauksiin, masennukseen, säärihaavaan ym. Diabetes lisätauteineen maksaa yhteiskunnallemme miljardeja euroja vuodessa.

Gao H, Geng T, Huang T, Zhao Q. Fish oil supplementation and insulin sensitivity: a systematic review and meta-analysis. Lipids in Health and Disease. 2017 Jul 3;16(1):131. doi: 10.1186/s12944-017-0528-0.