EPA on tehokkain omega-3-rasvahappo masennuksen hoidossa

Psykiatrit ja potilaat ovat pettyneitä masennuslääkkeiden kehnoon tehoa ja ikäviin sivuvaikutuksiin. Apua haetaan nyt kalaöljystä ja muista ravintolisistä. Monet epidemiologiset, kliiniset ja prekliiniset tutkimukset puoltavat kalaöljyn käyttöä masennuksen lisähoitona. Kalaöljyssä on vaikuttavina aineina kaksi omega-3-rasvahappoa, EPA ja DHA. Psykiatrit vertasivat näiden kahden kliinistä tehoa ja vaikutuksia geeneihin. EPA osoittautui ylivoimaisesti tehokkaammaksi. Tulokset puoltavat väkevöidyn E-EPAn käyttöä masennuksen täydentävänä hoitona, kuten olen jo vuosia ehdottanut.

Englantilaiset, taiwanilaiset, israelilaiset, puolalaiset psykiatrit selvittivät näiden kahden omega-3-rasvahapon vaikutuksia Taiwanissa China Medical University Hospitalin 27 masennuspotilaan ja 22 terveen verrokin Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) -pisteisiin (masennuksen vakavuuteen) ja tautiin vaikuttaviin geeneihin. Potilaat ja verrokit saivat 12 viikkoa joko 3,5 g/vrk EPAa tai 1,75 g/vrk DHA:ta, ja heidän masennuksensa vaikeusastetta arvioitiin HAM-D-pisteillä ja verestään mitattiin useita entsyymejä ja geenejä: fosfolipaasi A2 (cPLA2) ja syklo-oksigenaasi-2 (COX2) sekä serotoniinin kuljettaja (5HHT) ja tryptofaanihydroksylaasi-2 (TPH-2).

EPA alensi merkitsevästi HAM-D-pisteitä (masennus siis lieveni) ja samalla punasolujen EPA-ja DHA-pitoisuudet suurenivat. Myös DHA:ta saaneiden potilaiden HAM-D-pisteet vähenivät ja punasolun kalvon DHA-pitoisuus suureni, mutta ei EPA-pitoisuus. EPAn anto lisäsi cPLA2-geenin aktiivisuutta, mutta DHA ei vaikuttanut samoin. Sekä EPA että DHA alensivat tulehdusta aiheuttavan COX-2-geenin ilmentymistä. Muissa muuttujissa ei havaittu merkitseviä eroja masennuspotilaiden välillä, eivätkä ne eronneet terveiden verrokkien arvoista.  

EPA eroaa edukseen DHA:sta kliinisen masennuksen hoidossa ja cPLA2-geenin aktivoinnissa. Nämä havainnot tukevat aikaisempia kliinisiä tutkimuksia, joissa EPA on osoittautunut tehokkaammaksi kuin DHA masennuksen hoidossa. Tulokset puoltavat väkevöidyn E-EPAn käyttöä masennuksen lisähoitona. Tutkimusta johti psykiatrian professori Kuan-Pin Su, ja sitä rahoitti Taiwanin National Science Council. Tutkimussuunnitelma on luettavissa tästä linkistä NCT02615405

Suosittelen masennuksen hoitoon 90-prosenttista (D3-vitamiinia sisältävää) E-EPAa noin 2 grammaa päivässä, kunnes masennuksen oireet poistuvat ja sen jälkeen noin 1 g päivässä jatkohoitoon masennuksen uusiutumisen ehkäisemiseksi. E-EPA ei aiheuta sivuvaikutuksia eikä riippuvuutta. E-EPAa saa vapaasti terveyskaupoista, apteekeista ja markettien luontaistuoteosastoilta. 

Su KP, Yang HT, Chang JP, et al. Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids have different effects on peripheral phospholipase A2 gene expressions in acute depressed patients. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. 2017 Jun 22. pii: S0278-5846(17)30003-9. doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.06.020.