D-vitamiini voi ehkäistä ja hoitaa diabeetikon selän välilevyn rappeumaa

D-vitamiini ehkäisee selän välilevyn rappeumaa ja siten selkäkipuja, osoittaa uusi kiinalaisten selkäkirurgien tekemä rottatutkimus. Se avaa aivan uuden mahdollisuuden ehkäistä ja hoitaa selkänikamien välilevyn rappeumaa ja siitä johtuvia selkäkipuja ja iskiasta D-vitamiinilla.

Välilevyn rappeuma on tavallinen syy selkäkipuihin ja iskiakseen. Rappeumat ovat yleisiä: niitä esiintyy yli 30 prosentilla 30–50-vuotiaista ihmisistä. Kun välilevyn rakenne  heikkenee, levy painuu kasaan (ks. kuva) ja iskiashermo joutuu puristukseen. Iskiaskipu tuntuu alaraajassa ja sen lihakset voivat surkastua.

Terve ja rappeutunut välilevy

Kuvassa vasemmalla terve nikaman välilevy, oikealla rappeutunut lytistynyt välilevy. Iskiashermo on joutunut puristukseen.

Tyypin 2 diabetes altistaa välilevyn rappeumalle. Syynä on diabeteksen aiheuttama mikroverenkierron häiriö ja krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio) nikaman välilevyssä.

Kirurgit ovat arvelleet, että D-vitamiini voisi mahdollisesti ehkäistä diabeetikkojen välilevyn rappeumaa. Oletus perustuu havaintoihin, joiden mukaan D-vitamiini ehkäisee tulehdusta ja vähentää insuliiniresistenssin biomarkkereita, jotka ovat koholla tyypin 2 diabeteksessa. Ennestään tiedetään myös, että D-vitamiini ehkäisee muun muassa polven nivelrikkoa.

Kirurgit testasivat D-vitamiinin vaikutuksia 45 rotalla, jotka jaettin kolmeen ryhmään:

  • Ryhmä 1, jolle aiheutettiin kokeellinen tyypin 2 diabetes. Näille rotille annettiin D-vitamiini-injektio. Annos oli jättisuuri, 10 000 µg/kg. Huom! Se on liian suuri ihmiselle.  
  • Ryhmä 2, verrokit, joille aiheutettiin tyypin 2 diabetes, mutta ei annettu D-vitamiinia.
  • Ryhmä 3, verrokit, joille ei aiheutettu diabetesta eikä annettu D-vitamiinia.

Rottien välilevyistä mitattiin kasvutekijöiden TGF-β ja IGF-1 pitoisuudet, jotka kuvaavat välilevyn rappeutumisen astetta. Mitä pienemmät TGF-β ja IGF-1-arvot ovat, sitä enemmän välilevy rappeutuu.

Välilevyt rappeutuivat vain diabeettisilla rotilla. Rappeutuneiden välilevyjen TGF-β -ja IGF-1-arvot olivat pienemmät kuin terveiden välilevyjen. Suurimmat TGF-β- ja IGF-1-lukemat mitattiin rotilla, joilla ei ollut diabetesta eikä välilevyjen rappeumaa.

Kirurgit päättelivät:D-vitamiini suojaa nikamien välilevyjä rappeutumiselta ja lisää niiden TGF-β -ja IGF-1-pitoisuuksia. Havaintomme tuo uuden idean diabeetikkojen selän välilevyjen rappeuman ehkäisyyn ja hoitoon.”  

Tässä kokeessa annettua D-vitamiinin jättiannosta ei voida antaa ihmisille, vaan heillä on tutkittava pienempien, turvallisten D-vitamiiniannosten vaikutusta, muistuttavat kirurgit. Joka tapauksessa tutkimus ja sen tulokset toivat uuden mielenkiintoisen mahdollisuuden välilevyn rappeuman ehkäisyyn ja hoitoon. Tutkijat toimivat selkäkirurgian osastolla sairaalassa nimeltään Department of Spine Surgery, The Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang (050051, China).

An J, Zhang W, Zhang J, et al. Vitamin D improves the content of TGF-b and IGF-1 in intervertebral disc of diabetic rats. Experimental Biology and Medicine, 2017. doi: 10.1177/1535370217707744.