Sydänpotilaiden jättitutkimus E-EPAlla: REDUCE-IT

Jättitutkimus E-EPA-kalaöljyllä, REDUCE-IT (NCT01492361), on valmistunut. Siihen osallistui yli 8 000 naista ja miestä, joiden seerumin triglyseridit ovat koholla ja jotka syövät kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Potilaita tutkittiin 410 tutkimuskeskuksessa eri puolilla maailmaa. Tarkoitus oli ratkaista "lopullisesti", ehkäiseekö E-EPAn käyttö sepelvaltimotautia ja sydänkohtauksia kohderyhmässä.

Lue tulokset ja niiden tulkinnat

E-EPA on erikoiskalaöljyä, joka kehitettiin yli 30 vuotta sitten Japanissa. Siellä tehtiin maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS, johon osallistui viiden vuoden ajan yli 18 000 kolesterolilääkkeitä (statiineja) syövää ihmistä. E-EPA (1800 mg/vrk) vähensi merkitsevästi sydäntapahtumia (19 %) vakiohoitoon verrattuna. Eniten E-EPA auttoi diabeetikkoja ja niitä, joiden triglyseridit olivat koholla: heillä sydäntapahtumat vähenivät peräti 53 %. JELIS-tutkimus julkaistiin maaliskuussa 2007 laatulehti The Lancetissa. Se mullisti sydänlääkäreiden käsitykset omega-3-rasvahappojen merkityksestä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa. Japanilaiset kardiologit ovat osoittaneet lisäksi, että suuri E-EPA-annos (1800 mg/vrk) lisää "hyvän" HDL-kolesterolin anti-inflammatorisia (tulehdusta ehkäiseviä) vaikutuksia potilailla, joilla on veren rasvahäiriö. Tällöin HDL muuntuu sellaiseen muotoon (rHDL), että se poistaa hapettunutta LDL-kolesterolia makrofageista eli syöjäsoluista, eivätkä ne muodosta vaahtosoluja valtimoiden seinämissä (Tanaka ym. 2014, 2017). Näin E-EPA ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa valtimoiden seinämässä (endoteelissa) myllertävää kronista matala-asteista tulehdusta ja korjaa endoteelin vaurioita.

Yhdysvaltain lääkevirasto FDA on myöntänyt E-EPAlle käyttötarkoituksen kohonneiden triglyseridien alentamiseen päiväannoksella 2–4 g. Koska kohonnneita triglyseridejä pidetään itsenäisinä sepelvaltimotaudin riskitekijöinä, on päätelty, että triglyseridien alentaminen E-EPAlla ehkäisisi myös sepelvaltimotautia ja sydäninfarkteja, myös statiineja syövillä ihmisillä. FDA on kuitenkin edellyttänyt, että ennen kuin tällainen indikaatio myönnetään, tämä käsitys on näytettävä toteen suuressa kliinisessä kaksoissokkokokeessa.

Yhtenä pontimena E-EPAn käyttöön triglyseridien alentamisessa on se tosiasia, ettei pelkästään kolesterolin alentaminen statiineilla ehkäise riittävästi sepelvaltimotautia tai sydäninfarkteja. Statiinit eivät alenna triglyseridejä juuri ollenkaan, mutta EPA-rasvahappo on siihen tarkoitukseen tehokasta ja turvallista, kuten mm. kliiniset MARINE- ja ANCHOR-tutkimukset ovat osoittaneet. Sen lisäksi E-EPA ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa kroonista matala-asteista tulehdusta, joka myllertää kaikissa kroonisissa sairauksissa (Brinton ym. 2017).

Uuden tutkimuksen koko nimi on Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl-Intervention Trial (REDUCE-IT). Siihen osallistuu ≥45-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu sydän- ja verisuonisairaus sekä ≥50-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on diabetes ja lisäksi ainakin yksi muu sydäntaudin riskitekijä. Heidän seerumin triglyseridinsä ovat koholla kohtalaisesti ≥1,0 mmol/l/l, mutta <5,6 mmol/l ja lisäksi LDL-C 1 – 2,6 mmol/l, ja he söivät vakituisesti statiineja ja mahdollisesti lisäksi etsemibiä. Hoitoryhmä saa 4 grammaa E-EPAa päivässä, verrokit saavat lumekapseleita. Tutkimuksen kulku kuvataan alla olevassa kaaviossa.

REDUCE-IT tutkimuskaavio

Pääasiallisina päätetapahtumina mitataan sydänkuolemia, ei-fataaleja sydäninfarkteja ja ei-fataaleja aivohalvauksia tai epävakaata angina pectorista. Hoitokoe jatkuu niin kauan, että primäärisiä päätetapahtumia kertyy noin 1 612 kappaletta. Lisäksi mitataan useita sekundaarisia päätetapahtumia, kuten sepelvaltimoiden pallolaajennuksen tarvetta.

Tutkimusta tekevät sydänlääkärit ovat julkaisseet hankkeesta sydänlääkäreiden ammattilehdessä Clinical cardiology perusteellisen selvityksen, jonka voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Japanissa on käynnissä E-EPA-tutkimus nimeltään Randomized Trial for Evaluation in Secondary Prevention Efficacy of Combination Therapy-Statin and Eicosapentaenoic Acid (RESPECT-EPA). Primaariset päätetapahtumat ovat äkilliset sydänkuolemat, kliiniset sydäninfarktit, sepelvaltimoiden revaskularisaatio, sairaalaan joutuminen epästabiilin angina pectoriksen vuoksi, aivoverenkierron häiriöt, fataali ja ei-fataali aivohalvaus. 

Am Coll Cardiology

Reduction of Cardiovascular Events With Icosapent Ethyl–Intervention Trial - REDUCE-IT.

Bhatt DL, Steg G, Miller M, et al., on behalf of the REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular Risk Reduction With Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. New England Journal of Medicine 2018;Nov 10:[Epub ahead of print, Free Full Text].

REDUCE-IT: 'A New Era' in CVD Prevention With High-Dose EPA. MedScape 10.11.2018

Brinton EA, Ballantyne CM, Guyton JR, Philip S, Doyle RT Jr, Juliano RA, Mosca L. Lipid Effects of Icosapent Ethyl in Women with Diabetes Mellitus and Persistent High Triglycerides on Statin Treatment: ANCHOR Trial Subanalysis. Journal of Womens Health (Larchmt). 2018 Mar 27. doi: 10.1089/jwh.2017.6757.
Bhatt DL, Steg PG, Brinton EA, Jacobson TA, Miller M, Tardif JC, Ketchum SB, Doyle RT Jr, Murphy SA, Soni PN, Braeckman RA, Juliano RA, Ballantyne CM; REDUCE-IT Investigators. Rationale and design of REDUCE-IT: Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl-Intervention Trial. Clinical Cardiology. 2017;40(3):138-148. doi: 10.1002/clc.22692. Free Full Text
Tanaka N, Ishida T, Nagao M, Mori T, Monguchi T, Sasaki M, et al. Administration of high dose eicosapentaenoic acid enhances anti-inflammatory properties of high-density lipoprotein in Japanese patients with dyslipidemia. Atherosclerosis 2014; 237:577–583. Abstract
Tanaka N, Irino Y, Shinohara M,  et al. Eicosapentaenoic Acid-Enriched High-Density Lipoproteins Exhibit Anti-Atherogenic Properties. Circulation Journal. 2017 Jun 23. doi: 10.1253/circj.CJ-17-0294.

Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text