D-vitamiini edistää toipumista aivohalvauksesta

Joka vuosi yli 18 000 suomalaista – 50 ihmistä päivässä – saa aivohalvauksen (aivojen verenkiertohäiriön, AVH). Kohtaus tulee useimmiten yllättäen kuin salama kirkkaalta taivaalta. Suomessa elää noin 50 000 AVH:n kokenutta ihmistä. Puolella heistä on neurologisia vaurioita, jotka haittaavat päivittäisiä toimintoja. Noin 30 prosentilla potilaista ilmenee dementian oireita kolmen kuukauden kuluessa AVH:sta. Potilaat voivat kohentaa kuntoaan ja pienentää dementian ja kohtauksen uusiutumisen riskiä nauttimalla D-vitamiinia, E-EPAa ja karnosiinia, osoittavat neurologien julkaisemat tutkimukset.

Intiassa tutkimukseen valittiin 66 AVH-potilasta, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli viitearvon (75 nmol/l) alapuolella. Keskimäärin pitoisuus oli 36,4 nmol/l. Potilaiden ikähaarukka oli 50–80 vuotta.

Puolet potilaista sai käypää hoitoa (verrokit), ja toinen puoli sai kerta-annoksena 15 000 µg D3-vitamiinia pistoksena lihakseen. Siten varmistettiin, että jokainen varmasti sai hoitoannoksen. Se korjasi jokaisen seerumin D-vitamiinin pitoisuuden riittäväksi. S-D-25 suureni keskimäärin noin 100 nmoliin/l. Tosin yksilöiden väliset erot olivat suuria (aivan kuten myös kuopiolaisessa tutkimuksessa, jossa terveiden vapaaehtoisten koehenkilöiden kertapäiväannos oli 2 000 µg).

Potilaat arvioitiin Scandinavian Stroke Scale (SSS) –menetelmällä ennen hoitoa ja kolme kuukautta sen jälkeen. Pitkän ajan SSS mittaa motorista toimintakykyä, orientoitumista ja kielellistä taitoa. Mitä vähemmän SSS-pisteitä, sitä vaikeampi AVH.

D-vitamiinihoitoa saaneen ryhmän SSS-pisteet lisääntyivät keskimäärin 6,39:llä ja verrokkien 2,5:llä. Tulos merkitsee sitä, että D-vitamiinihoito edisti potilaiden toipumista aivovalvauksesta, päättelevät neurologit. He suosittelevat AVH-potilaiden seerumin D-vitamiinin mittaamista ja mahdollisen vajeen korjaamista. [Huom! Intiassa ja monissa muissa maissa S-D-25:n viitearvo on 75–150 nmol/l. Suomessa ravitsemuseliitti kuvittelee 50 nmolin/l riittävän kaikille ja pelottelee aiheettomasti D-vitamiinin yliannostelun vaaroilla.]

Tutkimuksen voi lukea maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Narasimhan S, Balasubramanian P. Role of Vitamin D in the Outcome of Ischemic Stroke- A Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 2017