D-vitamiini ehkäisee sairaalapotilaiden makuuhaavoja ja eteisvärinää

D-vitamiini ehkäisee kirurgisten sairaalapotilaiden makuuhaavoja ja sydämen eteisvärinöitä, ilmenee 500 vaikeasti sairaan potilaan kliinisestä tutkimuksesta. Tulokset esitettiin 19.2.2017 Orladossa Floridassa Clinical Nutrition Week 2017 -tilaisuudessa. Tutkijat vaativat mittaamaan sairaalapotilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuuden ja korjaamaan mahdollisen puutteen.

“Sairaalapotilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) tulee mitata ja mahdollinen puute pitää korjata antamalla riittävästi D-vitamiinia ruoan lisänä, koska se parantaa immuunijärjestelmän toimintaa, lihaksiston kuntoa sekä sydän- ja verisuoniterveyttä", sanoi tutkimusta johtanut anestesiologi Sadeq Quraishi (Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School in Boston) Reutersille lähettämässään emailissa.

Tutkittujen potilaiden S-D-25 oli keskimäärin 45 nmol/l (viiteväli esim. Virossa, Espanjassa ja Ranskassa on 75-250 nmol/l). D-vitamiinivaje on siis yleinen kriittisesti sairailla potilailla, totesivat kirurgit. Potilailla, joiden S-D-25 oli alle 50 nmol/l, ilmeni lähes neljä kertaa muita useammin eteisvärinöitä. Riski pieneni 15 % jokaista 2,5 nmolin lisäystä kohti.

Lisäksi tutkittiin 402 potilaan aineistossa S-D-25:n yhteyttä makuuhaavoihin. Niitä esiintyi 11 prosentilla kaikista potilaista. Makuuhaavoja ilmeni 2,5 kertaa muita useammin potilailla, joiden S-D-25 oli alle 50 nmol/l. Makuuhaavat ovat kivuliaita ja huonosti parantuvia ja niiden ehkäisemiseksi vuodepotilaita pitää käydä kääntämässä usein, mikä aiheuttaa paljon työtä ja selkävaivoja hoitohenkilökunnalle. D-vitamiinin mittaus ja vajeen korjaaminen on halpa, turvallinen ja tehokas keino ehkäistä näitä ongelmia.

Painehaava on hapenpuutteesta johtuva kudosvaurio iholla ja ihonalaisissa kudoksissa. Vaurion voi aiheuttaa paine, ihon venyminen, hankaus tai kaikki tekijät yhdessä. Paine estää veren normaalin kierron iholla, jolloin iho ei saa ravinteita ja heikkenee.

Painehaava voi syntyä jo muutamassa tunnissa tai päivässä ja sen ensimmäinen oire on ihon punoitus ja kuumoitus sekä aristus painettaessa. Jos makuuhaavaa ei hoideta, saattaa iho rikkoutua ja infektoitua. Pahimmassa tapauksessa voi syntyä jopa luuhun asti ulottuvia haavoja. Makuuhaavoja ehkäistään potilaan ihoa hoitamalla sekä asentoa välillä vaihtamalla. Suosittelen lisäksi potilaille riittävästi D-vitamiinia, niin että S-D-25 nousee tasolle 125-150 nmol/l.

CLINICAL NUTRITION WEEK 2017: Orlando, Florida, February 18–21, 2017