D-vitamiini ja heraproteiini ehkäisevät ja parantavat vanhuus-raihnaisuusoireyhtymää (sarkopeniaa)

D-vitamiini, heroproteiini ja haaraiset aminohapot (BCAA) ehkäisevät ja jarruttavat sarkopeniaa, ilmenee uudesta kansainvälisestä kliinisestä PROVIDE-kaksoissokkotutkimuksesta. Se vahvistaa aikaisemmin tästä aiheesta raportoimiani tutkimustuloksia.

Sarkopenia tarkoittaa ikääntymiseen liittyvää lihasmassan ja -voiman asteittaista vähenemistä. Sarkopenia alkaa tyypillisesti noin 50 vuoden iässä ja aiheuttaa sen jälkeen vuosittain 1–2 prosentin vähenemisen lihasmassassa ja -voimissa. Golffarit huomaavat sarkopenian vaikutuksen hyvin siinä, ettei pallo lennä enää yhtä kauas kuin ennen, vaikka kuinka kovaa yrittäisi lyödä. Heikot reisilihakset lisävät polvinivelen kulumavikoja naisilla.

Sarkopenia heikentää myös ikäihmisen kykyä toipua kroonisista sairauksista ja lisää riskiä joutua sairaalahoitoon ja vanhainkotiin. Kuntoliikunnalla ja ravitsemustekijöillä on suuri merkitys sarkopenian ehkäisyssä ja jarruttamisessa. Erityisen tärkeitä ravitsemustekijöitä ovat proteiinin ja D-vitamiinin päivittäinen saanti. Terveelle keskivertoväestölle tarkoitetut saantisuositukset ovat liian pieniä ikääntyville ja sairaille ihmisille. Heraproteiini ja erityisesti haaraiset aminohapot (leusiini, isoleusiini, valiini) auttavat säilyttämään lihasmassaa, -voimaa ja -kestävyyttä.

D-vitamiini on tärkeä lihasten normaalille rakenteelle ja toiminnalle. D-vitamiini lisää nopeiden lihassyiden kokoa ja vähentää lihaksissa ilmenevää kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota). Samalla D-vitamiini ehkäisee lihasten surkastumista. Heraproteiinin ja D-vitamiinin yhdistelmä antaa paremman vaikutuksen kuin kumpikaan yksinään.

PROVIDE-tutkimus on lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa asiaa tutkittiin 380 sarkopeniaa potevan ikäihmisen aineistossa. Puolet heistä sai 13 viikkoa päivittäin lumetta ja puolet 20 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia + leusiinilla rikastettua proteiinijuomaa. Ravintolisät kasvattivat raajojen kadonnutta lihasmassaa ja paransi lihasten voimaa lumehoitoon verrattuna. Kaikkien osallistujien seerumista mitattiin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) ennen koetta ja sen jälkeen. Tutkimuksessa mitattiin Dual energy x-ray absorptiometry -laitteella koehenkilöiden appendicular muscle mass eli koko elimistön yhteenlaskettu lihasmassa.

Tulosten mukaan:

  • Alle 50 nmol/l pitoisuus liittyi vähentyneeseen lihasmassaan ja heikentyneeseen voimaan (verrattuna yli 50 nmol/l pitoisuuteen)
  • Ne joilla oli jo ennen kokeen alkua yli 50 nmol/l kykenivät asumaan yksin ja selvitymään arkiaskareistaan paremmin ja heillä oli vähemmän masentuneisuutta kuin alle 50 nmol/l-ryhmään kuuluvilla
  • Heraproteiinia yli 1 g/ painokilo nauttineet olivat hoikempia ja heidän kropassaan oli vähemmän rasvaa kuin verrokeilla
  • D-vitamiinin pitoisuus yli 50 nmol/l + heraproteiini paransivat yhdessä lihasmassaa ja -voimaa

PROVIDE-tulokset

Kuva kertoo S-D-25-pitoisuuksien ja proteiinin syönnin perusteella neljään ryhmään jaettujen henkilöiden lihasmassan muutokset 13 viikon vaikutusjakson aikana. Parhaat tulokset saivat ne henkilöt, joiden S-D-25 oli yli 50 nmol/l ja jotka söivät proteiinia yli 1 g/painokilo. Control = verrokit.

Tutkijat päättelivät:

Sarkopeniaa potevien ihmisten seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) tulee olla yli 50 nmol/l ja heidän tulee nauttia päivittäin heraproteiinia yli 1 g/painokiloa kasvattaakseen lihasmassaansa ja -voimaansa.”

Tutkimus tehtiin seitsemässä maassa (Australia, Hollanti, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Ruotsi, Saksa).

Tulokset tukevat Porissa tehtyä ikäihmisten D-vitamiinitutkimusta:
Ikääntyvien lihaskunto ja D-vitamiini

Samoin ne tukevat uutta brasilialaista postmenopausaalisten osteoporoottisten naisten tutkimusta, jossa seerumin D-vitamiinin pitoisuus korreloi toimintakykyyn. Tutkimukseen osallistui 63 naista, iältään 60,6±3,1 vuotta (Brech ym. 2017). Heille tehtiin Timed Up and Go -Testi, joka on kehitetty iäkkäiden henkilöiden liikkumiskyvyn ja tasapainon arviointiin. Suoritus edellyttää lihasvoimaa, tasapainoa, nivelten liikkuvuutta, koordinaatiota ja näkökykyä sekä näitä tuottavien ja säätelevien järjestelmien yhteistoimintaa. Mitä enemmän seerumissa oli D-vitamiinia, sitä paremmat olivat tulokset.

Japanilainen tutkimus vahvistaa, että D-vitamiinin ja haaraisten aminohappojen (BCAA) nauttiminen ehkäisee ja korjaa sarkopenian (gerastenian) oireita (Takeuchi ym. 2018).

Verlann S, Maier AB, Bauer JM, et al. Sufficient levels of 25-hydroxyvitamin D and protein intake required to increase muscle mass in sarcopenic older adults – The PROVIDE study. Clinical Nutrition, 2017 Jan 17. pii: S0261-5614(17)30010-9. doi: 10.1016/j.clnu.2017.01.005. / Free Full Text pdf

Brech GC, Ciolac EG, Peterson MD, Greve JM. Serum 25-hydroxyvitamin D levels are associated with functional capacity but not with postural balance in osteoporotic postmenopausal women. Clinics (Sao Paulo). 2017 Jan 1;72(1):11-16. doi: 10.6061/clinics/2017(01)03. Free Full Text


Takeuchi I, Yoshimura Y, Shimazu S, Jeong S, Yamaga M, Koga H. Effects of branched-chain amino acids and vitamin D supplementation on physical function, muscle mass and strength, and nutritional status in sarcopenic older adults undergoing hospital-based rehabilitation: A multicenter randomized controlled trial. Geriatrics and Gerontology International. 2018 Oct 24. doi: 10.1111/ggi.13547.