D-vitamiini auttaa sydämen vajaatoiminnassa

Kaksi uutta toisistaan riippumatonta kliinistä tutkimusta osoittaa, että D-vitamiinista on apua sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Pakistanissa potilaat saivat kolme kuukautta D-vitamiinia 700 mikrogrammaa (µg) päivää kohti. Potilaiden fyysinen kunto koheni merkittävästi eikä haittoja ilmennyt. Turkissa sydänlääkärit havaitsivat, että mitä enemmän potilaiden seerumissa oli D-vitamiinia, sitä paremmin vajaatoiminnan hoito onnistui.

Pakistanilaisissa sairaaloissa annettiin 43 sydämen vajaatoiminnasta kärsineelle potilalle 200 000 IU eli 5 000 µg D-vitamiinia viikossa (700 µg päivää kohti) kolmen kuukauden ajan. Heidän seeruminsa D-vitamiinin pitoisuus S-D-25) oli alussa keskimäärin 42 nmol/l ja vaikutusjakson lopussa 80 nmol/l. Sydämen vajaatoimintaa osoittava verikoe pro-BNP aleni merkitsevästi 1024±635 -> 159±80 ng/l (p<0.0005). Mitä suurempi lukema, sitä pahempi vajaatoiminta. Lukeman pieneneminen siis kertoo vajaatoiminnan paranemisesta. Se ilmenikin potilaiden fyysisen kunnon mittauksessa.

sydämen vajaatoiminta

Vasemmalla sydämen vajaatoiminta, vasemman kammion laajenema, näkyy räntgenkuvassa. Oikealla terve sydän.

Potilaiden kuntoa testattiin ennen vaikutusjakson alkua ja sen päätyttyä kuuden minuutin kävelytestillä (6MWT). Potilaiden maksimaalinen kävelymatka oli ennen koetta 250 ± 115 metriä ja sen jälkeen 288 ± 120 metriä. Fyysinen suorituskyky siis koheni merkitsevästi pelkällä D-vitamiinilla. Sivuvaikutuksia ei ilmennyt (Majeed Babar ym. 2016). Tulokset tukevat mm. israelilaista tutkimusta, jonka mukaan D-vitamiini parantaa sydämen vajaatoimintaa.

Elämme totuudenjälkeistä aikaa, jossa D-vitamiinin yliannoksilla pelottelevien "asiantuntijoiden" uskottavuus on mennyt.

Turkkilaisessa sydänsairaalassa mitattiin 57 vakavasta sydämen systolisesta vajaatoiminnasta kärsivän potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus ennen kuin heille tehtiin sydämen rytmin resynkronisaatio (kammioiden uudelleen synkronisointi, tahdistaminen). Resynkronisaatiossa solisluun alle asennetaan laite, tahdostin, joka lähettää johtoja pitkin sähköimpulsseja sydämen kammioihin. Impulssien pitäisi korjata sydämen heikentynyttä toimintaa. Katso animaatio.

Tutkittujen potilaiden sydämen pumppausvoima oli heikentynyt suuresti, iskutilavuus eli ejektiofraktio oli alle 35 %. Normaalina pidetään 50–70 %. Se on prosenttiosuus verestä, jonka kammio kerralla pumppaa ulos. Kammion ollessa laajimmilleen täyttynyt sen sisältämää verimäärää kutsutaan loppudiastoliseksi tilavuudeksi, supistumisen päättyessä vallitsevaa määrää loppusystoliseksi tilavuudeksi ja niiden erotusta iskutilavuudeksi.

Näillä potilailla resynkronisaatio oli tarpeen, sillä ilman sitä puolet potilaista kuolisi viiden vuoden kuluessa. Valitettavasti 30–40 prosenttia potilaista ei reagoi resynkronisaatioon toivotulla tavalla. Sydänlääkärit selvittivät, olisiko seerumin D-vitamiinin pitoisuudella osuutta hoitotoimenpiteen onnistumiseen. Tämä on tiettävästi maailman ensimmäinen kliininen tutkimus laatuaan (Sunman ym. 2016).

Kaikki potilaat saivat optimaalista hoitoa, resynkronisaatio mukaan lukien. Potilaiden katsottiin regoivan hyvin resynkronisaatioon, jos vasemman kammion loppusystolinen tilavuus (volyymi) pieneni yli 15 % (verrattuna ennen toimenpidettä vallinneeseen volyymiin). Suurentunut systolinen volyymi merkitsi vaikeaa vajaatoimintaa. Systolinen vajaatoiminta tarkoittaa sydämen (useimmiten vasemman kammion) heikentynyttä supistuvuutta. Pumppu on heikkotehoinen eikä pumppaa kyllin tehokkaasti. Syynä voi olla vaikea sepelvaltimotauti, sydänlihassairaus (kardiomyopatia) tai hoitamaton verenpainetauti.

Tulosten mukaan 34 potilasta reagoi resynkronisaatioon hyvin ja 23 huonosti tai ei lainkaan. Hyvin reagoivien potilaiden S-D-25 oli merkitsevästi suurempi (keskimäärin 67 nmol/l) kuin huonosti reagoineiden (56,5 nmol/l). Sekoittavien tekijöiden kontrollin jälkeen S-D-25 jäi itsenäiseksi resynkronisaation onnistumisen ennustajaksi. Toisin sanoen, matala S-D-25 ennusti huonoa reagointia hoitotoimenpiteeseen, päättelivät sydänlääkärit. Heidän mielestään resynkronisaatioon menevien potilaiden S-D-25 on syytä mitata ennen toimenpidettä. Jos pitoisuus on pieni, se tulee korjata D-vitamiinilisällä, jotta toimenpiteestä saataisiin odotettu hyöty.

Vitamin D status may impact success of treatment option for heart failure

Majeed Babar MZ, Haider SS, Mustafa G. Effects of Vitamin D supplementation on physical activity of patients with Heart Failure. Pakistan Journal of Medical Sciences. 2016 Nov-Dec;32(6):1430-1433. doi: 10.12669/pjms.326.10714. Free Full Text
Sunman, H. et al. Vitamin D levels predict the response to cardiac resynchronization therapy in patients with systolic heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars, 2016 Dec;44(8):670-676. doi: 10.5543/tkda.2016.28848. Free Full Text