Orgaaninen kromi tasapainottaa sokerihäiriöitä

Vuonna 1959 kolmen arvoisen (trivalentin) kromin osoitettiin olevan elimistölle välttämätön (essentielli) hivenaine, joka toimii solukalvoilla yhteisvaikutuksessa insuliinin kanssa. Kromin puutteessa insuliini ei toimi kunnolla ja soluissa vallitsee insuliiniresistenssi, veren sokeripitoisuus suurenee ja diabetes voi puhjeta. Suomalaisten kromin saanti ravinnosta on vähäisintä maailmassa, keskimäärin vain 30 µg/vrk, mikä voi olla yhtenä syynä diabeteksen yleisyyteen Suomessa. Saantisuositus on 50–200 µg/vrk. Kromipikolinaatin nauttiminen (etenkin yhdessä berberiinin kanssa) on perustelua sokerihäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa.

Suomen ravitsemuseliitti on pitänyt kromin käyttöä ravintolisänä turhana, vaikka ihmisten käytännön kokemukset ja monet tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet siitä olevan hyötyä. Kromin pitoisuus elimistössä vähenee ikääntymisen myötä yhdeksän prosenttia vuosikymmentä kohti, joten erityisesti ikääntyville kromi on tärkeä ravintolisä sairastumisia vastaan. Diabeetikot erittävät virtsaan tavallista suurempia kromimääriä, mikä vähentää heidän elimistönsä kromia. Diabeetikot voivat siis tarvita kromia ruoan lisänä. Uusi ruotsalais-amerikkalainen kliininen kaksoissokkotutkimus vahvistaa, että kromipikolinaatin käyttö ravintolisänä parantaa ylipainoisten ihmisten häiriintynyttä sokeritasapainoa ja insuliiniherkkyyttä.

Tutkimuksessa 24 henkilöä sai puoli vuotta joko lumetta tai kromia orgaanisessa muodossa, pikoliinihapon suolana, kromipikolinaattina (CrPic). Seitsemän henkilöä sai lumetta, kahdeksan sai päivittäin kromia 1 000 mikrogrammaa (µg) ja yhdeksän sai 600 µg/vrk. Tutkimusasetelma oli tieteen kultaisen säännön mukaisesti satunnaistettu kaksoissokko. Osallistujille tehtiin sokerirasitustestit alussa sekä 3 ja 6 kuukauden kuluttua. Kromin vaikutusta sokeritasapainoon selvitettiin mittaamalla verensokerirasituskäyrän alle jäävä alue (glucoseAUC), insulinAUC ja insuliiiniherkkyysindeksi (ISI). GlucoseAUC korreloi vahvasti veren sokeripitoisuuteen.

Paras tulos saatiin kromin annoksella 600 µg/vrk, jolla glucoseAUC pieneni ja insuliiniherkkyys parani eniten. CrPic paransi glykeemistä kontrollia, kun taas lumehoidon aikana se huononi. Vastoin tutkijoiden odotuksia 600 µg/vrk antoi paremman tuloksen kuin 1 000 µg/vrk, joka oli kuitenkin lumetta parempi. Toisaalta näin suurta päiväannosta ei käytä kukaan, ainakaan Suomessa.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat yhdessä

  • Department of Psychiatry , University of North Carolina at Chapel Hill , Chapel Hill , NC , USA
  • Department of Psychology , Southern Methodist University , Dallas , TX , USA.
  • Department of Psychology , George Mason University , Fairfax , VA , USA.
  • Department of Nutrition , University of North Carolina at Chapel Hill , Chapel Hill , NC , USA.
  • Department of Medical Epidemiology and Biostatistics , Karolinska Institutet , Stockholm , Sweden.
Sala M, Breithaupt L, Bulik CM, et al. A Double-Blind, Randomized Pilot Trial of Chromium Picolinate for Overweight Individuals with Binge-Eating Disorder: Effects on Glucose Regulation. Journal of Dietary Supplements. 2017 Mar 4;14(2):191-199. Abstract