Reumapotilaan ja tyypin 2 diabeetikon sydäntaudin riski

Kaikilla pitkäaikaissairauksilla on yhteisiä syytekijöitä, joista tärkeimpiä ovat hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio). Ne selittävät sitä, että reumaatikot ja diabeetikot sairastuvat ja kuolevat kaksi kertaa muuta väestöä useammin sydänkohtauksiin. Pitkäaikaissairaiden kannattaa käyttää sydäntä ja valtimoita suojaavia ravintolisiä, kuten berberiiniä, D-vitamiinia, E-EPAa, karnosiinia, magnesiumia ja ubikinonia. Ne yhteis- ja vuorovaikuttavat kaikissa kroonisissa sairauksissa, hidastavat taudin kulkua, parantavat ennustetta ja potilaan elämänlaatua.

Tyypin 2 diabetekseen sairastuneella naisella on jopa 24-kertainen sydänkuoleman riski, osoitti kuopiolainen sisätautilääkäri Auni Juutilainen väitöskirjassan (2005). Diabetes on yhtä suuri sydäninfarktin riskitekijä kuin aikaisemmin sairastettu infarkti, naisille jopa suurempi. Ennestään tiedetään, että myös reumapotilailla on suurentunut sydäntaudin ja -kuoleman riski, mutta pitkäaikaisia seurantatutkimuksia aiheesta ei ole ennen tätä juuri julkaistu.

Reumapotilaiden sydäntautiriskiä selvitettiin Amsterdamin VU-yliopistosairaalassa Hollannissa CARRE (CARdiovascular research and RhEumatoid arthritis) -tutkimuksessa. Siinä seurattiin 15 vuotta 353 pitkäaikaista nivelreumaa sairastavaa potilasta. Heidän keski-ikänsä oli 63 vuotta, kaksi kolmannesta potilaista oli naisia.

Normaaliväestöön verrattuna reumapotilailla ilmeni yli kaksi kertaa useammin sydäntapahtumia. Tyypin 2 diabeetikoilla niitä ilmeni 1,6 kertaa muuta väestöä enemmän. Reumalääkäri Michael Nurmohamed esitti tutkimuksen tulokset tällä viikolla American College of Rheumatologyn vuosikokouksessa.

CARRE-tutkimuksessa 96 reumapotilasta sai sydäntapahtuman, mikä merkitsi 3,6 tapahtumaa 100 potilasvuotta kohti. Tulos oli yli kaksi kertaa suurempi kuin Hoorn-tutkimuksessa, jossa normaaliväestöön kuuluvalla 298:lla henkilöllä oli sydäntapahtuma, mikä merkitsi 1,4 tapahtumaa 100 henkilövuotta kohti. Tutkijat selittävät reumapotilaiden suurta sairastuvuutta elimistössä riehuvalla kroonisella tulehdustilalla.

Tulehdusta pyritään toki hoitamaan tulehduskipulääkkeillä, mutta niillä on ikäviä sivuvaikutuksia. Naprokseenin (esim. Naprometin) käyttö reumatulehduksen hoidossa suurentaa potilaan sydäntaudin riskiä entisestään, ilmenee uudesta tutkimuksesta. Siinä seurattiin yli 24 000 reumapotilasta. Uuden israelilaisen tutkimuksen mukaan tuumorinekroositekijä-alfaa (TNF-α) salpaavat uuden polven reumalääkkeet (adalimumabi, etanersepti, golimumabi, sertolitsumabipegoli ja infliksimabi) vaikuttavat epäedullisesti veren rasvoihin (lisäävät triglyseridejä ja kolesteroleja) ja lisäävät siten sydän- ja valtimotautien riskiä (Hassan ym. 2016, MedPageToday 20.11.2016).

Tulokset puoltavat tulehdusta vaimentavien ravintolisien säännöllistä käyttöä reuman ja diabeteksen täydentävänä hoitona, vaikkei sitä sanotakaan tutkimusraportissa. 

CV Risk in RA: As High as for Diabetes. Risk was more than double that of the general population over 15 years. MedPageToday 14.11.2016
Agca R, et al. Increased risk of cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis over a 15 year time period that is comparable to type 2 diabetes" American College of Rheumatology 2016; Abstract 1990.
Hassan S, Milman U, Feld J, et al.  Effects of anti-TNF-α treatment on lipid profile in rheumatic diseases: an analytical cohort study. Arthritis Research and Therapy 2016; DOI: 10.1186/s13075-016-1148-1. Free Full Text