Heraproteiini suojaa sydäntä ja aivoja

Heraproteiinia on käytetty iät ja ajat lihasmassan ylläpitoon ja kasvattamiseen etenkin kehonrakennuksessa. Myös syöpäpotilaille, joita uhkaa sairaalloinen laihtuminen (kakeksia), on suositeltu jo kauan heraproteiinia tavallisen ruuan lisänä. Uusi englantilais-italialainen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että heraproteiinin käyttö vähentää sydäntautien ja aivoverenkierron riskitekijöitä (mm. kohonnutta verenpainetta) ja suojaa siten sydäntaudeilta ja aivohalvaukselta.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy maailmanlaajuisesti, joten niiden vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää kansanterveyden kannalta. Terveellisellä ravinnolla ja ravintolisillä näyttää olevan suuri merkitys riskien pienentämisessä. Aikaisemmin on jo osoitettu, että maitorasva alentaa kohonnutta verenpainetta ja ehkäisee tyypin 2 diabetesta, joka on suuri sydänkohtausten riskitekijä.

Redingin ja Milanon yliopistojen yhteiseen tutkimukseen osallistui 42 henkilöä, 30–77-vuotiaita naisia ja miehiä, joiden verenpaine oli lievästi koholla. Puolta koehenkilöistä pyydettiin juomaan kaksi heraproteiinipirtelöä päivittäin kahdeksan viikon ajan. Juoma sisälsi 2 x 28 = 56 grammaa proteiinia, mikä vastaa tyypillistä kehonrakentajien nauttimaa annosta. Toinen puoli koehenkilöistä (verrokit) joivat vastaavan annoksen maltodekstriinijuomia.

Kahdeksan viikon jälkeen pidettiin kahden viikon tauko, jona aikana vaikuttavien aineiden vaikutus ”pestiin” pois. Sen jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa toiseksi kahden kuukauden jakson ajaksi.Yhteensä 38 henkilöä noudatti ohjeita vaikutusjakson loppuun asti.

Verenpaine aleni heraproteiinia nauttineissa ryhmissä (systolinen paine keskimäärin –3,9 mmHg, diastolinen –2,5 mmHg), mutta ei verrokkiryhmissä. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,050). Perifeeriset verenpaineet alenivat heraproteiinilla vieläkin enemmän, keskimäärin -5,7 ja –5,4 mmHg. Valtimoiden joustavuus (flow-mediated dialatation, FMD) suureni merkitsevästi heraproteiinia saaneilla. Samalla alenivat kolesteroli- ja triglyseridiarvot (–0,23 mmol/l). Lisäksi heraproteiini alensi solujenvälistä adheesiomolekyyli 1:tä lumejuomaan verrattuna.

Heraproteiini esti angiotensiiniä konvertoimaa entsyymiä (ACE), smalla tavalla kuin ACE-verenpainelääkkeet, mikä selittää kohonneen verenpaineen alenemista, kirjoittavat tutkijat.

Johtopäätökset: Maitoproteiinin nauttiminen (56 g/vrk) paransi valtimoiden endoteelin toimintojen markkereita ja veren rasvaprofiilia sekä alensi kohonnuta verenpainetta. Tulokset voivat olla merkittäviä kansanterveyden kannalta. Tutkimuksen arvoa nostaa sen julkaiseminen maailman johtavassa ravitsemuslääketieteen lehdessä.

Tutkimuksen tekivät yhdessä

  • Hugh Sinclair Unit of Human Nutrition, Department of Food and Nutritional Sciences and Institute for Cardiovascular and Metabolic Research, School of Chemistry, Food and Pharmacy,
  • Food Production and Quality Research Division, School of Agriculture, Policy and Development, Faculty of Life Sciences, University of Reading, Reading, United Kingdom,
  • Department of Health, Animal Science and Food Safety, University of Milan, Milan, Italy

Tutkimussuunnitelmaan voi perehtyä tässä linkissä NCT02090842.

Fekete AA, Giromini C5, Chatzidiakou Y et al. Whey protein lowers blood pressure and improves endothelial function and lipid biomarkers in adults with prehypertension and mild hypertension: results from the chronic Whey2Go randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition. First published October 26, 2016, doi: 10.3945/​ajcn.116.137919