Kalaöljy masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa

Kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä ehkäisee masennusta ja auttaa hoidossa, kirjoittaa asiaa kauan tutkinut Cincinnatin yliopiston psykiatrian ja neurotieteiden professori Robert K. McNamara artikkelissaan, jonka voi lukea maksutta kokonaisuudessaan tämän uutisen lopusta. Kanadalainen tutkimus puolestaan osoittaa, että kalaöljy ehkäisee sepelvaltimotautiin sairastuneiden masennusta. Pidän valitettavana, etteivät läheskään kaikki suomalaiset psykiatrit ja muut lääkärit vielä ymmärrä käyttää hyväksi uusinta tutkimustietoa mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Niinpä kehotankin potilaita ja heidän omaisiaan olemaan aktiivisia omatoimisesti.

Artikkelin pääasialliset viestit

  • Masennukseen sairastuvilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on usein omega-3-rasvahappojen puute (liian pieni omega-3-indeksi), joka olisi helposti korjattavissa nauttimalla EPA-painotteista kalaöljyä ruuan lisänä.
  • Niukka omega-3-rasvahappojen saanti ravinnossa on myös vakavaan masennukseen sairastuneiden henkilöiden potentiaalinen sydänsairauksien ja ennenaikaisen kuolleisuuden riskitekijä.
  • Alhainen omega-3-indeksi (O3I) lisää kroonista matala-asteista tulehdusta, mikä puolestaan aiheuttaa masentuneisuuden riskiä. O3I kannattaa siis tutkituttaa verinäytteestä.

  • Potilaiden rasvahappotilanne, eritoten O3I, tulee tutkia ja tarvittaessa puute tulee korjata antamalla riittävästi tehokasta kalaöljyä, esim. E-EPAa.

Viimeisten 30 vuoden aikana on kertynyt paljon tutkittua tietoa omega-3-rasvahappojen, EPAn ja DHA:n puutteen aiheuttamista mielenterveysongelmista, eritoten vakavan masennuksen syytekijänä ja sen patofysiologiassa Messamore ym. 2017). Suuret väestötutkimukset ovat osoittaneet vakuuttavasti, että runsas EPA- ja DHA-rasvahappojen saanti pienentää lievän ja vakavan masennuksen riskiä. Punasolujen kalvon vähäinen EPA- ja DHA-pitoisuus, pieni omega-3-indeksi, korreloi niukkaan omega-3-rasvahappojen saantiin, ja se puolestaan altistaa krooniselle matala-asteiselle tulehdukselle ja korreloi masennuksen, itsemurha-ajatusten ja sydäntautien ja ennenaikaisen kuoleman riskiin. Näistä yhteyksistä on saatu luotettavaa tietoa mm. aivojen kuvantamistutkimuksista, toteaa professori McNamara. Hänen työpaikkansa on Department of Psychiatry and Behavioral Neuroscience, Division of Bipolar Disorders Research, University of Cincinnati College of Medicine.

Aikaisemmin tänä vuonna julkaistu 13 erillistutkimuksen meta-analyysi osoitti, että kalaöljy auttaa masennukseen.

HS-Omega-3-index

Kuva 1. Omega-3-indeksi lasketaan punasolun kalvon rasvahapoista. Kuvan tapauksessa mitatulla kalvon alueella on 64 rasvahappoa, joista kolme on punaisella merkittyjä omega-3-rasvahappoja (EPA+DHA). Niiden osuus kaikista rasvahapoista on 4/64 eli 4,6 %.

ones

Kuva 2.  Omega-3-indeksi osoittaa sairastumisen riskialueita: punainen = ei-toivottava, keltainen = keskinkertainen, vihreä = toivottava (riski on pieni tai olematon). Yleensä 1–2 grammaa omega-3-rasvahappoja päivittäin nautittuna nostaa omega-3-indeksin hyvälle tasolle.

Omega-3-indeksi ja masennuksen riski

Kuva 3. Omega-3-indeksi (O3I) ja akuutin sepelvaltimotautikohtauksen (ACS) ja vakavan masennuksen (MDD) riskialueet sekä yhdysvaltalaisten (U.S.Norms) ja japanilaisten (Japan Norm) keskiarvot. O3I osoittaa sairastumisen riskiä.

Kanadalainen kliininen tutkimus osoitti, että kalaöljy (2 g/vrk) ehkäisee ja hoitaa sepelvaltimotautiin sairastuneiden masennusta (Mazereeuw ym. 2016). Senkin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä. 

McNamara RK. Role of Omega-3 Fatty Acids in the Etiology, Treatment, and Prevention of Depression: Current Status and Future Directions. Journal of Nutrition and Intermediary Metabolism. 2016 Sep;5:96-106. Free Full Text pdf
Mazereeuw G, Herrmann N, Andreazza AC, Scola G, Wl Ma D, I Oh P, Lanctôt KL. Oxidative stress predicts depressive symptom changes with omega-3 fatty acid treatment in coronary artery disease patients. Brain, Behavior and Immunity. 2016 Oct 11. pii: S0889-1591(16)30467-6. doi: 10.1016/j.bbi.2016.10.005. Free Full Text
Messamore E, Almeida DM, Jandacek RJ, McNamara RK. Polyunsaturated fatty acids and recurrent mood disorders: Phenomenology, mechanisms, and clinical application. Review. Progress in Lipid Research 2017 April; 66:1–13. doi: 10.1016/j.plipres.2017.01.001.

Entä Suomessa?

Psykiatrit Jari Tiihonen ja Antti Tanskanen kirjoittivat Duodecimiin vuonna 2004 pääkirjoituksen otsikolla Omega-3-rasvahapot – uusi lisähoito masennukseen. Vuonna 2005 ylilääkäri Anna-Liisa Enkovaara ja erikoistutkija Sari Koski kirjoittivat Lääkintohallituksen julkaisemassa lehdessä (TABU 2005;1:22-25) mm.: "Viime vuosina ravinnon merkitystä on tutkittu mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Etenkin EPA:sta saattaa olla lisähyötyä lääkehoitoa saaville masennuspotilaille". Turun yliopiston psykiatrit Markus Heinimaa ja Tanja Svirskis kirjoittivat Suomen Lääkärilehdessä (2005), että E-EPAn käytöstä masennuksen hoidossa on [pätevää] näyttöä. Kuopion ja Tampereen yliopistoja sekä Päijät-Hämeen keskussairaalaa edustavat psykiatrit ja ravitsemustietieteilijät kirjoittivat Duodecimissa vuonna 2006 otsikolla Ravinto ja mielialahäiriöt.

Syksyllä 2009 psykiatri Mauno Rauramo teki aloitteen Duodecimille kalaöljyn lisäämisestä masennuksen Käypä hoito -suosituksiin. Ehdotus ei ole toteutunut, koska lääketeollisuus lahjoo psykiatrian Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajaa professori Erkki Isometsää ja jäseniä. Kalaöljyn käyttö voisi näet vähentää mielialalääkkeiden menekkiä.

Kalaöljyn ja D-vitamiinin masennusta ehkäisevä ja hoitava vaikutus perustuu suurelta osin siihen, että yhdessä ne tuottavat aivoissa hermovälittäjäaineita. Siksi on tärkeää nauttia riittävästi D-vitamiinia (100 µg/vrk) ja yli 60 % EPAa sisältävää kalaöljyä, esimerkiksi E-EPAa. Se on tehokkaapi solukalvojen suojelija kuin EPAn ja DHA:n yhdistelmä, ilmenee Harvardin yliopsiston uusista tutkimuksista (Mason ym. 2015, 2016).

Omega-3:t ja D-vitamiini suojaavat aivotoimintoja

Mason RP, Jacob RF, Shrivastava S, Sherratt SC, Chattopadhyay A. Eicosapentaenoic acid reduces membrane fluidity, inhibits cholesterol domain formation, and normalizes bilayer width in atherosclerotic-like model membranes. Biochimica et Biophysica Acta. 2016 Oct 5;1858(12):3131-3140. doi: 10.1016/j.bbamem.2016.10.002.
Mason RP, Jacob RF. Eicosapentaenoic acid inhibits glucose-induced membrane cholesterol crystalline domain formation through a potent antioxidant mechanism. Biochimica et Biophysica Acta. 2015 Feb;1848 (2) 502–509 doi: 10.1016/j.bbamem.2014.10.016.