Ehkäise ajoissa sarkopeniaa (gerasteniaa)

Sarkopenia lisättiin 1.10.2016 sairauksien viralliseen diagnoosiluetteloon (ICD-10-CM) koodilla M62.84. Sarkopenia eli gerastenia tarkoittaa lihasmassan surkastumista, lihasten toiminnan heikkenemistä ja yleistä terveydentilan heikkoutta eli hauraus-raihnaisuusoireyhtymää, joka ei liity mihinkään diagnosoituun sairauteen. Gerastenia kohtaa jokaista kyllin pitkään elävää ihmistä. Elimistön säätelyjärjestelmät menevät vähitellen epäkuntoon. Sarkopeniaa potevien ihmisten stressinsietokyky on heikentynyt ja heidän ennenaikaisen kuoleman riskinsä suurentunut. Erityisen haitallinen sarkopenia on syöpäpotilailla, sillä se huonontaa ennustetta. Sarkopeniaa voidaan onneksi ehkäistä ja jarruttaa kuntoliikunnalla, heraproteiinilla, haaraisilla aminohapoilla (BCAA) sekä D-vitamiinilla, karnosiinilla, magnesiumilla, ubikinonilla, kalaöljyllä (erityisesti E-EPAlla) ja muilla ravintolisillä. Valitettavasti suomalaiset lääkärit tuntevat huonosti niiden terveysvaikutuksia.

Sarkopenia tarkoittaa ikääntymiseen liittyvää lihasten surkastumista, dynapenia puolestaan tarkoittaa lihavoiman heikentymistä. Kumpaakin voidaan ehkäistä ja hidastaa kuntoilulla ja ravintolisillä.

Sarkopeniassa solujen pienoisvoimalaitosten, mitokondrioiden oksidatiivisten entsyymien aktiivisuus vähenee, erityisesti I-kompleksissa, mutta myös II ja III -komplekseissa, jolloin lihasten suorituskyky heikkenee, kirjoittavat amerikkalaiset neurologit ja patologit Muscle and Nerve -lehdessä (Pestronk ym. 2016). Tutkimukset puoltavat ubikinonin  käyttöä sarkopenian ehkäisyssä ja hoidossa, sillä ubikinoni parantaa mitokondrioiden energian tuotantoa ja ylläpitää siten ikääntyvien ihmisten lihaskuntoa ja -voimia (Fischer ym. 2016). Myös D.vitamiini on erittäin tärkeä ravintolisä ikääntyville (100 µg/vrk); sillä D-vitamiinin puute on yleistä ja se lisää sairastumista sarkopeniaan (gerasteniaan), vahvistaa lähes 1500 henkilön tutkimus (Sousa-Santos ym. 2018). Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25 kannattaa nostaa vähintään tasolle 125–150 nmol/l. Turvallinen yläraja on 375 nmol/l.

Sarkopenian oireet

Kuvio: Sarkopenia johtuu monista eri syistä (lähde:Bauer ym. 2019).  Niitä kaikkia voidaan ehkäistä ja vaimentaa ravintolisillä, jotka ehkäisevät vapaita radikaaleja (ROS) ja vaikuttavat solujen pienoisvoimalaitoksiin, mitokondrioihin. Katso alla oleva kuva.

sarkopenian biokemiaa

Sarkopenia johtuu ainakin osittain elimistössä syntyvistä vapaista radikaaleista (kuvassa punaiselle ROS). Ubikinoni (CoQ10) ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa tulehdusta, hapetusstressiä, solujen kuolemaa ja muita haitallisia muutoksia lihaksissa. Myös kreatiini (tässä kuvassa Cr) vaimentaa hapetusstressiä. Ravintolisät toimivat synergisesti yhteis- ja vuorovaikutuksessa kuntoliikunnan kanssa ja ehkäisevät ja jarruttavat siten sarkopeniaaa. Lähde Guescini ym. 2017.

Lihasvoima vähenee 1,5 prosenttia vuodessa 50-60-vuotiailla ja sen jälkeen kolme prosenttia vuodessa. Samalla nivelten liikkuvuus vähenee. Sarkopenia heikentää liikkuvuutta, vähentää fyysistä aktiviteettia ja lisää kaatumisen ja luunmurtumien riskiä. Ikäihmisten sarkopeniaa tutkitaan mittaamalla paino, jonka he pystyvät nostamaan ja kantamaan, mittaamalla käsien puristusvoima (jonka tulisi olla miehillä yli 26 ja naisilla 16 kg) , kellottamalla aika jossa he kykenevät kävelemään tuetta neljä metriä tai huoneen poikki, nousemaan tuolista seisaalleen, nousemaan kymmenen porrasaskelmaa ja kirjaamalla vuoden aikana sattuneet kaatumiset. Kävelynopeuden tulisi olla vähintään 0,8 metriä sekunnissa. Lihasmassaa voidaan mitata tietokonekuvauksin (kuten kansainvälisessä tutkimuksessakin tehtiin).

Alla oleva kaavakuva selventää, kuinka sarkopenia kehittyy ja lisää sairastumisen ja ennenaikaisen kuoleman riskiä

Sarkopenia

Kuva artikkelista Tessier ja Chevalier 2018.

Kuntoliikunta ja terveellinen ravitsemus sekä antioksidantit yhdessä ehkäisevät ja hidastavat sarkopeniaa (Guescini ym. 2017). Lihasvoimaa voidaan ylläpitää ja jopa lisätä aerobisin (kuntojumppa) ja anaerobisin menetelmin ja liikkuvuutta voidaan parantaa venyttelemällä ja taivuttelemalla. Kotosalla apuna voidaan käyttää painoja ja kuminauhoja, välttämättä ei tarvitse lähteä kuntosalille. Reipas kävely, pyöräily, uinti, vesijuoksu ja –jumppa ja muut suuria raajojen ja vartalon lihasryhmiä kuormittavat liikuntamuodot ovat erinomaisia jokamiehen ja -naisen keinoja. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä, tarvitaan myös terveellinen ruokavalio ja tiettyjä ravintolisiä.

Yli 65-vuotiaiden tulisi syödä proteiinia päivittäin 1,0-1,2 grammaa painokiloa kohti, jaettuna tasaisesti eri aterioille (Tessier ja Chevalier 2018). Proteiinilisä kasvattaaikääntyvien  laihaa lihasmassaa, osoittaa tuore hollantilaistutkimus (Ten Haaf ym. 2019). Otan itse ja suosittelen muillekin ikääntyville heraproteiinia ja haaraisia aminohappoja (BCAA) ravintolisänä pakkausohjeen mukaan. Proteiini (välttämättömät aminohapot) auttaa parhaiten, kun sen syönnin yhdistää kuntoliikuntaan, lihaskunnon kohottamiseen tai 2-3 kierrokseen golfia viikossa. Eniten proteiinilisistä hyötyvät aliravitut ikäihmiset (Cheng ym. 2018). Sarkopeniaa voidaan ehkäistä ja torjua myös vähentämällä liiallisten lääkkeiden syöntiä (polyfarmasiaa). Yli 60-vuotiaiden ei tulisi syödä kolesterolia alentavia statiineja, jotka usein heikentävät lihasvoimaa ja aiheuttavat lihas- ja nivelkipuja.

Erityisen tärkeää on varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti niin, että seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) nousee 125-150 nmoliin/l. Yleensä se edellyttää vähintään 100 mikrogramman (µg) päivittäistä saantia. Se parantaa immuunijärjestelmän toimintaa, vahvistaa lihaskuntoa ja ehkäisee henkisten toimintoja heikkenemistä. Muita hyviä sarkopeniaa ehkäiseviä ja jarruttavia, synergisesti vaikuttavia ravintolisiä ovat berberiini, etyyliesteröity kalaöljy, etenkin E-EPA (ehkäisee sairaalloista laihtumista ja ikääntyvien ihmisten lihasten surkastumista), karnosiini, magnesium, maitohappobakteerit ja prebiootit sekä ubikinoni. Ikääntyvät suopmalaiset rarvitsevat ruuan lisänä myös kromia, koska sen saanti on liian vähäistä. Omega-3-indeksin tulisi noustamielellään yli 8 prosentin. Se pitää yllä ikääntyvien ihmisten kognitiivista suorituskykyäkin.

Sarkopeniaa potevilla syöpäpotilailla kemoterapia aiheuttaa tavallista enemmän sivuvaikutuksia, jonka vuoksi kaikki potilaat eivät siedä sytostaattihoitoja, jolloin taudin ennuste voi heiketä. Lisäksi monet syöpälääkkeet pahentavat potilaalle ennestään olevaa sarkopeniaa (Bozzetti 2017) mikä puolestaan lisää sydänkohtauksen riskiä (Lee ym. 2018). Jos sarkopeniaa esiintyy jo ennen kemoterapiaa, enuste on tavallistakin huonompi (Davis ja Panikkar 2018). Näistäkin syistä syöpäpotilas tarvitsee edellä mainittuja ravintolisiä.

Italialaisen Tiersten yliopiston tutkijoiden julkaisema 36 erillistutkimuksen meta-analyysi vahvistaa, että kalaöljy vahvistaa ikääntyvien ihmisten likaskuntoa ja ehkäisee sarkopeniaa (Buoite ym. 2018). Saman asian totesivat japanilaistutkijat kirjallisuuskatsauksessaan (Ochi ja Tsuchiya 2018)

D-vitamiinin, kalsiumin, magnesiumin ja haaraisten aminohappojen (BCAA) nauttiminen ehkäisee ja korjaa sarkopenian (gerastenian) oireita (Takeuchi ym. 2018, De Rui ym. 2019).

Haurastumisen merkkejä ovat

  • heikko käden puristusvoima,
  • hidas kävelyvauhti,
  • vähäinen fyysinen aktiivisuus ja väsymys (tyytymättmömyys elämään)

    Naiset, joilla on vähintään kolme näistä piirteistä, luokitellaann haurastuneiksi, ja yksi tai kaksi piirrettä katsotaan haurastumisen esiasteeksi.

Sarkopeeninen lihavuus

Sarkopeeninen lihavuus vaivaa yhä useampia ikääntyviä ihmisiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että lihasmassa ja -kunto heikkenevät ja rasvakudos lisääntyy; tila johtaa vanhuus-raihnaisuusoireryhymään eli gerasteniaan (Batsis ja Villareal 2018). Siinäkin myllertää krooninen matala-asteinen tulehdus (ks kuva alla). Tilaa voidaan ehkäistä ja korjata säännölisellä kuntoliikunnallla (exercise), eritoten kävely ja kevyiden painojen nostelu sekä ravitsemuksella (nutrition), erityisesti proteiinilla (haaraisilla aminohapoilla, BCAA) ja muilla ravintolisillä.

sarkopeeninen lihavuus

Kuva sarkopeenisesta lihavuudesta. Mustat nuolet osoittavat noidankehään johtavia muutoksia, punaiset nuolet taas ehkäiseviä ja parantavia toimenpiteitä. Sarcopenia = vanhuus-raihnaisuusoireyhtymä eli gerastenia. Obesity = lihavuus.

Sillä ole väliä, nauttiiko ikääntyvä nainen heraproteiininsa (35 grammaa) ennen treeniä vaiko sen jälkeen. Pääasia että nauttii! (Nabuco ym. 2019).

Nabuco HCG, Tomeleri CM, Fernandes RR, et al. Effects of pre‐ or post‐exercise whey protein supplementation on oxidative stress and antioxidant enzymes in older women. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. First published: 02 May 2019
Ten Haaf DSM, Eijsvogels TMH, Bongers CCWG, Horstman AMH, Timmers S, de Groot LCPGM, Hopman MTE.
Protein supplementation improves lean body mass in physically active older adults: a randomized placebo-controlled trial. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2019 Mar 7. doi: 10.1002/jcsm.12394. Free Full Text
De Rui M, Inelmen EM, Pigozzo S,  et al. Dietary strategies for mitigating osteosarcopenia in older adults: a narrative review. Aging Clinical and Experimental Research. 2019 Jan 23. doi: 10.1007/s40520-019-01130-9.
Batsis JA, Villareal DT. Sarcopenic obesity in older adults: aetiology, epidemiology and treatment strategies. Review.
Nature Reviews Endocrinology. 2018 Sep;14(9):513-537. doi: 10.1038/s41574-018-0062-9.
Davis MP, Panikkar R. Sarcopenia associated with chemotherapy and targeted agents for cancer therapy. Annals of Palliative Medicine. 2018 Sep 7. pii: apm.2018.08.02. doi: 10.21037/apm.2018.08.02. Free Full Text pdf
Sousa-Santos AR, Afonso C, Santos A, et al. The association between 25(OH)D levels, frailty status and obesity indices in older adults PLOS Published: August 28, 2018 Free Full Text
Tessier AJ, Chevalier S. An Update on Protein, Leucine, Omega-3 Fatty Acids, and Vitamin D in the Prevention and Treatment of Sarcopenia and Functional Decline. Nutrients. 2018 Aug 16;10(8). pii: E1099. doi: 10.3390/nu10081099. Free Full Text
Lee SJ, Park YJ, Cartmell KB. Sarcopenia in cancer survivors is associated with increased cardiovascular disease risk. Supportive Care of Cancer. 2018 Jul;26(7):2313-2321. doi: 10.1007/s00520-018-4083-7.
Cheng H, Kong J, Underwood C, Petocz P, Hirani V, Dawson B, O'Leary F. Systematic review and meta-analysis of the effect of protein and amino acid supplements in older adults with acute or chronic conditions. British Journal of Nutrition. 2018 Mar;119(5):527-542. doi: 10.1017/S0007114517003816.
Fish oil supplements may improve muscle function in older women. Nursing Times 17.11. 2016
Buoite Stella A, Gortan Cappellari G, Barazzoni R, Zanetti M. Update on the Impact of Omega 3 Fatty Acids on Inflammation, Insulin Resistance and Sarcopenia: A Review. International Journal of Molecular Sciences. 2018 Jan 11;19(1). pii: E218. doi: 10.3390/ijms19010218.  Free Full Text
Sarcopenia: Muscle Weakness Creeps Up With Age
Guescini M, Tiano L, Genova ML,  et al. The Combination of Physical Exercise with Muscle-Directed Antioxidants to Counteract Sarcopenia: A Biomedical Rationale for Pleiotropic Treatment with Creatine and Coenzyme Q10. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017;2017:7083049. doi: 10.1155/2017/7083049.
Free Full Text
Bozzetti F. Forcing the vicious circle: sarcopenia increases toxicity, decreases response to chemotherapy and worsens with chemotherapy. Annals of Oncology. 2017 Sep 1;28(9):2107-2118. doi: 10.1093/annonc/mdx271.
Pestronk A, Keeling R, Choksi R. Sarcopenia, Age, Atrophy, and Myopathy: Mitochondrial Oxidative Enzyme Activities. Muscle and Nerve. 2016 Oct 19. doi: 10.1002/mus.25442.
Oh C, Jeon BH, Reid Storm SN, Jho S, No JK. The most effective factors to offset sarcopenia and obesity in the older Korean: Physical activity, vitamin D, and protein intake. Nutrition. 2016 Jun 23. pii: S0899-9007(16)30093-4. doi: 10.1016/j.nut.2016.06.004.

Fischer A, Onur S, Niklowitz P, et asl. Coenzyme Q10 Status as a Determinant of Muscular Strength in Two Independent Cohorts. PLoS One. 2016 Dec 1;11(12):e0167124. doi: 10.1371/journal.pone.0167124.
Fish oil supplements may improve muscle function in older women. Nursing Times 17.11. 2016
Da Boit M, Sibson R, Sivasubramaniam S, et al. Sex differences in the effect of fish oil supplementation on the adaptive response to resistance exercise training in older people: a randomized control trial. American Journal of Clinical Nutrition First published November 16, 2016, doi: 10.3945/ajcn.116.140780
Ochi E, Tsuchiya Y. Eicosahexanoic Acid (EPA) and Docosahexanoic Acid (DHA) in Muscle Damage and Function. Review. Nutrients. 2018 Apr 29;10(5). pii: E552. doi: 10.3390/nu10050552. Free Full Text
Takeuchi I, Yoshimura Y, Shimazu S, Jeong S, Yamaga M, Koga H. Effects of branched-chain amino acids and vitamin D supplementation on physical function, muscle mass and strength, and nutritional status in sarcopenic older adults undergoing hospital-based rehabilitation: A multicenter randomized controlled trial. Geriatrics and Gerontology International. 2018 Oct 24. doi: 10.1111/ggi.13547.