Veren pieni D-vitamiinin pitoisuus liittyy ennenaikaiseen kuolemaan

D-vitamiinin pitoisuus alle 50 nanomolin litraa (nmol/l) kohti liittyy lähes kolminkertaiseen riskiin kuolla ennenaikaisesti, osoittaa uusi suuri väestötutkimus. Sen teki amerikkalainen maailmankuulu sairaala Mayo Clinic, ja tulokset esitettiin the American Society for Bone and Mineral Research -yhdistyksen vuosikokouksessa syyskuussa 2016. Uusi eurooppalainen jättitutkimus vahvistaa nämä tulokset. Tällaisia matalia pitoisuuksia on suomalaisillakin yleisesti, etenkin ylipainoisilla ja niillä, jotka eivät nauti D-vitamiinia riittävästi ruoan lisänä.

Tohtori Daniel Dudenkovin johdolla tehtiin retrospektiivinen tutkimus Olmsted Countyssa, Minnesotassa. Osallistujat (n = 11 022) kuuluivat Rochester Epidemiology Projectiin 2005 - 2011. Heiltä kaikilta oli mitattu seerumin D-vitamiinin pitoisuus, joka suomalaisissa laboratorioissa merkitään S-D-25. Keskimäärin pitoisuus oli 75 nmol/l. Keski-ikä oli 54 vuotta, yli ¾ oli naisia ja lähes 90 % oli valkoihoisia. Alussa Charlson-indeksi oli 3,37.

Tutkitut jaettiin S-D-25:n perusteella kolmeen luokkaan

  1. alle 30 nmol/l (n = 643)
  2. 30-49 nmol/l (n = 1 605)
  3. 50-125 nmol/l (n = 8 210) ja
  4. yli 125 nmol/l (n = 564)

Seuranta-aika oli 4,8 vuotta, jonka kuluessa 723 tutkittua kuoli. Valkoihoisilla, joiden S-D-25 oli alle 30 nmol/l sattui 2,83 kertaa enemmän kuolemia kuin suurimmissa pitoisuuksissa. 30-49 nmolin/l pitoisuuksissa kuolemantapauksia oli 1,46 kertaa enemmän kuin suuremmissa pitoisuuksissa. Suuretkaan pitoisuudet eivät korreloineet ylikuolleisuuteen (kuten aikaisemmin on väitetty).

'"Tiedämme, että D-vitamiinilla on tärkeä merkitys luuston aineenvaihdunnassa, verisuonissa, diabeteksessa ja aivoissa”, sanoo tohtori Dudenkov MedPage Today:lle. ”Matalat S-D-25-pitoisuudet saattavat lisätä kuolemanriskiä sitä kautta, että luusto heikkenee ja ihmiset kaatuilevat ja saavat murtumia ja verisuonet kalkkiutuvat”, Dudenkov tulkitsee. Tässä tutkimuksessa S-D-25 mitattiin vain kerran seurannan alussa.

Uudempi tutkimus vahvistaa

Suuri eurooppalainen lähes 30 000 ihmisen tutkimus osoittaa, että seeruminm D-vitamiinin pitoisuus alle 75 nmol/l liittyy lisääntyneeseen kuoleman riskiin (Gaksch ym. 2017).

S-D-25 ja kuolleisuus

Käyrä osoittaa, kuinka alle 75 nmol/l liittyy suurentuneeseen kuoleman riskiin (Gaksch ym. 2017). Suomen "viralliset tietäjät" ovat olleet väärässä vuosikymmeniä ja aiheuttaneet suurta vahinkoa kansanterveydelle väittäessään, että 50 nmol/l riittäisi kaikille.
Low Vitamin D Linked with All-Cause Death. MedpageToday 17.9.2016
Dudenkov D, et al "Serum 25-hydroxyvitamin D values and risk of all-cause mortality: a population-based, retrospective cohort study" American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) 2016; Abstract FR0001.
Gaksch M, Jorde R, Grimnes G, et al. Vitamin D and mortality: Individual participant data meta-analysis of standardized 25-hydroxyvitamin D in 26916 individuals from a European consortium. Plos One 2017 Feb 16;12(2):e0170791. doi: 10.1371/journal.pone.0170791. eCollection 2017. Free Full Text pdf