Karoliininen instituutti: D-vitamiini ehkäisee ylähengitystieinfektioita

Tukholman Karoliinisen instituutin yliopistosairaalan tutkimukset osoittavat, että D-vitamiinin reilu saanti parantaa infektioherkkien ihmisten immuunijärjestelmän toimintaa, jolloin ylähengitystieinfektiot ja antibioottien tarve vähenevät merkittävästi. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus tulee nostaa yli 75, mieluiten yli 100 nanomooliin litraa kohti (nmol/l), jolloin vastustuskyky on parhaimmillaan. Siihen pääseminen edellyttää kuitenkin paljon suurempaa D-vitamiinin saantia kuin maatalousministeriön alainen Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee. Mielestäni neuvottelukunta pitäisi lakkauttaa ja ohjata siihen käytetyt rahat järkevämpiin tarkoituksiin.

Vuonna 2012 Huddingen yliopistosairaalan infektiolääkärit osoittivat Peter Bergmanin johdolla, että 100 mikrogrammaa (µg) D3-vitamiinia päivässä vähentää infektioherkkien potilaiden sairastumisia ja heidän antibioottiensa tarvetta huomattavasti. Parhaiten menestyivät jatkossa ne potilaat, joiden S-D-25 nousi oli 100 nmolin/l. Sen jälkeen sairaalan lääkärit eivät ole piitanneet viranomaissuosituksista, vaan ovat suositelleet potilailleen runsasta D-vitamiinin käyttöä. Suomessa viranomaissuositus on vain 10 µg/vrk ja ravitsemuseliitti toitottaa, että 50 nmol/l seerumissa muka riittäisi kaikille.

Samojen ruotsalaislääkäreiden vuonna 2013 julkaisema 11 kontrolloidun tutkimuksen ja 5 660 potilaan koontitutkimus (meta-analyysi) vahvisti, että D3-vitamiini torjuu hengitystieinfektioita ja että D-vitamiini on tehokkainta päivittäin nautittuna.

Uuteen vuoden kestäneeseen tutkimukseen valittiin 277 infektioherkkää potilasta, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli alle 75 (42–64) nmol/l. Heille annettiin päivittäin 37,5–40 µg D3-vitamiinia, ja heidän terveydentilaansa ja antibioottien tarvettaan kartoitettiin 12 kuukautta ennen vitamiinihoitoa ja 12 kuukautta sen alettua. D-vitamiinin nauttiminen nosti S-D-25:n keskimäärin 80 (70–100) nmoliin/l.

Ruotsalaisen D-vitamiinitutkimuksen aineisto

Kuva. D-vitamiinihoitoon ja seurantaan valittiin 277 infektioherkkää potilasta 537 sairaalan potilaan joukosta. Osa jouduttiin sulkemaan pois syistä, jotka selviävät artikkelista (linkki alla).

D-vitamiinihoito vähensi merkittävästi antibioottien tarvetta 20 -> 15 päivää potilasta kohti vuodessa (p<0.05). Täysin ilman antibiootteja selvinneiden potilaiden määrä kasvoi 52 -> 81 potilaaseen (p<0.01). Antibioottireseptien määrä väheni merkitsevästi, mikä johtui hengitystieinfektioiden vähenemisestä (p<0.05). D-vitamiini oli erityisen tehokasta potilailla (n=135), jotka olivat ennen tarvinneet immunoglobuliinihoitoa.

D-vitamiinin elimistössä tuottama katelisidiini parantaa keuhkoputkiston limakalvon vastustuskykyä hengitystieinfektioita aiheuttavia rhinoviruksia vastaan. Virusten jakaantuminen vähenee (Telcian ym. 2016). Puolalaisten lastenlääkäreiden ja immunologien tutkimus vahvistaa, että lasten matala S-D-25-pitoisuus liittyy heikkoon immuunipuolustukseen infektiotauteja vastaan (Dąbrowska-Leonik ym. 2017).

Norlin AC, Hansen S, Wahren-Borgström E, et al. Vitamin D3 Supplementation and Antibiotic Consumption - Results from a Prospective, Observational Study at an Immune-Deficiency Unit in Sweden. PLoS One. 2016 Sep 22;11(9):e0163451. doi: 10.1371/journal.pone.0163451. Free Full Text
Bergman P, Lindh AU, Bjorkhem-Bergman L, Lindh JD. Vitamin D and Respiratory Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS One. 2013;8:e65835. doi: 10.1371/journal.pone.0065835. pmid:23840373 Free Full Text
Telcian AG, Zdrenghea MT, Edwards MR, Stanca VL, Mallia P, Johnston SL, Stanciu LA. Vitamin D increases the antiviral activity of bronchial epithelial cells in vitro. Antiviral Research. 2016 Nov 9. pii: S0166-3542(16)30369-2. doi: 10.1016/j.antiviral.2016.11.004.
Dąbrowska-Leonik N, Bernatowska E, Pac M,  et al. Vitamin D deficiency in children with recurrent respiratory infections, with or without immunoglobulin deficiency. Advances in Medical Sciences. 2017 Nov 9;63(1):173-178. doi: 10.1016/j.advms.2017.08.001.