Familiaalinen hyperkolesterolemia ja etyyliesteröity kalaöljy

Suomessa noin 10 000 henkilöä potee perinnöllistä, heterotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa (FH). Heidän kolesterolilukemansa ovat paljon tavanomaisia suurempia, noin 10 mmol/l, joten heille syötetään kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Vaikka lääkitys alentaakin kolesterolilukemia, triglyseridit eivät juuri alene, ja potilaiden valtimot jäykistyvät ja ahtautuvat tavallista enemmän ja heillä on riski sairastua sepelvaltimotautiiin ja sydäninfarktiin. Tässä taudissa kolesterolia kertyy valtimoiden seinämien lisäksi myös muualle elimistöön: akillesjänteisiin (ksantoomat), yläluomiin (ksantelasmat) ja silmään (arcus lipoideus). The University of Western Australian lääkärit osoittivat kliinisessä tutkimuksessa, että etyyliesteröity kalaöljy (4 g/vrk) tekee statiineja syövien FH-potilaiden valtimot joustavammiksi ja parantaa siten taudin ennustetta. Tulokset puoltavat etyyliesteröidyn kalaöljyn käyttöä statiinihoidon lisänä FH-taudin hoidossa. Suomen sydänliitto on ajasta jäljessä.

Satunnaistettuun, vaihtovuoroiseen kaksoissokkotutkimukseen valittiin 20 FH-potilasta, joille oli määrätty kolesterolia alentava statiinilääkitys. Siitä huolimatta potilaiden triglyseridilukemat olivat koholla ennen aterioita ja varsinkin niiden jälkeen. Koska etyyliesteröidyn kalaöljyn tiedetään alentavat triglyseridejä, potilaille annettiin päivittäin kahdeksan viikkoa 4 grammaa kalaöljyä (E-EPA + E-DHA). Näin suurta omega-3-annosta ei saada pelkästään kalaa syömällä.

Suurten ja pienten valtimoiden elastisuutta mitattiin rannevaltimoista. Kalaöljy lisäsi merkitsevästi suurten valtimoiden joustavuutta (+9 %) ja alensi systolista (-6 %) ja (-6 %) diastolista verenpainetta. Plasman triglyseridit vähenivät 20 % ja apoB-lipoproteiini 8 %. Pienten valtimoiden elastisuus ei lisääntynyt. 

Johtopäätökset: Väkevöidyn etyylieströidyn kalaöljyn, 4 g/vrk, nauttiminen ruoan lisänä parantaa suurten valtimoiden kimmoisuutta ja alentaa kohonnutta verenpainetta riippumatta statiinilääkityksestä FH-tautia sairastavilla aikuisilla.

Tutkimussuunnitelma on luettavissa maksutta Clinical Trials -rekisteristä NCT01577056

Chan DC, Pang J, Barrett PH, Sullivan DR, Mori TA, Burnett JR, van Bockxmeer FM, Watts GF. Effect of omega-3 fatty acid supplementation on arterial elasticity in patients with familial hypercholesterolaemia on statin therapy. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2016 Aug 3. pii: S0939-4753(16)30119-3. doi: 10.1016/j.numecd.2016.07.012.