Kalaöljy edistää lasten luku- ja sosiaalisia taitoja

Göteborgin yliopistossa on tutkittu kalaöljyn rasvahappojen ja gammalinoleenihapon (GLA) yhdistelmän vaikutusta kolmasluokkalaisten koululaisten lukutaitoon ja sosiaalisiin taitoihin. Tutkimusasetelma oli satunnaistettu, lumekontrolloitu vaihtovuoroinen kaksoissokko eli tieteen kultaisen standardin mukainen. Tulosten mukaan rasvahappokapselit paransivat kolmessa kuukaudessa lasten lukutaitoa, fonologista prosessointia, visuaalista hahmotusta ja sosiaalisia taitoja. Eniten rasvahapoista hyötyvät tarkkaavuusongelmaiset lapset. Tulokset vahvistavat useita aikaisempia, eri maissa tehtyjä tutkimuksia rasvahappojen eduista.

Tutkimukseen valittiin 154 kolmannen luokan oppilasta, iältään 9–10 vuotta, jotka kaltaistettiin kahteen samanlaiseen ryhmään. 78 lasta alkoi nauttia päivittäin ravintolisinä rasvahappokapseleita ja 76 lasta samannäköisiä lumekapseleita. Päiväannos oli 3 kapselia kaksi kertaa päivässä, siis yhteensä 6 kapselia. Aktiivikapselit sisälsivät päivää kohti 558 mg EPAa, 174 mg DHA:ta ja 60 mg gammalinoleenihappoa (GLA). Lumekapseleissa oli palmuöljyä. Kapselit otettiin kotona vanhempien valvonnassa. Vaikutusjakson oli tarkoitus kestää kolme kuukautta. Sen päätyttyä ryhmien oli tarkoitus vaihtaa paikkaa ja aloittaa uusi 3 kuukauden vaikutusjakso. Koko 6 kuukauden ajan rasvahappokapseleita söi 55 lasta ja 50 verrokkia otti kaikki lumekapselit. Huonohkon hoitomyöntyvyyden syynä lienee ollut suuri kapseleiden päivittäinen määrä (6 kapselia).

Tutkimukseen ei otettu mukaan lapsia, jotka olivat syöneet ennen tutkimusta omega-3-rasvahappoja eikä lapsia, joilla oli diagnosoitu ADHD tai muu psyykkinen häiriö, epilepsia, diabetes tai päihdeongelma.

Lasten lukutaitoja testattiin alussa ja 3 sekä 6 kuukauden kuluttua. Lisäksi arvioitiin rasvahappohoidon vaikutusta kognitiivisiin toimintoihin, kuten tarkkavuuteen, muistiin, oppimiseen, kielelliseen ilmaisukykyyn, kommunikointiin muiden ihmisten kanssa, ongelmien ratkaisukykyä ja sosiaalisia taitoja. Tärkein testi oli the Logos test battery for evaluating reading abilities. Lisäksi tehtiin testit Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Rating Scale-IV, 5-15 scale (oppiminen, muisti, kieli, kommunikointi- ja ongelmien ratkaisukyky) sekä Social and Communication Disorders Checklist, joka mittaa sosiaalisia taitoja.

Tulokset osoittivat, että rasvahapot olivat lumetta tehokkaampia. Lasten fonologinen prosessointi parani lumehoitoon verrattuna kolmessa kuukaudessa. Hyvin sujuva fonologinen prosessointi eli kyky hahmottaa ja työskennellä äänteiden kanssa kuvaa lukemis- ja kirjoittamiskykyjä. Fonologinen prosessointi voidaan jakaa kolmeen itsenäiseen osatekijään, jotka ovat fonologinen tietoisuus, nopea nimeäminen ja lyhytkestoinen kuulomuisti. Erityisesti tarkkaavuusongelmaisten lasten lukemistulokset paranivat rasvahapporyhmässä.

Rasvahappo- ja lumehoito olivat hyvin siedettyjä. Lieviä mahavaivoja tai ripulia raportoi 9 rasvahappoja ja 2 lumetta saanutta lasta.

Johtopäätökset: Rasvahappohoito paransi lasten lukutaitoja, eritoten fonologista prosessointia ja visuaalista tekstin analysointikykyä. Eniten rasvahapoista hyötyivät tarkkaavuusogelmaiset lapset.

Tutkimuksen teki Göteborgin yliopiston Gillberg Neuropsychiatry Centre, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, Sweden. Tutkimusta valvoi Ruotsin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimussuunnitelma on luettavissa maksutta ClinicalTrials.gov-rekisteristä NCT02557477.

Aikaisemmat tutkimukset Australiassa ja Englannissa ovat osoittaneet rasvahappohoidon parantavan koululaisten oppimiskykyä, lukivaikeutta, keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta ja muistikapasiteettia.

Johnson M, Fransson G, Östlund S, Areskoug B, Gillberg C. Omega 3/6 fatty acids for reading in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 9-year-old mainstream schoolchildren in Sweden. Journal of Child Psycholology and Psychiatry. 2016 Aug 22. doi: 10.1111/jcpp.12614.

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimuksessa annetut rasvahappokapselit olivat kovin laimeita, joten niitä piti ottaa päivittäin kuusi kappaletta, mikä heikensi lasten hoitomyöntyvyyttä. Kuuden kapselin nauttiminen päivittäin tulee myös kohtuuttoman kalliiksi. Saman, jopa suuremmankin EPA- ja DHA-annoksen voi saada yhdestä ainoasta etyyliesteröidystä kalaöljykapselista (590 mg E-EPAa ja 260 mg DHA:ta), jossa on lisäksi mukana D3-vitamiinia, mikä sekin edistää aivojen toimintaa. Kalaöljykapselin lisäksi voi halutessaan ottaa gammalinoleenihappokapselin vaikkapa kerran viikossa.

Etyyliesteröity kalaöljykapseli

Kuvassa etyyliesteröityjä, väkevöityjä kalaöljykapseleita, jossa o mukana D3-vitamiinia.

Jos kapselin nieleminen tuottaa vaikeuksia, sen voi purra rikki, ja kuorilon voi sylkäistä roskiin. Tai kapselin voi puhkaista ja öljyn voi puristaa lusikkaan tai ruoan joukkoon.