D-vitamiinitutkimus Japanista: D-vitamiini voi ehkäistä diabetesta

Ruoan lisänä nautittu D-vitamiini parantaa terveiden ihmisten veren sokeriarvoja ja insuliinin toimintaa, osoittaa japanilainen vuoden mittainen lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus. Se vahvistaa useita aikaisempia raportteja, joissa on osoitettu D-vitamiinilisän hyödyt lasten ja aikuisten sokeritasapainon parantamisessa. D-vitamiinin riittävä saanti on erityisen tärkeää raskauden aikana, sillä äidin vaje altistaa lapsen ADHD:lle ja tyypin 1 diabetekselle.

Tutkimukseen osallistui 98 tervettä henkilöä, jotka kaltaistettiin kahteen samanlaiseen ryhmään. Toinen sai vuoden ajan ruoan lisänä D-vitamiinia ja toinen lumetta. D-vitamiinin syönti suurensi seerumin D-vitamiinin pitoisuutta keskimäärin 30 nmol:lla/l ja alensi vuoden kuluessa veren paastosokerin pitoisuutta 3 mg/dl (88,3 -> 85.3 mg/dl). Insuliiniherkkyyttä kuvaava HOMA-IR-luku aleni merkitsevästi 1,17 -> 0,84, vaikka D-vitamiinin päiväannos oli vähäinen, ainoastaan 10,5 mikrogrammaa (µg). Koehenkilöt eivät muuttaneet ruokavaliotaan eivätkä lisänneet liikuntaa, joten muutosten katsotaan johtuneen pelkästään D-vitamiinilisän nauttimisesta. Käytännössä tulokset merkitsevät sitä, että D-vitamiini voi ehkäistä sairastumista tyypin 2 diabetekseen. Isommalla annoksella, esimerkiksi 100 µg/vrk, olisi saatu todennäköisesti vielä paremmat tulokset.

"Seerumin D-vitamiinin lisääntyminen voi ehkäistä tyypin 2 diabetesta, sillä D-vitamiini on hormoni, joka lisää insuliinireseptoreiden määrää ja parantaa insuliiniresistenssiä", kirjoittavat tutkijat. Tulokset julkaistaan ravitsemustieteilijöiden tiedelehdessä Nutrition Research. Raportti on herättänyt mielenkiintoa maailmalla, ja sitä selostetaan 19.8.2016 Nutraingredients.com-sivustolla, jota lukevat lääkärit, ravitsemus- ja elintarviketieteilijät ym.

Viime vuonna meksikolainen tutkimus osoitti, että D-vitamiinilisä voi parantaa tyypin 2 diabeetikkojen insuliiniresistenssiä.

Raskauden viimeisen kolmanneksen (trimesterin) aikainen D-vitamiinivaje altistaa lapsen tyypin 1 diabetekselle, osoitaa suuri norjalaistutkimus (Sørensen ym. 2016).

Vitamin D Council suosittelee odottaville naisille D-vitamiinia 150 µg/vrk, sillä yksi mikrogramma nostaa S-D-25:ttä yhdellä nanomoolilla/l. Jotkut naiset voivat tarvita D-vitamiinia enemmänkin kuin 150 µg päivässä.

Sun X, Caop Z-B, Tanisawa K, et al. Vitamin D supplementation reduces insulin resistance in Japanese adults: a secondary analysis of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Nutrition Research 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nutres.2016.07.006
Sørensen IM, Joner G, Jenum PA, et al.  Vitamin D-binding protein and 25-hydroxyvitamin D during pregnancy in mothers whose children later developed type 1 diabetes. Diabetes/Metabolism Research and Reviews. 2016 Nov;32(8):883-890. doi: 10.1002/dmrr.2812. Free Full Text