Kliininen tutkimus vahvistaa: Berberiini tasapainottaa veren rasvahäiriöitä

Kiinassa valittiin tutkimukseen 102 lievästi hyperlipeemistä potilasta (siis veren rasva-arvot suurentuneet). Heille annettiin kuukauden ajan ravitsemus- ja liikuntaohjeita ennen berberiinihoidon alkua. 97 potilasta noudatti ohjeita. Sen jälkeen potilaat jaettiin satunnaistamalla kahteen ryhmään, joista toinen (n=49) sai päivittäin kolme kuukautta berberiiniä (3 x 300 mg) ja verrokit (n=48) vastaavasti lumetta. Vaikutusjakson jälkeen pidettiin kahden kuukauden tauko, jonka jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa.

Ennen vaikutusjaksoja ja niiden päätyttyä mitattiin potilaiden painoindeksi, paastoverensokeri, triglyseridit (TG), kokonaiskolesteroli (TC) sekä LDL- ja HDL-kolesterolit. Ravitsemus- ja liikuntajakson jälkeen berberiinihoito alensi kummassakin aktiiviainetta saaneessa ryhmässä TG-, TC-, ja LDL-lukemia ja HDL-pitoisuus suureni. Berberiinin vaikutusten katsotaan vähentävän sydän- ja verisuonitautien riskiä ja parantavan niiden ennustetta.

Päätelmät: Berberiini korjasi tehokkaasti veren lieviä rasvahäiriöitä. Tutkimus oli siis satunnaistettu vaihtovuoroinen kaksoissokkotutkimus eli se tehtiin tieteen kultaisen standardin mukaan. Tulos vahvistaa ennestään vallinnutta käsitystä, jonka mukaan berberiini on tehokas ja turvallinen luonnonaine veren rasvahäiriöiden korjaamisessa. Berberiiniä on käytetty Kiinassa ja muualla Kaukoidässä yli tuhat vuotta perinteisenä kansanlääkkeenä, jonka erinomaiset vaikutukset on todistettu monissa uusissa tutkimuksissa (lue lisätietoja-linkkejä sivun alareunassa).

Wang L, Peng LY, Wei GH, Ge H. Therapeutic Effects of Berberine Capsule on Patients with Mild Hyperlipidemia]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2016 Jun;36(6):681-4. Chinese. PubMed